Zakres kontroli
Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywlnej, Baza Szefa OC Arcus
Kontrolujący
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-05-25
Data zakończenia
2012-05-25
Załączone dokumenty
Publikacja: 11 lipca 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)