Dokument
2018-33246
Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r.
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 22 marca 2018 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Pliki
Historia publikacji
2018-03-22 Publikacja Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
2018-03-22 Wycofano Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I)
2018-03-22 Publikacja Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)
2018-03-23 Wycofano Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
2018-03-23 Publikacja Maria Cieślik (Inspektor Ek-III)