Dokument
2019-74087
Tytuł
sprostowania powierzchni nieruchomości w zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Sprawa
Or.0050.373.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 18 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 21 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-21 Publikacja Barbara Witala (Referent Or)