Jednostka
Teatr Ziemi Rybnickiej
Kierownik jednostki
Michał Wojaczek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2020
Nr upoważnienia
Or.077.420.2020
Termin
od 7 września 2020 r. do 2 października 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 9 października 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
 • dostosowania zakresu czynności pracownika obsługującego kasę rejestrującą do wykonywanych czynności,
 • ustalania wysokości wadium zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • stosowania zapisów obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej,
 • rzetelnego prowadzenia dokumentacji w zakresie operacji gotówkowych,
 • zapewnienia prawidłowego i skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej.
 • Odpowiedź jednostki
  Pismem z 26 października 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
  Publikacja: 23 grudnia 2020 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)