Dokument
2019-105475
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.487.2019
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.429.2019 z dnia 15 lipca 20, dnia 7 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 8 sierpnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-08-08 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)