Dokument
2019-145392
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
2019-145392
Twórca
, dnia 5 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 6 listopada 2019 r.
Pliki
Historia publikacji