Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o statystycznej licznie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa w art. 78c ust. 1 ww. ustawy, wraz z informacją o wysokości ww. wielkości po ich aktualizacjach, dokonywanych na podstawie art. 78c ust. 2 i 3 przywołanej ustawy.

Metryka 2017 r. (styczeń) - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów [docx - 14 KB]

Metryka 2017 r. (marzec) - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów [docx - 15 KB]

Metryka 2017 r. (marzec) - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów (uzupełnienie) [docx - 15 KB]

Metryka 2017 r. (październik) - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów [docx - 13 KB]

Metryka 2017 r. (październik) - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów (sprostowanie) [docx - 15 KB]

Metryka 2017 r. (grudzień) - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów [docx - 15 KB]

 
 
Odsłon strony: 2537 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-11-14 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-11-14 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-11-07 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-11-07 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-04-13 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-04-13 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-03-31 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-03-31 Aktualizacja treści Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż
2017-01-30 Utworzenie nowej strony Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Pokaż