Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy Wielopole
Nr ewidencyjny
PS-5011/00016/04
Data wpisu do ewid.
2004-12-16