W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2019-08-16
Pokaż
- Petycja
Opublikował: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-08-16
Pokaż
Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16
Pokaż
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-16
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Załącznik - tekst jednolity.docx
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
- K. Ł. Gawra - plan polowań 2019-20.pdf
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14
Pokaż
- skan obwieszczenia - K.Ł. Gawra.pdf
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-14
Pokaż
- informacja o godzinach zakończenia polowań - K.Ł. Pod Bukiem.pdf
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Plan polowań zbiorowych K.Ł. Pod Bukiem.pdf
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14
Pokaż
- skan obwieszczenia.pdf
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-14
Pokaż
Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14
Pokaż
Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek (Od: Andrzej Sączek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14
Pokaż
Podwyżki dla Pracowników zakładadów miejskich i urzędu miasta . (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14
Pokaż
- chodnik na ul Zwycięstwa od nr 10 do 14 (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14
Pokaż
- ogłoszenie wkład własny.rtf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14
Pokaż
- ogłoszenie wkład własny.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-08-14
Pokaż
Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13
Pokaż
Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga - Andrzej Wojaczek - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Petycja
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-08-13
Pokaż
Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13
Pokaż
Zarurowania rowu na ul. Borowej. Od: Jerzy Lazar- Radny - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-13
Pokaż
- zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13
Pokaż
- skany map projektowych 2019.08.14.zip
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-13
Pokaż
2019/150261 - teren wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej. (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-12
Pokaż
2019/150261 - teren wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej. (Od: andrzejwojaczek ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-08-12
Pokaż
- Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. .pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-08-12
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5229545 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)