Zakres kontroli
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-24 kwietnia 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Data rozpoczęcia
2009-05-25
Załączone dokumenty