Nazwa stowarzyszenia
Młodzieżowy Klub Sportowy "32" Radziejów - Popielów
Nr ewidencyjny
PS-5011/00017/04
Data wpisu do ewid.
2004-12-16