Dokument
2020-150205
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Sprawa
Or.0050.668.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 14 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 16 grudnia 2020 r.
Historia publikacji
2020-12-16 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)