Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 72775 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 12:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 12:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-08-16 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:48
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:46
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-16 09:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-16 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 08:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-16 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-15 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 14:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-14 10:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-14 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 09:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:42
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-14 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13 15:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:03
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:03
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 14:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 14:20
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 12:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 12:04
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 09:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 08:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 07:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 07:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-13 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-12 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-12 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:45
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 14:06
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 13:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 13:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150261 - teren wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-12 13:57
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-08-12 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-12 12:12
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:17
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:15
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-12 10:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-12 09:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-12 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnika przy ul. Cystersów Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rowu przy ul. Cystersów Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnika przy ul. Łukowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remontu chodnika przy ul. Łukowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rowu przy ul. Krajobrazowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-09 10:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-09 10:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie w sprawie finansowania przekazanych zadań przez ustawy (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 10:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-09 09:17
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-09 08:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-09 08:44
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-09 08:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 08:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148692 - interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/153472 - remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150262 - Rondo w Golejowie (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: współpracy Polskiego Rządu ze śląskim samorządem w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza Andr
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 07:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 07:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-09 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowy remizy strażackiej w dzielnicy Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 17:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św.Antoniego (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 17:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-08 17:17
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:45
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:45
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-08-08 16:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-08-08 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 13:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-08 10:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Dotyczy remontu chodnika ulicy Świerklańskiej (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 09:30
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-08 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zamontowania lustra Karol Szymura
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-07 14:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 11:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania progów zwalniających. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 11:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-07 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-07 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 08:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: kładka dla pieszych ul Zwycięstwa. (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-06 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-06 12:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-06 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-06 09:36
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:30
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:07
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie przystanku ZTZ Rybnik Radziejów Świercze Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Ry
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-06 08:47
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-08-06 08:17
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-08-06 08:12
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-08-06 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-06 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 15:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:21
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 13:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 12:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148694 - interpelacja w sprawie Rybnickiej strategii rozwoju kultury na lata 2020-2030 pluc Od:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-05 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 12:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Naprawa nawierzchni ul. Chełmońskiego (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie: Boisko do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie: Boisko do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 10:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Usunięcia wraku samochodu (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie lampy ul. Arki Bożka (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-05 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 16:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 16:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:41
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 08:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-02 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-02 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-02 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Walki ze smogiem podjetej w roku bieżącym i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Rybniku (Od: Andrzej Sąc
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 17:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykoszenia krzewów i zarośli wzdłuż drogi dojazdu do boiska Sokoła Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 17:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/153472 - remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-08-01 13:03
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-08-01 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-01 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-01 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-01 10:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 08:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-01 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-31 14:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:07
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilit
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 11:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kajzerek Jerzy
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2019-07-31 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 11:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 11:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kajzerek Jerzy
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2019-07-31 10:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Krzewów i wysokich traw oraz lustra przy wyjeździe ze sklepu Bisam przy ulicy Czecha (Od: Andrzej Są
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 09:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zamontowania lustra Karol Szymura
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 09:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Fwd: Interpelacje w sprawie montażu lustra ul. Bronisława Czecha (Od: Karol Szymura Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 09:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-31 09:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 09:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150262 - Rondo w Golejowie (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 08:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150261 - teren wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-31 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-31 07:28
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-31 07:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-07-31 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-30 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-30 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 14:37
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-30 14:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-30 14:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-30 13:25
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-30 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-30 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 12:27
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-07-30 11:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-07-30 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-30 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/144865 - Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi (Od: Wojciech Kiljańczyk Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-30 11:03
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-30 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-30 10:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-30 10:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-30 10:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-07-30 08:48
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-07-30 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-30 08:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-30 08:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-30 08:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-30 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-07-30 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-29 14:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-07-29 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-29 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 11:37
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 10:38
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-s
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-29 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 10:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 10:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-29 10:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-07-29 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-07-29 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-07-29 09:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-07-29 09:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-07-29 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba dot. gałęzi drzew na ul. Czecha w Chwałęcicach (Od: Krystyna Wałach Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacji budynku szkoły w Golejowie (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie wykonania wiaty przystankowej. Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/144133 - Dwóch punktów świetlnych na słupach przy boisku w Chwałęcicach (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie przystanku ZTZ Rybnik Radziejów Świercze Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Ry
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148692 - interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148694 - interpelacja w sprawie Rybnickiej strategii rozwoju kultury na lata 2020-2030 pluc Od:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-26 12:17
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-26 11:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-26 11:50
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-26 11:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-07-26 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:48
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-26 10:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-26 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-26 10:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-26 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-26 09:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2019-07-26 08:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-26 08:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2019-07-26 08:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-26 08:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-26 08:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-07-26 08:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2019-07-26 08:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2019-07-26 08:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-07-26 07:56
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2019-07-26 07:52
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2019-07-26 07:51
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2019-07-26 07:51
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2019-07-26 07:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-07-26 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 17:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 17:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 17:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 17:00
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 16:58
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-07-25 16:58
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-07-25 15:49
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-07-25 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 14:47
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 24 lipca 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 13:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 13:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 13:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 12:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 12:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 11:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 11:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-07-25 11:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-25 11:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-25 11:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 10:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-25 10:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-25 10:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Fwd: Interpelacje w sprawie montażu lustra ul. Bronisława Czecha (Od: Karol Szymura Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 09:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zamontowania lustra Karol Szymura
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-25 09:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 08:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 07:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-25 07:52
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-07-25 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 17:11
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 17:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie w sprawie finansowania przekazanych zadań przez ustawy (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 14:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/146339 - Wymagrodzenia pracowników jednostek miejskich (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 14:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 14:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 14:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-07-24 14:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-07-24 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-07-24 14:30
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-07-24 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-24 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-24 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-24 14:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-07-24 12:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-07-24 12:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-24 11:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-07-24 10:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-24 10:36
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 28 czerwca do 24 lipca 2019 roku
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2019-07-24 10:09
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-24 09:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-07-24 09:21
 
 
Odsłon strony: 3554 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)