Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic
Kierownik jednostki
Grażyna Szarpak-Jondro
Rodzaj
komplesowa
Znak sprawy
AKW.1711.21.2015
Nr upoważnienia
Or.077.833.2015
Termin
od 13 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do 4 grudnia 2015
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 30 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • naliczania odsetek od należności uregulowanych po terminie płatności,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • prawidłowego prowadzenia ewidencji analitycznej dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za żywienie.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 18 stycznia 2016 roku jednostka poinformowała o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
Publikacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 26 stycznia 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)