Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 72971 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-08-23 12:47
Dialog Techniczny
Opis: Opublikowano dokument: Zakończenie dialogu
Opublikował: Małgorzata Kaczmarska (Kierownik Referatu Inf-III) dnia 2019-08-23 12:39
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-23 10:23
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-23 10:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-23 10:21
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-23 10:21
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-23 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-23 10:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-23 10:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-23 10:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowy remizy strażackiej w dzielnicy Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 10:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 10:08
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:25
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:18
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-23 09:14
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-08-23 08:36
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-23 08:20
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-08-23 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-23 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-22 16:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22 15:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22 15:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22 15:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22 14:37
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22 14:35
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-08-22 14:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-08-22 14:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-08-22 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-08-22 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-08-22 11:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-08-22 11:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-22 10:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-22 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21 12:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-08-21 12:12
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-08-21 12:06
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-08-21 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-21 10:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-21 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-21 10:56
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-21 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-21 10:55
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-21 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-21 10:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-21 10:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-21 10:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-21 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-21 09:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba dot. przydziału betonitów (Od: Krystyna Wałach )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21 08:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba dot. naprawy drogi na ulicy Karłowej (Od: Krystyna Wałach )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21 08:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba dot. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gzelskiej (Od: Krystyna Wałach Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21 08:48
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-21 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św.Antoniego (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 14:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-08-20 14:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20 14:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: kładka dla pieszych ul Zwycięstwa. (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 14:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Dotyczy remontu chodnika ulicy Świerklańskiej (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 14:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Usunięcia wraku samochodu (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 14:15
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 13:21
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-20 12:18
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-20 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20 11:12
Miasto
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-20 10:26
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybnik
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20 10:26
Miasto
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-20 10:25
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Remont miejsc pamięci narodowej - remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20 10:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20 09:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20 09:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie lampy ul. Arki Bożka (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 09:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20 09:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-20 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 15:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 15:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 14:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 14:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19 13:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 13:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 13:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 13:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-19 13:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 13:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 12:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19 12:53
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19 12:49
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19 12:44
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19 12:42
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19 12:41
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-19 12:32
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 20
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-19 11:33
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 11:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 11:16
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 11:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Krajobrazowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miast
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-19 11:04
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 10:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: rozbudowy przedszkola nr 47 Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-19 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: rozbudowy przedszkola nr 47 Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-19 10:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-19 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 10:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 10:24
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-19 10:18
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do remontu od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-19 10:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: BUDŻETU - podwyżek i wpływów (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-19 10:14
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-19 10:06
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-19 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:24
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:15
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 09:15
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 09:14
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-08-19 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:09
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: uzupełnienie ogłoszenia o przetargu- ul. Łączna
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-19 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 08:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-19 08:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania progów zwalniających. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-19 08:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania progów zwalniających. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-19 08:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-19 08:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 12:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 12:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-08-16 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16 09:59
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:48
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:46
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16 09:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-16 09:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-16 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 08:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-16 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-16 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-15 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 14:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14 13:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-14 10:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-14 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14 09:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14 08:42
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-14 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13 15:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:03
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13 15:03
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 14:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 14:20
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 12:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 12:04
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 11:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 09:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-13 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13 08:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 07:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13 07:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-13 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-12 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-12 15:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-08-12 14:45
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 14:06
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 13:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12 13:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150261 - teren wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej. (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-12 13:57
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-08-12 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-12 12:12
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:17
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:15
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-08-12 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-12 10:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-12 09:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-12 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnika przy ul. Cystersów Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rowu przy ul. Cystersów Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Chodnika przy ul. Łukowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remontu chodnika przy ul. Łukowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 11:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rowu przy ul. Krajobrazowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-09 10:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-09 10:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie w sprawie finansowania przekazanych zadań przez ustawy (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 10:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-09 09:17
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-09 08:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-09 08:44
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-08-09 08:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 08:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148692 - interpelacja w sprawie działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/153472 - remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/150262 - Rondo w Golejowie (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-09 08:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: współpracy Polskiego Rządu ze śląskim samorządem w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza Andr
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-09 07:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 07:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-09 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-09 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowy remizy strażackiej w dzielnicy Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 17:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św.Antoniego (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 17:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-08 17:17
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:45
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-08-08 16:45
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-08-08 16:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-08-08 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 13:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-08 12:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2019-08-08 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-08 10:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Dotyczy remontu chodnika ulicy Świerklańskiej (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-08 09:30
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-08 09:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-08 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zamontowania lustra Karol Szymura
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-07 14:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 11:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykonania progów zwalniających. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 11:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-07 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-08-07 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-07 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 08:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: kładka dla pieszych ul Zwycięstwa. (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-07 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-06 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-06 12:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-06 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-06 09:36
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:30
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:07
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-06 09:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie przystanku ZTZ Rybnik Radziejów Świercze Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Ry
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-06 08:47
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-08-06 08:17
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-08-06 08:12
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-08-06 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-06 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 15:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:21
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 13:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 13:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 12:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-05 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/148694 - interpelacja w sprawie Rybnickiej strategii rozwoju kultury na lata 2020-2030 pluc Od:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-05 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) dnia 2019-08-05 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-05 12:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Naprawa nawierzchni ul. Chełmońskiego (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie: Boisko do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie: Boisko do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 10:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Usunięcia wraku samochodu (Od: marian_f@wp.eu )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie lampy ul. Arki Bożka (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-08-05 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-05 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-05 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-05 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 16:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 16:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-02 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:41
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-02 08:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-02 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-02 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-02 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Walki ze smogiem podjetej w roku bieżącym i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Rybniku (Od: Andrzej Sąc
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 17:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wykoszenia krzewów i zarośli wzdłuż drogi dojazdu do boiska Sokoła Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 17:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/153472 - remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego (Od: "Jacek Mularczyk" Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-08-01 13:03
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-08-01 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-01 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-01 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-01 10:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - ILOŚCI INTERPELACJI I POWODÓW INTERPELACJI I ZAPYTAŃ (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-01 08:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-08-01 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-07-31 14:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:07
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 13:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilit
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 12:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) dnia 2019-07-31 11:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kajzerek Jerzy
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2019-07-31 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-07-31 11:18
 
 
Odsłon strony: 64587 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)