Zakres kontroli
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa przenaczonych w roku 2005 na realizację kontraktu wojewódzkiego pn. "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 16 maja - 18 czerwca 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-11-06
Załączone dokumenty