Zakres kontroli
Czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz poprawność procedur związanych ze zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Kontrolujący
Państwowa Inspekcja Pracy
Data rozpoczęcia
2012-09-28
Data zakończenia
2012-10-22
Załączone dokumenty
Publikacja: 26 października 2012 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)