Zakres kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Rybnik
Kontrolujący
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Racuborzu
Data rozpoczęcia
2017-09-25
Data zakończenia
2017-10-25
Załączone dokumenty
Publikacja: 27 października 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)