Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) każdy, w terminie 7  dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa w art. 19a ust. 2 ww. ustawy, może wnieść do niej swoje uwagi na formularzu dostępnym w miejscu publikacji oferty.


Środki zaplanowane w budżecie Miasta Rybnika na 2017 r.

Rejestr
Zadanie Kwota Wydatkowano Wolne
1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 10000,00 9650,00 350,00
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii 50000,00 50000,00 0,00
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi 50000,00 50000,00 0,00
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 75720,00 75720,00 0,00
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 0,00 0,00
6. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 5000,00 5000,00 0,00
7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 10000,00 10000,00 0,00
8. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 5000,00 5000,00 0,00
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5000,00 5000,00 0,00
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 50000,00 50000,00 0,00
11. Turystyka i krajoznawstwo 10000,00 9998,00 2,00
12. Ratownictwo i ochrona ludności 0,00 0,00
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 64130,00 64130,00 0,00
14. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 10000,00 10000,00 0,00
15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 28000,00 27990,00 10,00
16. Promocja i organizacja wolontariatu 10000,00 10000,00 0,00

Oferty w trakcie konsultacji

Rejestr
Dotyczy Data publikacji Pokaż

Wszystkie złożone oferty

 
 
Odsłon strony: 112544 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-10-13 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-10-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-08-18 Publikacja dokumentu oferta Stowarzyszenia Jarmark Kultury na zadanie Plenerowe rozgrywki szachowe Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-30 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego pn. Wykład-Wyjazd-Laboratorium - wybrane zajęcia Rybnick Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-19 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA pn. Moje ta Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-01 Publikacja dokumentu Oferta Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" na zadanie - Trening i udział w zawodach Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-05-16 Publikacja dokumentu Oferta Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego na zadanie Mistrzostwa Świata Seniorów Modeli F1E Turd Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-05-10 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Ochrony Zabytków "R-GAW" na zadanie pn. Schron CHROBREGO - czy wie Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu Oferta Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku pn. Konferencja, szkolenia i spotkania Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-20 Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK" Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-20 Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK" Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-20 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku, zadanie pn.: Biesiada Śląska Polsk Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-10 Publikacja dokumentu Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, zadanie pn.: Różne krańce Europy, wspólna sprawa Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-09 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" w Rybniku pn. Plenerowe wolontarium Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-03-09 Publikacja dokumentu Oferta ŻTK Kontrapunkt - Zielona Wyspa Rybnik... Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-03-06 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku na zadanie pn. Bliscy sąsiedzi Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-03 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia "17-tka" - XV Urodziny "17-tki" Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-03-01 Publikacja dokumentu oferta Rybnickiego Towarzystwa Tenisowego na zadanie Przygotowanie do sezonu - treningi na hali teni Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-28 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-28 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-28 Publikacja dokumentu Oferta Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie pn. AKADEMIA WAD POSTAWY - II EDYCJA Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-24 Publikacja dokumentu oferta PTTK - Ku źródłom Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-02-24 Publikacja dokumentu Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) pn. Dokąd to Europo? Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-21 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia "Razem" - Bezpiecznie i aktywnie - Integracyjne półkolonieletnie Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-02-20 Publikacja dokumentu Oferta Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szaf Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-20 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Zgoda" pn. "Przyroda, Historia i My" - integracja Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-17 Publikacja dokumentu Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik pn. VI Międzynarodowe Zawody Sp Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-15 Publikacja dokumentu Oferta Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, pn. Żyj ekologicz Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-15 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku pn. Trening zapobiegania na Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-15 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM" w Rybniku Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-14 Publikacja dokumentu Oferta Strefy WzW, wolnych z wyboru pn. Strategie działań interwencyjnych i alternatywnych wobec zac Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-14 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Korzenie.pl na zadanie Wojewódzki konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Zie Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-14 Publikacja dokumentu Oferta Klubu Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik na zadanie: Bezpieczna Rybniczanka Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-13 Publikacja dokumentu oferta Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku- DLA DOBRA na zadanie "P Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-09 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa" na zadanie Dni Dorsten w Rybniku 20 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-07 Publikacja dokumentu Oferta Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych pn. Smaki i tradycje regionu Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-06 Publikacja dokumentu Oferta GKS "Pierwszy" Chwałowice - Sztuka dorastania bez "procentowego" wspomagania Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-02-06 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia "Pro-Vita" pn. Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-02-03 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Towarzystwa Tenisowego na zadanie: Uczestnictwo zawodników KS RTT w turniejach Po Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-03 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na zadanie: XV Wojewódzki Plenerowy Konkurs Prz Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-02 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Instytut Społeczny Silesia pn. Pikniki na Kampusie Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-31 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Amazonek "Odnowa", Onko - integracja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-31 Publikacja dokumentu Oferta Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego - Wsparcie działalności wydawniczej Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-26 Publikacja dokumentu Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pn. Punkt doradczo-informacyjny dla organizacji po Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-01-26 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oligos - Moje wakacje z wolontariatem Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-01-26 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego Rodzice-Dzieciom - Maluchy offline Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2017-01-26 Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" w Rybniku pn. Zabawy obrazem Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
2017-01-25 Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Towarzystwa Tenisowego na zadanie: Rodzinny tenisowy dzień dziecka Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-25 Publikacja dokumentu Oferta Klubu Piłkarskiego "Kamień" na zadanie: Udział w rozgrywkach piłkarskich oraz systematyczne s Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-24 Publikacja dokumentu Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku pn. Karnet na Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.