Zakres kontroli
Częściowa weryfikacja zwrotu podatku od towarów i usług - sprawdzenia podstaw złożenia korekt deklaracji podatkowych
Kontrolujący
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku
Data rozpoczęcia
2014-02-17
Data zakończenia
2014-07-22
Załączone dokumenty