Zakres kontroli
Protokół z kontroli realizacji zadań administracji rządowej przez organy samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 14-25 lutego 2005 r.
Data rozpoczęcia
2007-02-15
Załączone dokumenty