Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).

Więcej informacji na temat rybnickich placówek oświatowych można uzyskać pod adresem www.edukacja.rybnik.eu

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Placówka
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Pokaż
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku
Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Pokaż
Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda” w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 1 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 3 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 4 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 7 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 9 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 10 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 15 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 20 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 21 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 22 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 23 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 25 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 32 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 41 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 42 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 43 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 50 w Rybniku
Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Centrum Kształcenia Praktycznego
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 6
Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
Internat SOSW
Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
Przedszkole Specjalne nr 49
Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
Gimnazjum Specjalne nr 16
Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
Przedszkole Specjalne nr 48
Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38
Pokaż
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17
Pokaż
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich
Pokaż
Zespół Szkół nr 2 w Rybniku
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18
Pokaż
Zespół Szkół nr 2 w Rybniku
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego
Pokaż
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki
Pokaż
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki
Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Gimnazjum nr 11
Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
VII Liceum Ogólnokształcące
Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Technikum nr 5
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Gimnazjum Specjalne nr 19
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Technikum nr 4 im. Henryka Sławika
Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 im. Henryka Sławika
Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Technikum nr 3
Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Technikum nr 2
Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
Przedszkole nr 2
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 2
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
Przedszkole nr 36
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
Przedszkole nr 12
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku
Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku
Przedszkole nr 26 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Przedszkole nr 31
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Przedszkole nr 29
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 26
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Przedszkole nr 47
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 37
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
Przedszkole nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Przedszkole nr 5
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
Przedszkole nr 18
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 16
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Przedszkole nr 35
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku
Przedszkole nr 19
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
Przedszkole nr 6
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 6
Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica
Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica
Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 108275 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-27 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2010-12-03 Aktualizacja treści Niebrzydowska Kamila (Referent E-I) Pokaż
2010-11-26 Aktualizacja treści Niebrzydowska Kamila (Referent E-I) Pokaż
2010-10-01 Aktualizacja treści Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż
2010-05-14 Aktualizacja treści Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż
2010-04-23 Aktualizacja treści Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż
2010-04-22 Aktualizacja treści Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż
2010-04-22 Aktualizacja rejestru Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-26 Aktualizacja rejestru Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-05 Aktualizacja rejestru Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-04 Aktualizacja rejestru Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2010-03-04 Aktualizacja rejestru Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-12-08 Aktualizacja treści Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Waszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I) Pokaż