Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Sportowe - Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik
Nr ewidencyjny
PS-5011/00004/13
Data wpisu do ewid.
2013-11-15