Nazwa stowarzyszenia
Klub Sportowy ABSORTIO GYM Rybnik w likwidacji
Nr ewidencyjny
PS-5011/00007/05
Data wpisu do ewid.
2005-10-13