Zakres kontroli
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Rybnik za okres od 1 stycznia 1999 r. do 11 kwietnia 20088 r. przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 13 lutego - 11 kwietnia 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-04-22
Załączone dokumenty