Struktura Urzędu Miasta
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2015-01-07
Redaktor: Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
  • Wstecz
  • Drukuj stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki


Skip Navigation Links.
Zwiń PREZYDENT MIASTA RYBNIKA - PIOTR KUCZERAPREZYDENT MIASTA RYBNIKA - PIOTR KUCZERA
Asystent Prezydenta Miasta Rybnika
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI
Zwiń WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Ochrony Informacji Niejawnych
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zwiń ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - JANUSZ KOPERZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - JANUSZ KOPER
Zwiń WYDZIAŁ DRÓG WYDZIAŁ DRÓG
Referat Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich
Referat Budowy, Remontów i Eksploatacji Dróg
Referat Uzgodnień
Zwiń WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Referat Planowania Przestrzennego
Referat Budownictwa
Zwiń WYDZIAŁ EKOLOGII WYDZIAŁ EKOLOGII
Referat Ochrony Środowiska
Referat Rolnictwa i Leśnictwa
Geolog Powiatowy
Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa
Zwiń WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Referat Gospodarki Odpadami
Referat Infrastruktury Komunalnej
Zwiń WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
WYDZIAŁ MIENIA
Zwiń WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJIWYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Referat Spraw Ogólnych i Rozliczeniowych
Referat Infrastruktury
Zwiń WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Referat Praw Jazdy
Referat Rejestracji Pojazdów
Referat Zarządzania Ruchem i Transportu
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Zwiń ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - PIOTR MASŁOWSKIZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - PIOTR MASŁOWSKI
Zwiń WYDZIAŁ EDUKACJI WYDZIAŁ EDUKACJI
Referat Ogólny
Referat Analiz i Planowania
Referat Projektów Edukacyjnych
Zwiń WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Referat Spraw Społecznych
Referat Kultury i Sportu
WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Zwiń WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Referat Ogólny
Referat Ewidencji Ludności
Referat Dowodów Osobistych
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zwiń SEKRETARZ MIASTA RYBNIKA - DANIELA LAMPERTSEKRETARZ MIASTA RYBNIKA - DANIELA LAMPERT
Zwiń WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNYWYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Ogólny
Referat Gospodarczy
Referat Kancelaria
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC
Zwiń WYDZIAŁ INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI
Referat Ogólny
Referat Zarządzania Systemem TI
Referat Systemów Informacji Przestrzennej
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
Referat Integracji Systemów
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Zwiń SKARBNIK MIASTA RYBNIKA - BOGUSŁAW PASZENDASKARBNIK MIASTA RYBNIKA - BOGUSŁAW PASZENDA
BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
BIURO SKARBNIKA MIASTA
Zwiń WYDZIAŁ FINANSÓW WYDZIAŁ FINANSÓW
Referat Budżetu
Referat Finansowania i Sprawozdawczości
Zwiń WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Referat Dochodów i Windykacji
Referat Wydatków i Rozliczeń
Zwiń WYDZIAŁ PODATKÓW WYDZIAŁ PODATKÓW
Referat Wymiaru Podatków
Referat Rachunkowości Podatkowej
Referat Egzekucji Administracyjnej

  • Drukuj stronę
  • Wstecz
  • Przewiń do góry
Odsłon strony: 78567
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON