Zakres kontroli
Postępowanie z dokumentacją tworzącą państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Kontrolujący
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Data rozpoczęcia
2012-10-23
Data zakończenia
2012-10-23
Publikacja: 14 lutego 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)