Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 70267 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-21 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-21 15:17
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 15:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 15:06
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2019-05-21 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 14:14
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 14:13
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 13:21
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 13:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 11:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 11:36
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 11:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Punkt odbioru odpadów zielonych. (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 11:11
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-05-21 10:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: podcięcie drzew (Od: jacekmularc )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-21 10:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-05-21 10:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-05-21 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-05-21 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-21 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2019-05-21 10:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2019-05-21 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-21 09:08
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-21 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-05-21 09:00
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-05-21 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-21 08:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wymiana tablic nazw ulic oraz tablicę informacyjną (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 08:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: apytanie w sprawie Bulwarów nad Nacyną (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 08:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zwiększenie środków dla Policji na patrole sobotnio- niedzielne. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-21 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-21 07:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-21 06:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20 14:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20 14:48
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20 14:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20 14:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20 14:19
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówe
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20 13:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażews
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-05-20 13:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-05-20 13:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-05-20 12:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wniosek w sprawie naprawy piłkochwytów w parku tematycznym (Od: Wojciech Kiljańczyk Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20 12:34
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-05-20 12:31
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-20 11:23
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-20 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20 10:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wstrzymanie wycinki lipy w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 08:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Tablica informacyjna (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 08:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnik na ulicy czecha (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 08:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnik na ulicy czecha (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-05-20 08:35
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-05-20 08:35
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-20 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-20 06:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-17 12:42
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-05-17 12:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17 12:05
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17 10:39
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17 10:08
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17 10:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnik przy SP 15 (Od: "Jacek Mularczyk" )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17 08:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-17 08:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-17 08:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-17 08:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-17 08:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17 07:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17 07:48
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-17 06:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 17:46
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 17:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:46
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:45
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:42
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:12
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:58
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Interpelacja w sprawie placu zabaw Wielopole Szkoła (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia dróg w dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:35
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:29
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:16
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:14
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:10
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 15:10
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:07
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 14:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 14:47
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 14:08
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 14:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 14:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 14:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 13:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-16 13:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-16 13:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-05-16 11:48
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr X z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 9 maja 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 11:47
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 10:58
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 10:58
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 09:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-16 09:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-16 09:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-16 09:35
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:33
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:33
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:32
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:31
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:30
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-16 09:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-16 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-16 09:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-16 06:00
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-15 15:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-15 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 15:09
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 15:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-15 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-15 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-15 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-15 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:15
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-15 14:02
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-15 14:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 14:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:51
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:48
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-15 13:48
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-15 13:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-15 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 09:29
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-15 09:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-15 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-05-15 08:28
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-05-15 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-05-15 08:25
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-05-15 08:25
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-15 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 15:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 15:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 15:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 15:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: doprowadzenia wody do budynku na boisku w Chwałęcicach (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-14 15:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Stojaków na rowery przy szkole (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-14 15:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykupu nieruchomości w Chwałęcicach
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-14 15:02
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-05-14 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-14 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-14 13:53
Raport o stanie miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-14 13:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-14 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-14 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-14 12:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-05-14 12:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 12:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 12:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 12:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2019-05-14 12:01
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-05-14 10:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-05-14 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-14 08:38
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-05-14 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-14 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-13 15:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-13 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 14:59
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1:
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 14:59
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-05-13 14:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-05-13 14:34
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-05-13 14:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2019-05-13 14:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 14:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-13 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-13 13:27
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-13 13:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 13:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 13:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-13 13:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 13:16
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-05-13 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-13 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-13 12:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-13 12:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:23
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-05-13 12:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:22
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Interpelacja w sprawie rozbudowy placu zabaw dzielnica Wielopole (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 12:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:13
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:12
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Spotkanie ws. budynku przedszkola w Chwałęcicach (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 12:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 12:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 019/96607 - Interpelacja w sprawie ulicy Czarnieckiego (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-13 11:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/96733 - Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu pod nowy park (Od: Karol Szymura Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-13 11:46
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-13 10:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-13 10:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:41
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:38
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:38
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 09:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 09:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 09:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: pytania do prezydenta wzgledem dzielnicy Zamysłów (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 09:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 08:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Punkt odbioru odpadów zielonych. (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 08:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zezwolenia na budowę w dzielnicy Zamysłów (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 08:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zezwolenia na budowę w dzielnicy Zamysłów (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-13 08:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-05-13 08:25
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-05-13 08:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2019-05-13 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-13 06:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-10 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-10 12:09
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-10 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-10 12:09
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-10 12:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/76760 - Prośba do Prezydenta Miasta Rybnika (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 12:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja - obchody 100-lecia klubu Rymer Rybnik (Od: Zbigniew Lubszczyk )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 11:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja - modernizacja muszli koncertowej w parku im. Henryka Czempiela (Od: Zbigniew Lubszczyk
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 10:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadi
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:58
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 10:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadi
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Intrepelacja dot bezpieczeństwa na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot przystanku na rondzie Ulotność Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja ws. zanieczyszczeń drogowych związanych z budową drogi Racibórz-Pszczyna Od: Mirela Sz
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na ul. Sygnały Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 10:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 10:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 10:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 10:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 10:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 09:45
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2019-05-10 09:41
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-05-10 09:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-10 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-10 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:20
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:18
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 09:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-05-10 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:13
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-10 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-10 08:31
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-10 08:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-10 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-09 17:55
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-09 17:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-09 17:50
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-05-09 17:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 17:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - interpelacja (Od: Łukasz Kłosek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 16:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 16:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 16:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-09 15:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 15:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 15:45
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 15:03
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-09 14:58
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-05-09 14:54
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 14:51
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 14:15
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 14:02
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 13:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-05-09 13:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 13:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie usunięcia ławki usytuowanej przy ścieżce rowerowej nad Nacyną Od: Marian Fojc
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 12:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-09 12:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: uprzątnięcia suchych liści z działek gminnych o nr 2238/1, 2239/1, 1990/1, mieszczących się na skrzy
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wymiana tablic nazw ulic oraz tablicę informacyjną (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) dnia 2019-05-09 11:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zwiększenie środków dla Policji na patrole sobotnio- niedzielne. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remont ulicy Jemiołowej (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Korytarze wentylacyjne miasta. (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-09 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-09 10:39
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-05-09 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-09 09:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wniosek w sprawie naprawy piłkochwytów w parku tematycznym (Od: Wojciech Kiljańczyk Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 09:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - likwidacja parkingu przy ul. C
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-09 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-05-09 06:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Czaja-Holona Ilona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-05-08 15:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-05-08 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-08 14:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-08 13:28
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-05-08 13:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przystanku autobusowego na ul Reymonta Od: Franciszek Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-08 12:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wersji drukowanej rozkładu jazdy autobusów. Od: Franciszek Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-08 12:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie wsparcia organizacji na rzecz ochrony zwierząt (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-08 12:37
 
 
Odsłon strony: 61545 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż