W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Załącznik Nr 3: Formularz oświadczeń
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie)
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe)
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Nabór - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przestrzennej
Opublikował: Martyna Potępa (Młodszy Referent Kd) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20
Pokaż
Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówek - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20
Pokaż
- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20
Pokaż
2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażewskiego - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażewskiego - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażewskiego - pismo radnego 2
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.pdf
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-05-20
Pokaż
Wniosek w sprawie naprawy piłkochwytów w parku tematycznym (Od: Wojciech Kiljańczyk ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
Wniosek w sprawie naprawy piłkochwytów w parku tematycznym (Od: Wojciech Kiljańczyk ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20
Pokaż
- wystąpienie pokontrolne 2017.pdf
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-05-20
Pokaż
wstrzymanie wycinki lipy w dzielnicy Stodoły (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
Tablica informacyjna (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
Spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
Chodnik na ulicy czecha (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-20
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa z dnia 14.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17
Pokaż
- Protokół z wyborów do Rady Dzielnicy Smolna
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17
Pokaż
Chodnik przy SP 15 (Od: "Jacek Mularczyk" ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-17
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-05-17
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Raport.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
- Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-05-16
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 4981205 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż