Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Termin składania ofert
2018-01-26 oferta na zakup oczyszczaczy powietrza 2018-02-02 Pokaż
2018-01-12 Zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2018-01-26 Pokaż
2018-01-03 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2018 r. 2018-01-12 Pokaż
2017-12-21 Zapytanie ofertowe na wykonanie pomocy dydaktycznych "makiet familoka" 2018-01-02 Pokaż
2017-11-28 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików) - rozdzielnik 2017-12-07 Pokaż
2017-11-24 Zapytanie ofertowe materiały plastyczne 2017-11-30 Pokaż
2017-11-21 Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowania oraz pomieszczeniach socjalnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku. 2017-11-29 Pokaż
2017-11-13 Wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych 2017-11-27 Pokaż
2017-11-06 Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP 2017-11-20 Pokaż
2017-11-03 Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącym się w budynku KM PSP w Rybniku 2017-11-10 Pokaż
2017-11-02 Audyt bezpieczeństwa informacji UM 2017-11-08 Pokaż
2017-11-02 Rozbudowa macierzy dyskowych 2017-11-09 Pokaż
2017-10-30 transport uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji 2017-11-06 Pokaż
2017-10-26 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2017-11-13 Pokaż
2017-10-19 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych z podziałem na zadania 2017-11-02 Pokaż
2017-09-26 Modernizacja sieci Urzędu - dostawa przełączników sieciowych 2017-10-10 Pokaż
2017-09-21 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-10-02 Pokaż
2017-09-21 Dostarczenie produktu odnowienia subskrypcji zabezpieczeń oraz wsparcia SonicWall NSA3500 2017-10-05 Pokaż
2017-09-15 Organizacja szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków -ratowników OSP m.Rybnika 2017-09-28 Pokaż
2017-09-14 Usługa utrzymania APN i kart GSM 2017-09-28 Pokaż
2017-09-13 Serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2017-09-28 Pokaż
2017-09-12 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-09-19 Pokaż
2017-09-11 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-09-18 Pokaż
2017-08-30 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-09-15 Pokaż
2017-08-30 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej w Rybniku 2017-09-06 Pokaż
2017-08-09 Serwis platformy wdrożonej w ramach projektu OSKAR 2017-08-23 Pokaż
2017-08-09 Dostawa drabiny ratowniczej aluminiowej dla OSP Rybnik-Wielopole 2017-08-24 Pokaż
2017-07-20 Zlecenie zorganizowania konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej 2017-07-27 Pokaż
2017-07-20 oferta na wyk. tablicy pamiątkowej 2017-07-28 Pokaż
2017-07-13 Realizacja badań środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-28 Pokaż
2017-07-12 Roczna kontrola zbiornika wodnego Paruszowiec na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. ze zm. 2017-07-27 Pokaż
2017-07-10 Dostawa kserokopiarek i czytników kart 2017-07-25 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia medycznego dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-21 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia ergonomicznego 2017-07-21 Pokaż
2017-07-07 Ogłoszenie na BIP - Renowacja pomnika przy ul. Rudzkiej dz. Stodoły 2017-07-18 Pokaż
2017-06-26 Renowacja mogiły żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Rudzkiej 2017-07-08 Pokaż
2017-06-22 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-29 Pokaż
2017-06-13 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-19 Pokaż
2017-06-02 Modernizacja sieci urzędu - dostawa przełącznika sieciowego oraz bramek VOIP 2017-06-19 Pokaż
2017-05-30 Dostawa pilarek spalinowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-30 Dostawa zestawów narzędziowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-22 Zakup UPS - opis przedmiotu, formularz ofertowy i wzór umowy 2017-06-06 Pokaż
2017-05-18 Zapytanie ofertowe na naprawę samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Orzepowice 2017-05-29 Pokaż
2017-05-11 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-05-18 Pokaż
2017-04-24 Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-12 Pokaż
2017-04-21 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-21 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-18 Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz z wdrożeniem wskazanych działań 2017-04-21 Pokaż
2017-04-13 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-04-28 Pokaż
2017-04-07 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-17 Pokaż
2017-03-27 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-05 Pokaż
2017-03-15 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-03-23 Pokaż
2017-03-03 Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia 2017-03-09 Pokaż
2017-02-01 Naprawa i serwis kserokopiarek 2017-02-03 Pokaż
2017-01-19 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2017-02-02 Pokaż
2017-01-16 Dostawa telefonów VoIP 2017-01-30 Pokaż
2017-01-10 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2017-01-24 Pokaż
2017-01-03 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-01-10 Pokaż
2017-01-03 publikacja ogłoszeń w prasie na 2017 r. 2017-01-13 Pokaż
2016-12-21 Zapytanie ofertowe na badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-12-28 Pokaż
2016-11-30 Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Chwałowice 2016-12-06 Pokaż
2016-11-24 Zapytanie ofertowe - oprawa muzyczna ślubów 2016-12-07 Pokaż
2016-11-14 oferta na wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej w P 50 w Rybniku przy ul. Sztolniowej 2016-11-16 Pokaż
2016-11-10 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-11-24 Pokaż
2016-11-08 Dostawa 11 szt. radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-15 Pokaż
2016-10-31 Dostawa 3 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-08 Pokaż
2016-10-28 Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji 2016-11-04 Pokaż
2016-10-27 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2016-11-07 Pokaż
2016-10-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku 2016-11-03 Pokaż
2016-10-17 Dostawa hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika 2016-10-26 Pokaż
2016-10-14 Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury 2016-10-21 Pokaż
2016-10-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-18 Pokaż
2016-10-06 Zapytanie ofertowe na remont samochodu pożarniczego marki STEYR OSP Rybnik-Gotartowice 2016-10-17 Pokaż
2016-10-03 Dostawa projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego 2016-10-17 Pokaż
2016-09-23 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu podczas konferencji i szkoleń w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-20 Pokaż
2016-09-09 Telefonia VoIP - dostawa bramek VoIP 2016-09-30 Pokaż
2016-09-09 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2016-09-23 Pokaż
2016-09-02 Dostawa ubrań strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-20 Pokaż
2016-09-01 Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-15 Pokaż
2016-08-31 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w obszarze badań społecznych jakościowych i ilościowych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-09 Pokaż
2016-08-29 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-08 Pokaż
2016-08-23 Zapytanie ofertowe na wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej w PCZK 2016-09-10 Pokaż
2016-08-22 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie edukacji 2016-08-31 Pokaż
2016-07-29 Przeprowadzenie analizy modelu biznesowego dla przedsięwzięcia deweloperskiego dla komercyjnego zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Miejskiej w Rybniku 2016-08-05 Pokaż
2016-07-12 Zaproszenie- dostawa urn wyborczych 2016-07-20 Pokaż
2016-07-04 opracowanie projektu, dostawa i wdrożenie "Systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami" 2016-07-18 Pokaż
2016-06-20 Dostawa i montaż głośników (megafonów) do kamer monitoringu 2016-07-05 Pokaż
2016-06-15 Badania lekarskie strażaków OSP Miasta Rybnika 2016-06-27 Pokaż
2016-05-24 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-06-07 Pokaż
2016-05-11 Agregat prądotwórczy wraz z montażem 2016-06-01 Pokaż
2016-04-05 Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 2016. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-25 Publiczne punkty dostępu do Internetu - Hotspoty 2016-04-12 Pokaż
2016-02-24 Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika 2016-03-04 Pokaż
2016-01-21 Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacja i stały nadzór - system klimatyzacji LG. 2016-02-05 Pokaż
2015-12-09 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa ubrań specjalnych strażackich dla jednostek OSP m.Rybnika 2015-12-14 Pokaż
2015-12-03 Zakup certyfikatów SSL 2015-12-09 Pokaż
2015-12-03 Serwis macierzy dyskowej 2015-12-17 Pokaż
2015-11-30 Konserwacja i serwis kserokopiarek 2015-12-14 Pokaż
2015-11-20 Konserwacja i naprawa urządzeń drukaujących 2015-12-04 Pokaż
2015-11-20 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2015-12-04 Pokaż
2015-11-19 Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa urządzenia kopertującego 2015-11-26 Pokaż
2015-11-19 Naprawa kabla światłowodowego ul. Gotartowicka 2015-12-03 Pokaż
2015-11-18 Opis przedmiotu zamówienia - audyt bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2015-11-30 Pokaż
2015-11-18 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2015-12-02 Pokaż
2015-11-10 Opis przedmiotu zamówieniania - zakup i dostawa aparatów powietrznych dla OSP Chwałęcice, OSP Stodoły i OSP Wielopole 2015-11-19 Pokaż
2015-11-06 Budowa przyłącza światłowodowego do dworca Rybnik Paruszowiec 2015-11-16 Pokaż
2015-11-02 Zapytanie ofertowe na zakup tablic sygnałów alarmowych OC 2015-11-06 Pokaż
2015-10-23 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy ulicami 3-go Maja i Miejską w Rybniku i jej lokalizacji pod kątem gospodarczego potencjału wraz z opracowaniem raportu obejmującego strategię jej najlepszego zagosp 2015-10-30 Pokaż
2015-10-06 Dostawa bramek i aparatów telefonicznych VoIP 2015-10-21 Pokaż
2015-09-18 Zapytanie o ofertę cenową - usługa utrzymania APN i GSM 2015-09-30 Pokaż
2015-08-27 Zapytanie o ofertę cenową - zakup i dostawa szafy serwerowej 2015-09-15 Pokaż
2015-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - opis przedmiotu zamówienia na dostawę monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego 2015-09-07 Pokaż
2015-08-21 Opis przedmiotu zamówienia - serwis i konserwacja centrali telefonicznej 2015-09-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 97816 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-01-26 Publikacja dokumentu oferta na zakup oczyszczaczy powietrza Teresa Tomalla (Główny Specjalista IMI-I) Pokaż
2018-01-12 Publikacja dokumentu Zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2018-01-03 Publikacja dokumentu Publikacja ogłoszeń w prasie na 2018 r. Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) Pokaż
2018-01-03 Publikacja dokumentu zapytanie ofertowe - ogłoszenia w prasie Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) Pokaż
2018-01-03 Publikacja dokumentu zapytanie ofertowe - ogłoszenia w prasie Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) Pokaż
2017-12-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na wykonanie pomocy dydaktycznych "makiet familoka" Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) Pokaż
2017-11-28 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików) - rozdzielnik Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) Pokaż
2017-11-24 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe materiały plastyczne Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) Pokaż
2017-11-24 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe materiały plastyczne Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) Pokaż
2017-11-24 Publikacja dokumentu Informacja o uruch. post. - materiały plastyczne Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) Pokaż
2017-11-24 Publikacja dokumentu Informacja o uruch. post. - materiały plastyczne Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) Pokaż
2017-11-21 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowan Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) Pokaż
2017-11-13 Publikacja dokumentu Wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) Pokaż
2017-11-03 Publikacja dokumentu Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącym się w budynku KM Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) Pokaż
2017-11-02 Publikacja dokumentu Audyt bezpieczeństwa informacji UM Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-11-02 Publikacja dokumentu OPIS Przedmiotu zamówienia AUDYT BEZPIECZEŃSTWA- najnowszy Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-11-02 Publikacja dokumentu Rozbudowa macierzy dyskowych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-10-30 Publikacja dokumentu transport uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnick Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor BRKS) Pokaż
2017-10-26 Publikacja dokumentu Rozbudowa macierzy dyskowych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-10-26 Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2017-10-19 Publikacja dokumentu Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych z podziałem na zadania Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-09-26 Publikacja dokumentu Modernizacja sieci Urzędu - dostawa przełączników sieciowych Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-09-21 Publikacja dokumentu Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-09-21 Publikacja dokumentu Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-09-21 Publikacja dokumentu Dostarczenie produktu odnowienia subskrypcji zabezpieczeń oraz wsparcia SonicWall NSA3500 Małgorzata Witoszek (Młodszy Referent Inf-I) Pokaż
2017-09-15 Publikacja dokumentu Organizacja szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków -ratowników OSP m.Ry Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-09-14 Publikacja dokumentu Usługa utrzymania APN i kart GSM Małgorzata Witoszek (Młodszy Referent Inf-I) Pokaż
2017-09-13 Publikacja dokumentu Serwis urządzeń systemu konferencyjnego Małgorzata Witoszek (Młodszy Referent Inf-I) Pokaż
2017-09-13 Publikacja dokumentu Serwis urządzeń systemu konferencyjnego Małgorzata Witoszek (Młodszy Referent Inf-I) Pokaż
2017-09-12 Publikacja dokumentu Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2017-09-11 Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanis Monika Gitner (Referent Ar-III) Pokaż
2017-09-11 Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanis Monika Gitner (Referent Ar-III) Pokaż
2017-09-11 Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra Monika Gitner (Referent Ar-III) Pokaż
2017-08-30 Publikacja dokumentu Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-08-30 Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na za Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) Pokaż
2017-08-14 Publikacja dokumentu Informacja o wyborze wykonawcy - renowacja mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej znajdującej się przy u Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) Pokaż
2017-08-11 Publikacja dokumentu Informacja o wyborze wykonawcy - renowacja mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej znajdującej się przy u Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) Pokaż
2017-08-09 Publikacja dokumentu Serwis platformy wdrożonej w ramach projektu OSKAR Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-08-09 Publikacja dokumentu Dostawa drabiny ratowniczej aluminiowej dla OSP Rybnik-Wielopole Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-07-20 Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie prz Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2017-07-20 Publikacja dokumentu oferta na wyk. tablicy pamiątkowej Teresa Tomalla (Główny Specjalista IMI-I) Pokaż
2017-07-13 Publikacja dokumentu Realizacja badań środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-07-12 Publikacja dokumentu Roczna kontrola zbiornika wodnego Paruszowiec na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowla Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) Pokaż
2017-07-12 Publikacja dokumentu Publikacja zamówienia na bip Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) Pokaż
2017-07-10 Publikacja dokumentu Dostawa kserokopiarek i czytników kart Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2017-07-10 Publikacja dokumentu Dostawa wyposażenia medycznego dla Urzędu Miasta Rybnika. Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
2017-07-10 Publikacja dokumentu Dostawa wyposażenia ergonomicznego Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.