Dokument
2019-25493
Tytuł
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Twórca
Piotr Masłowski (Zastępca Prezydenta Miasta PM) działający podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.239.2018 z dnia 29 maja , dnia 5, dnia 5 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 7 marca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-03-07 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)