Dokument
2020-41761
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.182.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 31 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-02 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)