Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spracji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Bilans skonsolidowany
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-06-27
Pokaż
Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 24 maja do 27 czerwca 2019 roku - Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 24 maja do 27 czerwca 2019 roku.rtf
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2019-06-27
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-27
Pokaż
wyjzad na ul. Rudzką (Od: "Jacek Mularczyk" ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
wyjzad na ul. Rudzką (Od: "Jacek Mularczyk" ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielopolskiej/ rzeki Ruda (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielopolskiej/ rzeki Ruda (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016JB w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-26
Pokaż
uporządkowanie terenów zielonych (Od: "Jacek Mularczyk" ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
uporządkowanie terenów zielonych (Od: "Jacek Mularczyk" ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej z dnia 06.06.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 21.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
Zapytanie w sprawie kanalizacji (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
Zapytanie w sprawie kanalizacji (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-26
Pokaż
wniosek w sprawie udrożnienia i wyczyszczenia koryta rzeki Nacyna Od: Kurpanik Franciszek - Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych - projekt przebudowy ulicy Pełczyńskiego oraz Ujejskiego Od: Kurpanik Franciszek - Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Poprawione zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania #2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.doc
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
Interpelacja w sprawie przejazdu dla rowerów ulica Rudzka (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
Interpelacja w sprawie przejazdu dla rowerów ulica Rudzka (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
Zapytanie w sprawie ul. Zebrzydowickiej (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
Zapytanie w sprawie ul. Zebrzydowickiej (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-06-25
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
- Załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
- Załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-06-24
Pokaż
uporządkowanie pasa zieleni (Od: "Jacek Mularczyk" ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-24
Pokaż
uporządkowanie pasa zieleni (Od: "Jacek Mularczyk" ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-24
Pokaż
Interpelacja - umieszczenie znaku ostrzegawczego (A-16) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-24
Pokaż
Interpelacja - umieszczenie znaku ostrzegawczego (A-16) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-24
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6649 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż