Dokument
2019-91712
Tytuł
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozowlenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kablowych energetycznych nN, teletechnicznych i hydrantów"
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 10 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Robert Górski (Inspektor Ar-II), dnia 18 lipca 2019 r.
Historia publikacji
2019-07-18 Publikacja Robert Górski (Inspektor Ar-II)