Dokument
2019-56274
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2018 rok
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 20 maja 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 27 maja 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-05-27 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)