Jednostka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
Kierownik jednostki
Janina Czaja
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2014
Nr upoważnienia
Or.077.231.2014
Termin
od 22 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 15 maja 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • terminowego naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od przyznawanych pracownikom świadczeń z ZFŚS,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 11 i 12 czerwca 2014 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)
Aktualizacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)