Uchwała Nr 390/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. (zmiana: uchwała nr 270/XVI/2015 z 17 grudnia 2015 r.)

Uchwała Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zmiana: uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.)

Uchwała Nr 453/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr 426/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r. sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (zmiana: uchwała nr 477/XXX/2017 z 12 stycznia 2017 r.)

Uchwała Nr 644/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr 238/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik

Uchwała Nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (zmiana: uchwała nr 290/XVII/2016 z 21 stycznia 2016 r., tekst jednolity uchwała nr 478/XXX/2017 z 12 stycznia 2017 r.)

 
 
Odsłon strony: 5767 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-12-01 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-02-23 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-23 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-12-07 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-12-07 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-12-11 Aktualizacja treści Pokaż
2015-12-11 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-05-21 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP) Pokaż
2015-01-26 Aktualizacja treści Elżbieta Wolny (Inspektor PS-II) Pokaż
2014-01-17 Aktualizacja treści Julia Wójcik (Podinspektor PS-II) Pokaż
2013-01-18 Aktualizacja treści Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II) Pokaż
2013-01-04 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2012-01-03 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2012-01-02 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2012-01-02 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-12-29 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-05-05 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-01-05 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-12-15 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-12-15 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-12-13 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-10-18 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-09-29 Dodano Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż