Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 71048 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:30
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:13
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:10
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:08
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-17 15:08
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-06-17 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-06-17 14:18
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 14:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 14:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 14:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17 13:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17 12:29
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17 11:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Lenk Mirosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-06-17 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-17 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-17 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-17 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-17 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-17 10:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-17 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-17 09:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-17 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17 09:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Nieodpłatnego korzystania ze stawu kąpielowego w Kamieniu (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17 09:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Utrzymanie i przycinanie zieleni miejskiej (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja przycięcie gałęzi na Rondzie Kamyczek (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17 09:01
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17 08:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-17 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 12:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 12:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14 12:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14 11:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-06-14 10:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14 09:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14 09:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14 08:52
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wyd
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 08:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 08:46
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wyd
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 08:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-14 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2019-06-14 08:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2019-06-14 08:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja - umieszczenie znaku ostrzegawczego (A-16)
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14 08:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parkowanie w okolicach kąpieliska Pniowiec (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14 08:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-14 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13 17:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-13 17:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-13 17:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-13 17:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-13 17:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-06-13 14:28
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-06-13 14:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13 13:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13 13:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13 13:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13 13:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13 12:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13 12:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13 09:49
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13 09:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13 09:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/110959 - naprawy kanalizacji deszczowej Od: Jan Mura (Radny)
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13 08:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: likwidacji dzikiego wysypiska odpadów Od: Jan Mura (Radny)
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13 08:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dawid Pająk (Inspektor D-II) dnia 2019-06-13 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-13 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-12 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-12 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-12 15:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-06-12 15:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie przejazdu dla rowerów ulica Rudzka (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 15:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie e-legitymacji (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-12 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-12 14:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-12 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-12 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-12 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-12 13:17
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 12:39
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 12:35
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 12:34
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-12 12:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-12 12:13
Dialog Techniczny
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2019-06-12 12:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-06-12 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-06-12 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK) dnia 2019-06-12 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor GK) dnia 2019-06-12 11:39
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:36
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie „Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:31
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie„ Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:30
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie„ Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:28
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie„ Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:28
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym realizację zadania o nazwie„ Dostawa i wdrożenie RSI
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-06-12 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-12 10:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-12 09:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: uporządkowanie terenów zielonych (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie ul. Zebrzydowickiej (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie kanalizacji (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego - Karol Szymura
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego - Karol Szymura
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-12 08:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-11 15:15
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-11 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-11 15:14
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-11 15:14
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-11 15:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 15:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-11 13:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Lendzioszek (Inspektor GK) dnia 2019-06-11 12:10
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-11 12:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Lendzioszek (Inspektor GK) dnia 2019-06-11 11:49
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Katarzyna Lendzioszek (Inspektor GK) dnia 2019-06-11 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-11 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-11 10:54
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-11 10:54
Petycje
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-11 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 09:24
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 09:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 09:20
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-06-11 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-06-11 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-06-11 08:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 08:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 07:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 07:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: składowania śmieci na działce 1891/20 w dzielnicy Kłokocin - Pałka, Brzózka, Szutka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-11 07:48
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-11 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-11 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-10 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-10 14:12
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na usługi telefoniczne
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2019-06-10 13:23
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
Opublikował: Katarzyna Lendzioszek (Inspektor GK) dnia 2019-06-10 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 13:08
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, d
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-10 13:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-10 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 13:04
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, d
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 13:04
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-06-10 11:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-06-10 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 09:37
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wra
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-10 09:37
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wiaty przystankowe (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-10 08:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wyjzad na ul. Rudzką (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-10 08:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: uporządkowanie pasa zieleni (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-10 08:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wycinka drzew na ul Dąbrowskiego 2. (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-10 08:40
Rachunki bankowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2019-06-10 08:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-10 06:00
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Ryb - firmówka osoby podpisującej
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2019-06-07 12:47
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Ryb - firmówka osoby podpisującej
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2019-06-07 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-07 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-06-07 12:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-06-07 12:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-06-07 11:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-06-07 11:12
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa serwera
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-06-07 11:11
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa serwera
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-06-07 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-07 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-07 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-07 10:03
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-07 09:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-06-07 08:50
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-06-07 08:47
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Ekonomicznej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-07 08:46
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Ekonomicznej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-07 08:46
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-07 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-07 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 08:33
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 08:03
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 7/IX
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-06-07 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 07:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-07 07:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-07 07:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-07 07:49
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-07 06:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 18:01
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 18:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 17:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-06 17:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2019-06-06 17:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2019-06-06 17:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-06 16:39
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 16:39
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 16:39
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-06-06 16:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-06 16:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-06 14:03
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-06 13:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania nasadzeń krzewów lub montażu barierek - dot. ul. Borki
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-06 13:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-06 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-06 11:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-06 11:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-06 11:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-06-06 11:34
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-06-06 11:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-06-06 11:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-06-06 09:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-06-06 09:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-06 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-05 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-05 14:39
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-05 14:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pytanie do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-05 14:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozkład Jazdy GOLEJÓW, GRABOWNIA, OCHOJEC (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-05 14:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: uchwała o obowiązkowym przyłączeniach do sieci ciepłowniczej i gazowej. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-05 13:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Andrzej Wojaczek - środków czystości w placówkach oświatowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-05 13:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-05 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2019-06-05 12:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dawid Pająk (Inspektor D-II) dnia 2019-06-05 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-05 10:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-06-05 08:31
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-06-05 08:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-05 07:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-05 07:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-05 07:52
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-05 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-04 13:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-06-04 13:45
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-06-04 12:22
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-06-04 12:22
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-06-04 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-04 12:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Perduta (Inspektor Ar-II) dnia 2019-06-04 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 10:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-06-04 10:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-06-04 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-06-04 09:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-04 09:17
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-04 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-04 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-04 08:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-04 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-04 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-04 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-03 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-03 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-03 13:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-03 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-03 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-03 13:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-03 13:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parking miejski na ul Halera (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parking miejski na ul Halera (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parking miejski na ul Halera (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Parking przy kościele - Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/105354 - Remontu dalszej części ulicy Bratków Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Tablica informacyjna (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 13:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie zagospodarowania przestrzeni pod Park dzielnica Maroko - Nowiny (Od: Karol Szymu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 12:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie zagospodarowania przestrzeni pod Park dzielnica Maroko - Nowiny (Od: Karol Szymu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 12:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 12:48
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-03 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-03 10:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-03 10:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Antonina Piszczek (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-03 09:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Antonina Piszczek (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-03 09:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Antonina Piszczek (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-03 09:38
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Antonina Piszczek (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-03 09:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie działań PM w sprawie przeciwdziałania udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-03 09:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-03 08:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-03 08:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Antonina Piszczek (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-03 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-06-03 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-31 12:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wstrzymanie wycinki lipy w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-31 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-31 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-31 10:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja - ul. Olszycka/ul. Orkana (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja zalana wodami deszczowymi ul. Beskidzka (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Naprawa ulicy Księdza Pawła Pośpiecha (Od: tadek1971 )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja - modernizacja muszli koncertowej w parku im. Henryka Czempiela (Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażews
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-31 10:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-31 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-31 08:33
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-31 06:00
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XI z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-30 18:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-30 18:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-30 18:42
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XI z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-30 18:42
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:45
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:43
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:42
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:41
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-30 17:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 17:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 17:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-30 16:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-30 16:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-30 16:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-30 16:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 16:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 15:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: likwidacji dzikiego wysypiska odpadów Od: Jan Mura (Radny)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-30 15:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/110959 - naprawy kanalizacji deszczowej Od: Jan Mura (Radny)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-30 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-30 14:58
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:21
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:18
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:15
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:13
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:10
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:09
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:08
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-05-30 13:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-30 11:28
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-30 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-05-30 10:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-05-30 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 09:53
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Turystycznej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-05-30 09:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 08:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 08:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 08:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-30 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 08:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-30 08:13
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-30 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 019/96607 - Interpelacja w sprawie ulicy Czarnieckiego (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-29 14:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-29 14:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wymiana tablic nazw ulic oraz tablicę informacyjną (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-29 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 14:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 14:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-29 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-29 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-29 12:46
 
 
Odsłon strony: 3554 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż