Zakres kontroli
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeprowadzona z dniach 13,17,19,20.10.2011 r.
Załączone dokumenty
Publikacja: 7 listopada 2011 r. Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)