Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) każdy, w terminie 7  dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa w art. 19a ust. 2 ww. ustawy, może wnieść do niej swoje uwagi na formularzu dostępnym w miejscu publikacji oferty.


Środki zaplanowane w budżecie Miasta Rybnika na 2018 r.

Rejestr
Zadanie Kwota Wydatkowano Wolne
1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 5000,00 4991,00 9,00
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii 50000,00 29320,00 20680,00
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi 50000,00 44610,00 5390,00
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 50000,00 50000,00 0,00
7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 10000,00 10000,00 0,00
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 50000,00 49983,00 17,00
11. Turystyka i krajoznawstwo 10000,00 9750,00 250,00
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 50000,00 49700,00 300,00
14. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 10000,00 10000,00
15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 28000,00 28000,00 0,00
16. Promocja i organizacja wolontariatu 10000,00 10000,00 0,00

Oferty w trakcie konsultacji

Rejestr
Dotyczy Data publikacji Pokaż
Oferta Stowarzyszenia Działań Lokalnych - Chwalynciok na realizację zadania publicznego "Promocja warsztatów wolontariatu" w obszarze promocja i organizacja wolontariatu 2018-03-15 Pokaż
Oferta Strefy Wzw, wolnych z wyboru na realizację zadania pn. "MŁODZI GNIEWNI - zagrożenia rozwojowe współczesnej młodzieży" w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-03-15 Pokaż

Wszystkie złożone oferty

 
 
Odsłon strony: 126368 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-02-27 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-26 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-21 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-09 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-09 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-01 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-31 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-30 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-30 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-24 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-24 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-23 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-23 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-22 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-19 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-19 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-19 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-16 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-15 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-12 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-12 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-04 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-04 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-04 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-04 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-04 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-02 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-19 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.