Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 18:07
Podatek rolny i leśny
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 18:06
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 18:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 18:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 17:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-18 17:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-18 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-18 12:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-18 12:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-01-18 11:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2019-01-18 11:23
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych - formularz ofertowy i opis przedmiotu z
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2019-01-18 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-18 10:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-18 10:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2019-01-18 09:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-18 09:52
Petycje
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-18 09:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-18 09:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 09:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 09:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 09:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-18 09:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-18 09:10
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-18 09:10
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 09:02
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:57
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-18 08:56
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:54
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-01-18 08:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:32
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-18 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-18 06:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-17 17:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 17:38
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Promocji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-01-17 16:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 16:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 16:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 16:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 15:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-17 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-17 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-17 12:26
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-17 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 11:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 11:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-01-17 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 11:44
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 11:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 11:19
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 11:16
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-01-17 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-01-17 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-17 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2019-01-17 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 09:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 09:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 08:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-17 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:57
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-17 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 08:45
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-17 08:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-17 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:19
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:12
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:05
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:53
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:26
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:05
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:42
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:38
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:38
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:38
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:37
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-16 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:20
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-16 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:19
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-16 13:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-16 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-16 12:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-16 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-16 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-16 12:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-16 12:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-16 11:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-01-16 09:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-01-16 09:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 09:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-16 09:14
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-16 06:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 15:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 15:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 15:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 15:17
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 15:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice Jerzy Lazar
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-15 14:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 14:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 14:25
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-15 14:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-15 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 14:19
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-15 13:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-15 13:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-01-15 13:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 13:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-01-15 13:11
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-01-15 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 12:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Jerzy Lazar nasadzeń drzew ul. Energetyków i Długiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-15 11:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek propozycja działań proekologicznych zwalczających niską emisję
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-15 11:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Jerzy Lazar nasadzeń drzew ul. Energetyków i Długiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-15 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-15 11:43
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-15 11:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 11:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 11:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 11:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 11:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-15 10:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-15 10:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-15 10:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 10:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 10:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-15 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-15 10:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-15 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 10:10
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-15 10:06
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-15 10:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-15 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 10:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-15 09:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-15 09:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-15 09:54
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-15 09:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-15 06:00
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:27
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:21
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-14 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-14 13:12
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-14 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-14 13:12
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-14 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-14 10:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-14 10:23
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-14 09:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 09:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 09:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 08:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 08:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 08:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 08:08
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 08:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 07:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-01-14 07:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-14 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 12:56
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2019-01-11 12:29
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 12:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 12:06
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na pot
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 11:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-11 11:39
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 11:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 11:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 11:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-11 11:33
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-01-11 11:25
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Robotnik Gospodarczy w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-01-11 11:23
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-11 11:22
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-11 11:20
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-11 11:14
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-11 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2019-01-11 09:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2019-01-11 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-11 09:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-11 08:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-11 08:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-11 08:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-11 08:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-11 08:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-11 08:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-11 08:39
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-11 08:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-11 08:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-01-11 07:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-11 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 17:16
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 17:16
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:30
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:24
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:23
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:21
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:20
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:19
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:18
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:17
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:15
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:14
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:14
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 16:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-10 15:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-10 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-10 15:49
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:49
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:48
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:46
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:37
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:36
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:32
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:30
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktyw
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-10 15:29
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:29
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:25
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:16
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:14
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-10 14:59
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-10 14:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2019-01-10 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-10 13:56
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-10 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-10 13:44
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-10 13:44
Rady dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-10 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 13:07
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 13:05
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 12:56
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2019-01-10 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-10 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:04
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:03
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 10:58
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-10 10:58
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-10 08:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-10 07:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-10 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-09 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-09 14:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 14:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-09 13:31
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-01-09 13:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2019-01-09 13:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2019-01-09 13:24
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-09 12:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-09 12:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-09 12:55
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-09 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-09 12:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:39
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:37
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:37
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:36
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:36
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:35
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:35
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:34
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-09 12:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-09 12:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-01-09 11:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-09 11:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-09 11:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-09 11:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-09 11:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-09 10:22
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 09:53
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 09:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-01-09 09:47
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 09:44
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-09 09:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-09 09:11
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 08:45
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 08:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 08:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-09 08:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-09 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-09 06:00
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-08 15:08
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-08 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 12:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek budżet obywatelski wyniki glosowań
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-08 12:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek walka z niską emisją
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-08 12:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:27
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:26
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-08 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:24
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-08 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-08 11:19
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2019-01-08 11:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:17
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2019-01-08 11:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-08 11:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-08 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-08 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2019-01-08 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-08 11:11
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-08 11:11
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-08 11:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-08 11:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-08 11:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-08 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-07 14:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2019-01-07 14:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-07 13:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-07 12:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-07 11:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-07 11:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2019-01-07 10:59
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-07 10:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-07 10:17
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-07 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-07 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-01-07 09:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-01-07 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-01-07 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-01-04 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-04 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-04 12:08
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-04 12:06
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-04 11:31
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-04 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-04 11:28
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-01-04 11:28
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 11:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-04 11:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-04 11:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-04 11:08
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 10:18
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 10:02
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 09:46
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 09:37
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2019-01-04 09:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-04 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 17:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-01-03 17:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-03 16:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 15:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-03 14:19
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-03 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-03 13:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-01-03 10:51
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-03 10:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-01-03 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-03 10:29
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-01-03 09:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Krystyna Wałach zorganizowanie spotkania w sprawie kanalizacji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-03 09:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Radosław Knesz sms o smogu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-01-03 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-01-03 08:19
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-01-03 08:19
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-01-03 08:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-03 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-03 06:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2019 r.
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Inspektor M-I) dnia 2019-01-02 13:58
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2019 r.
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Inspektor M-I) dnia 2019-01-02 13:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 13:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:35
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-01-02 10:32
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW) dnia 2019-01-02 10:29
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW) dnia 2019-01-02 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:27
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-02 10:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-01-02 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 10:06
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-02 10:03
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-02 10:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-01-02 09:57
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Ry
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-01-02 09:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 09:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 09:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 08:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-01-02 08:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-02 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-01-01 06:00
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-12-31 12:34
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2018-12-31 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 12:22
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-31 12:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:12
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:09
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:09
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:08
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:08
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:08
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:08
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:06
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-31 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 11:09
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, Referacie Spraw Społecznych
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-31 09:14
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Integracji Systemów
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-31 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 09:10
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 08:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 08:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-31 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-31 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-31 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-12-28 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 12:06
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-28 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-28 11:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-28 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 11:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-28 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-28 11:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-12-28 10:58
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-28 10:15
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-28 10:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-28 07:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-28 06:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:52
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:49
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:48
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2018-12-27 16:47
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:46
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 16:45
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-27 16:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-12-27 15:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-27 14:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-27 14:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Młodszy Referent Or) dnia 2018-12-27 13:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-27 13:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-27 13:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-27 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-27 13:36
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) dnia 2018-12-27 12:12
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) dnia 2018-12-27 12:10
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Krystyna Koczy (Zastępca Naczelnika Wydziału GK) dnia 2018-12-27 11:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-27 11:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-27 11:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-27 11:28
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 10:06
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 10:04
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-27 09:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-27 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-26 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-25 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-24 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-12-21 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-21 12:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-21 12:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-21 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-21 12:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-21 12:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-21 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 12:00
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-12-21 11:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-21 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 11:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-12-21 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2018-12-21 10:53
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2018-12-21 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 09:12
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-21 09:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-21 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 08:14
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Marok
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-21 08:13
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-12-21 08:02
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-12-21 07:58
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-12-21 07:48
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-21 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-20 18:50
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr III z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-20 18:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-20 18:49
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr III z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-20 18:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dominika Stawarz (Inspektor E-III) dnia 2018-12-20 17:56
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-12-20 17:46
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 17:29
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 17:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 17:18
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 17:12
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 16:56
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 16:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2018-12-20 16:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 16:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 16:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 16:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-20 16:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dominika Stawarz (Inspektor E-III) dnia 2018-12-20 16:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 16:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 16:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 15:59
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 15:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 14:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 14:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-20 12:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-20 11:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 10:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 10:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Jerzy Lazar Utwardzenia parkingu przykościelnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-20 10:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk niska emisja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-20 09:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-20 09:33
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-12-20 08:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-20 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-19 14:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-19 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-19 13:41
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 30 listopada do 13 grudnia 2018 r.
Opublikował: Monika Lipka (Referent BP) dnia 2018-12-19 12:50
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2018 r.
Opublikował: Monika Lipka (Referent BP) dnia 2018-12-19 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:41
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 9 listopada do 29 listopada 2018 r.
Opublikował: Monika Lipka (Referent BP) dnia 2018-12-19 12:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 12:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-19 10:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-19 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-19 10:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-12-19 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 09:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 09:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-19 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-12-19 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-19 06:00
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2018-12-18 15:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2018-12-18 15:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2018-12-18 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-18 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 14:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-18 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-18 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-18 13:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-18 12:52
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-18 12:52
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2018-12-18 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2018-12-18 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 12:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-18 12:16
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-18 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:50
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:50
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-12-18 11:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-12-18 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:45
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:39
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:39
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:38
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:38
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:37
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:35
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:34
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:34
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:29
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-12-18 11:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-12-18 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:19
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-201
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor RA-II) dnia 2018-12-18 10:19
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-201
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor RA-II) dnia 2018-12-18 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-18 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 08:11
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-18 08:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-18 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 13:25
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowanie
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-17 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 11:22
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-17 10:38
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor (Pracownik ds. realizacji projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-17 09:29
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor (Pracownik ds. realizacji projektu "reWITA") w Wydziale Rewitalizacji i
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-17 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 08:24
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-12-17 08:24
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW) dnia 2018-12-17 07:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-17 06:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 12:44
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-14 12:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-14 12:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-14 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-14 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-14 11:42
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-14 11:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-14 11:27
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 11:19
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-14 10:20
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-14 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-12-14 10:16
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 09:02
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 09:01
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 09:00
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:58
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:54
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:53
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:49
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:48
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:47
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:43
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:43
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:43
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:41
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:40
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:39
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:38
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:36
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:35
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-14 08:34
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-12-14 08:00
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. J. Chalotta 4/28
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-12-14 07:42
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-12-14 07:28
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2018-12-14 06:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-12-14 06:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-12-13 17:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-12-13 17:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-13 17:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-12-13 17:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-12-13 16:45
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-13 16:19
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-13 16:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-13 16:17
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przestrzennej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2018-12-13 16:12
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 15:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-12-13 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-12-13 14:33
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-12-13 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-12-13 14:33
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-12-13 14:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-12-13 14:09
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-13 14:00
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-12-13 13:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-13 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-12-13 12:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 12:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 12:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Kłosek oświetlenie ul Błękitna
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 11:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk smog
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 11:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Jerzy Lazar barierki w Orzepowicach Dzikiej Róźy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Jerzy Lazar barierki przy ul. Rudzkiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk wydatki na politykę rowerową
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 10:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-12-13 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 10:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2018-12-13 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 09:41
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 09:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2018-12-13 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2018-12-13 09:31
Rejest zawiera 64988 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 3554 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż