Rada Miasta obraduje na sesjach, których zasady zwoływania określa Ustawa o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Rybnika. Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Miasta w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (zobacz: Harmonogram sesji).

Zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady gminy.

Sesje Rady Miasta Rybnik odbywają się w sali 108 Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 (I piętro). Osoby zainteresowane przebiegiem obrad mogą skorzystać z:

  • balkonu sali Rady Miasta - II piętro (208)
  • transmisji audiowizualnej obrad – II piętro (264)
  • transmisji na żywo na kanale miejskim YouTube

Więcej na temat trybu pracy kompetencjach Rady Miasta Rybnika określa Statut Miasta.

 
 
Odsłon strony: 16530 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-05-05 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-27 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2014-02-17 Dodano Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or) Pokaż