Dokument
2019-15823
Tytuł
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 7 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 12 lutego 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-02-12 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)