Prezydent

Piotr Kuczera

Kadencja

2014 - 2018

Kontakt

tel. 32 43 92 107
fax. 32 42 24 124
email: rybnik@um.rybnik.pl

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Obecnie funkcję tę sprawuje Piotr Kuczera. Do głównych zadań Prezydenta należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Miasta, a także reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Zakres zadań i kompetencji

  1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
   1. Biuro Radców Prawnych
   2. Wydział Zamówień Publicznych
   3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   4. Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
   5. Biuro Obsługi Rady
   6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
   1. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Wydział Administracyjny
    2. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
    3. Wydział Informatyki
    4. Wydział Organizacyjny
   2. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Biuro Skarbnika Miasta
    2. Wydział Finansów
    3. Wydział Księgowości
    4. Wydział Podatków
   3. Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Wydział Architektury
    2. Wydział Geodezji i Kartografii
    3. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
    4. Wydział Mienia
    5. Biura Obsługi Inwestora
    oraz sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo w przypadku wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy Zastępcy Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera.
   4. Asystenta Prezydenta Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez Biuro Prasowe.
   5. Doradcę Prezydenta Miasta ds. Transportu Zintegrowanego.
   6. Doradcę Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji.
  3. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
   1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
   2. Komenda Miejska Policji
  4. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
   1. Straż Miejską
 
 
Odsłon strony: 72596 Metryka
Redaktor: Magdalena Cichy (Referent Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-07-01 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-04-22 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-04-16 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-03-03 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-02-02 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-12-17 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-12-11 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-12-09 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2014-12-09 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2014-12-09 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2012-01-02 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2011-01-25 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2011-01-04 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-12 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-08-11 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.