Przepisy dotyczące wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Zarządzenie nr 586/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika.
Jeżeli jesteś studentem, absolwentem uczelni wyższej, doktorantem, słuchaczem szkoły policealnej lub absolwentem szkoły policealnej oraz dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia chciałbyś wykonywać świadczenia na rzecz Urzędu, możesz zgłosić swoją kandydaturę do odbycia wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika, który świadczyć możesz w okresie od 30 dni do 5 miesięcy.

Osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika proszone są o:

  • zapoznanie się z Regulaminem organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika (Zarządzenie nr 586/2016 Prezydenta Miasta Rybnika) Metryka Zarządzenie.rtf [rtf - 219 KB]
  • pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na Wolontariuszy w Urzędzie Miasta Rybnika Metryka Wolontariat - formularz zgłoszeniowy [doc - 38 KB]
  • dostarczenie do Urzędu Miasta Rybnika wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go na adres: kadry@um.rybnik.pl.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast szczegółowe informacje i warunki odbywania wolontariatu w Urzędzie można znaleźć w Regulaminie organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika.

Celem wolontariatu jest:

  1. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych,
  2. poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd,
  3. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników wolontariatu w Urzędzie,
  4. umożliwienie zdobycia  przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
  5. wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez Wydziały Urzędu.

Informacji dodatkowych udziela Wydział Kadr, Szkoleń i Płac pod numerem telefonu (32) 43 92 343.

 
 
Odsłon strony: 3098 Metryka
Redaktor: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-09-14 Aktualizacja treści Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd) Pokaż