Dokument
2019-102129
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 8 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 sierpnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-08-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-08-13 Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-08-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)