Dokument
2016-85936
Tytuł
Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim
Sprawa
Or.1710.6.2016
Twórca
Piotr Miklis-Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach, Katarzyna Kozieł-Specjalista kontroli skarbowej, dnia 28 lipca 2016 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji