Struktura Urzędu Miasta
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2015-01-07
Redaktor: Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
  • Wstecz
  • Drukuj stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki


Skip Navigation Links.
Zwiń PREZYDENT MIASTA RYBNIKA - PIOTR KUCZERAPREZYDENT MIASTA RYBNIKA - PIOTR KUCZERA
Asystent Prezydenta Miasta Rybnika - AGNIESZKA SKUPIEŃ
Zwiń Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - WOJCIECH STUDENTPełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - WOJCIECH STUDENT
Zwiń WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Referat Planowania Przestrzennego
Referat Budownictwa
Zwiń WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
WYDZIAŁ MIENIA
Zwiń WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJIWYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI
Referat Spraw Ogólnych i Rozliczeniowych
Referat Infrastruktury
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI
Zwiń WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Ochrony Informacji Niejawnych
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zwiń ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - JANUSZ KOPERZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - JANUSZ KOPER
Zwiń WYDZIAŁ DRÓG WYDZIAŁ DRÓG
Referat Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich
Referat Budowy, Remontów i Eksploatacji Dróg
Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
Zwiń WYDZIAŁ EKOLOGII WYDZIAŁ EKOLOGII
Referat Ochrony Środowiska
Referat Rolnictwa i Leśnictwa
Geolog Powiatowy
Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa
Zwiń WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Referat Gospodarki Odpadami
Referat Infrastruktury Komunalnej
Zwiń WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Referat Praw Jazdy
Referat Rejestracji Pojazdów
Referat Transportu
Zwiń ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - PIOTR MASŁOWSKIZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA - PIOTR MASŁOWSKI
Zwiń WYDZIAŁ EDUKACJI WYDZIAŁ EDUKACJI
Referat Ogólny
Referat Analiz i Planowania
Referat Projektów Edukacyjnych
Zwiń WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Referat Spraw Społecznych
Referat Kultury i Sportu
WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI GOSPODARCZEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Zwiń WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Referat Ogólny
Referat Ewidencji Ludności
Referat Dowodów Osobistych
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zwiń SEKRETARZ MIASTA RYBNIKA - DANIELA LAMPERTSEKRETARZ MIASTA RYBNIKA - DANIELA LAMPERT
Zwiń WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNYWYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Referat Ogólny
Referat Gospodarczy
Referat Kancelaria
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC
Zwiń WYDZIAŁ INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI
Referat Ogólny
Referat Zarządzania Systemem TI
Referat Systemów Informacji Przestrzennej
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
Referat Integracji Systemów
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Zwiń SKARBNIK MIASTA RYBNIKA - BOGUSŁAW PASZENDASKARBNIK MIASTA RYBNIKA - BOGUSŁAW PASZENDA
BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
BIURO SKARBNIKA MIASTA
Zwiń WYDZIAŁ FINANSÓW WYDZIAŁ FINANSÓW
Referat Budżetu
Referat Finansowania i Sprawozdawczości
Zwiń WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Referat Dochodów i Windykacji
Referat Wydatków i Rozliczeń
Zwiń WYDZIAŁ PODATKÓW WYDZIAŁ PODATKÓW
Referat Wymiaru Podatków
Referat Rachunkowości Podatkowej
Referat Egzekucji Administracyjnej

  • Drukuj stronę
  • Wstecz
  • Przewiń do góry
Odsłon strony: 80263
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON