W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-22
Pokaż
interpelacja w sprawie stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22
Pokaż
interpelacja w sprawie stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22
Pokaż
interpelacja w sprawie stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek oświatowych Od: Arkadiusz Szweda Radny Miasta Rybnika - pismo radnego cz. 2
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22
Pokaż
BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22
Pokaż
BUDYNEK STAREGO PRZEDSZKOLA W CHWAŁĘCICACH - lipiec/sierpień (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-22
Pokaż
- zaproszenie.rtf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22
Pokaż
- formularz zgłoszeniowy.rtf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22
Pokaż
- formularz zgłoszeniowy (1).pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22
Pokaż
- zaproszenie.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-22
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22
Pokaż
- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_27c7f1f4-5937-4b55-893a-fe3d3b5f7b8e.asc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22
Pokaż
- AKTUALNY_Identyfikator postępowania.docx
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22
Pokaż
- Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-22
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21
Pokaż
- Ogłoszenie o unieważnieniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-21
Pokaż
Prośba dot. przydziału betonitów (Od: Krystyna Wałach ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21
Pokaż
Prośba dot. naprawy drogi na ulicy Karłowej (Od: Krystyna Wałach ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21
Pokaż
Prośba dot. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gzelskiej (Od: Krystyna Wałach ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-21
Pokaż
Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św.Antoniego (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św.Antoniego (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20
Pokaż
kładka dla pieszych ul Zwycięstwa. (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
kładka dla pieszych ul Zwycięstwa. (Od: andrzejwojaczek ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Dotyczy remontu chodnika ulicy Świerklańskiej (Od: marian_f@wp.eu ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Dotyczy remontu chodnika ulicy Świerklańskiej (Od: marian_f@wp.eu ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Usunięcia wraku samochodu (Od: marian_f@wp.eu ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Usunięcia wraku samochodu (Od: marian_f@wp.eu ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad. 1: Uzupełnienie stanu kopert firmowych. Zad. 2: Uzupełnienie stanu papierów firmowych oraz teczek. Zad. 3:Uzupełnienie stanu wizytówek. - Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-08-20
Pokaż
Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej - DrozdowskaB_2019-08-20_09-56-20.pdf
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20
Pokaż
Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej - DrozdowskaB_2019-08-20_09-55-54.pdf
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20
Pokaż
Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej - DrozdowskaB_2019-08-20_09-55-17.pdf
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20
Pokaż
Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej - DrozdowskaB_2019-08-20_10-16-49.pdf
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na ulicy Okulickiego w Rybniku".rtf
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania na zadania 1 i 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-08-20
Pokaż
Interpelacja w sprawie lampy ul. Arki Bożka (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
Interpelacja w sprawie lampy ul. Arki Bożka (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
- chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-08-20
Pokaż
- Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-19
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19
Pokaż
- załącznik.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-19
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5239311 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)