Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Termin składania ofert
2017-04-24 Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-12 Pokaż
2017-04-21 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-21 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-18 Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz z wdrożeniem wskazanych działań 2017-04-21 Pokaż
2017-04-13 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-04-28 Pokaż
2017-04-07 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-17 Pokaż
2017-03-27 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-05 Pokaż
2017-03-15 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-03-23 Pokaż
2017-03-03 Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia 2017-03-09 Pokaż
2017-02-01 Naprawa i serwis kserokopiarek 2017-02-03 Pokaż
2017-01-19 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2017-02-02 Pokaż
2017-01-16 Dostawa telefonów VoIP 2017-01-30 Pokaż
2017-01-10 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2017-01-24 Pokaż
2017-01-03 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-01-10 Pokaż
2017-01-03 publikacja ogłoszeń w prasie na 2017 r. 2017-01-13 Pokaż
2016-12-21 Zapytanie ofertowe na badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-12-28 Pokaż
2016-11-30 Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Chwałowice 2016-12-06 Pokaż
2016-11-24 Zapytanie ofertowe - oprawa muzyczna ślubów 2016-12-07 Pokaż
2016-11-14 oferta na wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej w P 50 w Rybniku przy ul. Sztolniowej 2016-11-16 Pokaż
2016-11-10 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-11-24 Pokaż
2016-11-08 Dostawa 11 szt. radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-15 Pokaż
2016-10-31 Dostawa 3 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-08 Pokaż
2016-10-28 Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji 2016-11-04 Pokaż
2016-10-27 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2016-11-07 Pokaż
2016-10-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku 2016-11-03 Pokaż
2016-10-17 Dostawa hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika 2016-10-26 Pokaż
2016-10-14 Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury 2016-10-21 Pokaż
2016-10-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-18 Pokaż
2016-10-06 Zapytanie ofertowe na remont samochodu pożarniczego marki STEYR OSP Rybnik-Gotartowice 2016-10-17 Pokaż
2016-10-03 Dostawa projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego 2016-10-17 Pokaż
2016-09-23 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu podczas konferencji i szkoleń w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-20 Pokaż
2016-09-09 Telefonia VoIP - dostawa bramek VoIP 2016-09-30 Pokaż
2016-09-09 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2016-09-23 Pokaż
2016-09-02 Dostawa ubrań strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-20 Pokaż
2016-09-01 Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-15 Pokaż
2016-08-31 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w obszarze badań społecznych jakościowych i ilościowych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-09 Pokaż
2016-08-29 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-08 Pokaż
2016-08-23 Zapytanie ofertowe na wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej w PCZK 2016-09-10 Pokaż
2016-08-22 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie edukacji 2016-08-31 Pokaż
2016-07-29 Przeprowadzenie analizy modelu biznesowego dla przedsięwzięcia deweloperskiego dla komercyjnego zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Miejskiej w Rybniku 2016-08-05 Pokaż
2016-07-12 Zaproszenie- dostawa urn wyborczych 2016-07-20 Pokaż
2016-07-04 opracowanie projektu, dostawa i wdrożenie "Systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami" 2016-07-18 Pokaż
2016-06-20 Dostawa i montaż głośników (megafonów) do kamer monitoringu 2016-07-05 Pokaż
2016-06-15 Badania lekarskie strażaków OSP Miasta Rybnika 2016-06-27 Pokaż
2016-05-24 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-06-07 Pokaż
2016-05-11 Agregat prądotwórczy wraz z montażem 2016-06-01 Pokaż
2016-04-05 Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 2016. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-25 Publiczne punkty dostępu do Internetu - Hotspoty 2016-04-12 Pokaż
2016-02-24 Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika 2016-03-04 Pokaż
2016-01-21 Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacja i stały nadzór - system klimatyzacji LG. 2016-02-05 Pokaż
2015-12-09 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa ubrań specjalnych strażackich dla jednostek OSP m.Rybnika 2015-12-14 Pokaż
2015-12-03 Zakup certyfikatów SSL 2015-12-09 Pokaż
2015-12-03 Serwis macierzy dyskowej 2015-12-17 Pokaż
2015-11-30 Konserwacja i serwis kserokopiarek 2015-12-14 Pokaż
2015-11-20 Konserwacja i naprawa urządzeń drukaujących 2015-12-04 Pokaż
2015-11-20 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2015-12-04 Pokaż
2015-11-19 Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa urządzenia kopertującego 2015-11-26 Pokaż
2015-11-19 Naprawa kabla światłowodowego ul. Gotartowicka 2015-12-03 Pokaż
2015-11-18 Opis przedmiotu zamówienia - audyt bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2015-11-30 Pokaż
2015-11-18 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2015-12-02 Pokaż
2015-11-10 Opis przedmiotu zamówieniania - zakup i dostawa aparatów powietrznych dla OSP Chwałęcice, OSP Stodoły i OSP Wielopole 2015-11-19 Pokaż
2015-11-06 Budowa przyłącza światłowodowego do dworca Rybnik Paruszowiec 2015-11-16 Pokaż
2015-11-02 Zapytanie ofertowe na zakup tablic sygnałów alarmowych OC 2015-11-06 Pokaż
2015-10-23 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy ulicami 3-go Maja i Miejską w Rybniku i jej lokalizacji pod kątem gospodarczego potencjału wraz z opracowaniem raportu obejmującego strategię jej najlepszego zagosp 2015-10-30 Pokaż
2015-10-06 Dostawa bramek i aparatów telefonicznych VoIP 2015-10-21 Pokaż
2015-09-18 Zapytanie o ofertę cenową - usługa utrzymania APN i GSM 2015-09-30 Pokaż
2015-08-27 Zapytanie o ofertę cenową - zakup i dostawa szafy serwerowej 2015-09-15 Pokaż
2015-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - opis przedmiotu zamówienia na dostawę monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego 2015-09-07 Pokaż
2015-08-21 Opis przedmiotu zamówienia - serwis i konserwacja centrali telefonicznej 2015-09-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 57877 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-04-24 Publikacja dokumentu Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jed Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-04-21 Publikacja dokumentu Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla je Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-04-21 Publikacja dokumentu Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-04-18 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz Łukasz Tkocz (Kierownik Biura (14) BI) Pokaż
2017-04-13 Publikacja dokumentu Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-04-07 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja mia Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) Pokaż
2017-03-27 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja mia Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) Pokaż
2017-03-15 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewit Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) Pokaż
2017-03-03 Publikacja dokumentu Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-02-21 Publikacja dokumentu Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-02-01 Publikacja dokumentu Naprawa i serwis kserokopiarek Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-19 Publikacja dokumentu Naprawa i serwis kserokopiarek Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-19 Publikacja dokumentu Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-16 Publikacja dokumentu Dostawa telefonów VoIP Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-10 Publikacja dokumentu Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-10 Publikacja dokumentu Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżow Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżow Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu publikacja ogłoszeń w prasie na 2017 r. Radosław Filiński (Inspektor M-I) Pokaż
2016-12-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu "Rewitalizacja mias Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) Pokaż
2016-11-30 Publikacja dokumentu Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu oraz zestawu ratownictwa medycznego Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-11-24 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - oprawa muzyczna ślubów Katarzyna Skaba (Starszy Specjalista USC) Pokaż
2016-11-14 Publikacja dokumentu oferta na wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej w P 50 w Rybniku przy ul. Sztolniowe Teresa Tomalla (Inspektor IMI-I) Pokaż
2016-11-10 Publikacja dokumentu Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2016-11-08 Publikacja dokumentu Dostawa 11 szt. radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla jednostek OSP m. Rybnika Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-10-31 Publikacja dokumentu Dostawa 3 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Ry Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-10-28 Publikacja dokumentu Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowi Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2016-10-27 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) Pokaż
2016-10-27 Publikacja dokumentu Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówi Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2016-10-27 Publikacja dokumentu Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówi Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2016-10-17 Publikacja dokumentu Dostawa hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-10-14 Publikacja dokumentu Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2016-10-10 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach proj Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) Pokaż
2016-10-06 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na remont samochodu pożarniczego marki STEYR OSP Rybnik-Gotartowice Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) Pokaż
2016-10-03 Publikacja dokumentu Dostawa projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2016-09-23 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach proj Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-09-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu podczas konferencji i szkoleń w ramach projektu "R Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-09-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacj Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-09-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji sp Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-09-09 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-09-09 Publikacja dokumentu Telefonia VoIP - dostawa bramek VoIP Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2016-09-09 Publikacja dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia - Telefonia VoIP Do: Urząd Miasta Rybnika Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2016-09-09 Publikacja dokumentu Usługa przesyłu danych APN i GSM Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2016-09-02 Publikacja dokumentu Dostawa ubrań strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-09-01 Publikacja dokumentu Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedycz Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-09-01 Publikacja dokumentu Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedycz Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2016-08-31 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w obszarze badań społecznych jakościo Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-08-29 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji sp Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-08-23 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej w PCZK Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.