Dokument
2019-74630
Tytuł
zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Twórca
Piotr Masłowski Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, działający podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.199.2019 z, dnia 5 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 14 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-14 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)
2019-06-14 Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2019-06-14 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)