Zakres kontroli
Informacja pokontrolna projektu pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego maista Rybnika - II etap" przeprowadzona w dniach od 26-28 stycznia 2011r. przez Urząd Marszałkowski.
Załączone dokumenty
Publikacja: 18 listopada 2011 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)
Aktualizacja: 18 listopada 2011 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)