Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu
559/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
556/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku Pokaż
553/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Karłowicza 2A,B,C w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
550/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Kasprowicza 2A,B,C w Rybniku Pokaż
547/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy mikołowskiej Pokaż
544/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
541/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
538/2017 2017-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
535/2017 2017-04-19 wnioski o wydanie decyzji Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
532/2017 2017-04-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
529/2017 2017-04-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
526/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
523/2017 2017-04-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody Pokaż
520/2017 2017-04-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2015 r. o znaku Ek-I.6225.16.2015 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
517/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
514/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
511/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
508/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
505/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
502/2017 2016-12-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
499/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
496/2017 2017-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
493/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych Pokaż
490/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179 Pokaż
487/2017 2017-04-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
484/2017 2017-04-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
481/2017 2017-02-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B Pokaż
478/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku, w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru. Pokaż
475/2017 2017-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew położonych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku Pokaż
470/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczącego wykorzystania odpadów w celu produkcji mieszaniny stosowanej do rekultywacji, realizowanej przez EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik Pokaż
468/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i domowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
465/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
462/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
459/2017 2017-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku Pokaż
455/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
452/2017 2017-03-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
449/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata pozwolenia na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik Pokaż
446/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony pod nazwą: F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol, ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik Pokaż
443/2017 2017-03-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
437/2017 2017-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby korzystania z kompleksu stawowego "obiekt Gzel" Pokaż
434/2017 2017-03-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
431/2017 2017-04-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
428/2017 2017-03-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
425/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku olsza czarna przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
419/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicach św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
417/2017 2017-03-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
413/2017 2017-03-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicach: św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
410/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku Pokaż
407/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew w Rybniku Pokaż
404/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii ludowej i Sztolniowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
401/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii Ludowej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
398/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
395/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
392/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
389/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., topola berlińska - 1 szt. przy ulicy Wyzwolenia 28 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
386/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicach Wyzwolenia 28 i 42, Piasta 13 i 31 w Rybniku Pokaż
383/2017 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych (...) Pokaż
380/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
377/2017 2017-03-16 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - Obiekt 4.1 - Budynek płuczki miałowej Pokaż
374/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w Rybniku Pokaż
371/2017 2016-12-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w Rybniku Pokaż
368/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w Rybniku Pokaż
365/2017 2017-01-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w Rybniku Pokaż
362/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku Pokaż
359/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku Pokaż
356/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w Rybniku Pokaż
353/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w Rybniku Pokaż
350/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w Rybniku Pokaż
347/2017 2017-01-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w Rybniku Pokaż
344/2017 2017-03-14 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
341/2017 2017-03-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
338/2017 2017-03-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18A w Rybniku Pokaż
335/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18A Pokaż
332/2017 2017-03-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody w związku z eksploatacją stawów Pokaż
329/2017 2017-03-09 postanowienia Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – Obiekt 4.1 – Budynek płuczki miałowej Pokaż
326/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24 - 34 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
323/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunmu robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24-34 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
320/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
317/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
314/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
311/2017 2017-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunku wierzba krucha przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w Rybniku Pokaż
308/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
305/2017 2017-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku Pokaż
302/2017 2017-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
299/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w Rybniku Pokaż
296/2017 2017-03-06 decyzje Decyzja zmieniająca decyzję wygaszającą pozwolenie wodnoprawne Pokaż
293/2017 2017-03-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawów oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
290/2017 2017-02-28 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
287/2017 2017-03-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
284/2017 2017-02-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przelewu powierzchniowego Pokaż
281/2017 2017-02-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji paliw do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
278/2017 2017-02-23 wnioski o wydanie decyzji Budowa zespołu hal produkcyjnych z zapleczem biurowym i socjalnym w Rybniku przy ul. Brzezińskiej Pokaż
275/2017 2017-02-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
272/2017 2017-02-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 1 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
269/2017 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 3 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w Rybniku Pokaż
266/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Małachowskiego 38 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
260/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. w Rybniku – Niewiadomiu z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
257/2017 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 8 szt. w Rybniku – Niewiadomiu Pokaż
254/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska w Rybniku – Niedobczycach Pokaż
248/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
245/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
239/2017 2016-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola kanadyjska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 31A w Rybniku Pokaż
236/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 3 szt. przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
233/2017 2016-11-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. przy ulicy Ogrodowej w Rybniku Pokaż
230/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
227/2017 2016-11-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola kanadyjska - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt. przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
224/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
221/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
218/2017 2017-02-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w Rybniku Pokaż
215/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w Rybniku Pokaż
212/2017 2017-01-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Pokaż
209/2017 2017-02-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
206/2017 2017-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice Pokaż
203/2017 2017-01-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
200/2017 2017-01-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
197/2017 2017-02-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
194/2017 2017-02-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
191/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw , do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu. Pokaż
188/2017 2017-02-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w Rybniku Pokaż
185/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w Rybniku Pokaż
182/2017 2017-02-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu orazx zarurowania odcinka rowu oraz odprowadzanie ścieków z odwodnienia ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach do rzeki Nacyny Pokaż
179/2017 2017-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: bez lilak - 1 szt., głóg szkarłatny - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., modrzew europejski - 1 szt. przy ulicy Jana Kawalca 2C w Rybniku Pokaż
176/2017 2017-01-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Jana Kawalca 2C w Rybniku Pokaż
173/2017 2017-01-11 inne dokument Uzgodnienie RDOŚ_Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Rybnika Pokaż
170/2017 2017-01-04 inne dokument Opinia sanitarna do planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika Pokaż
167/2017 2017-02-01 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postacji odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
164/2017 2017-02-01 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
161/2017 2017-01-31 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
156/2017 2017-01-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
152/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące ze stacji paliw BP do kanalizacji Pokaż
149/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
146/2017 2017-01-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Br 3 w Rybniku Pokaż
143/2017 2017-01-27 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
140/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego „METAL – CERAM” I. Janas – Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak w Rybniku, przy ul. Zygmunta Starego 21 Pokaż
137/2017 2017-01-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Pokaż
134/2017 2017-01-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
131/2017 2017-01-25 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód Pokaż
128/2017 2017-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna Pokaż
124/2017 2016-03-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
121/2017 2017-01-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
118/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 141, 15, 17 w Rybniku Pokaż
115/2017 2017-01-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły przy ulicy Sławików 21 w Rybniku Pokaż
112/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w Rybniku Pokaż
109/2017 2017-01-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w Rybniku Pokaż
106/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w Rybniku Pokaż
103/2017 2016-12-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy działań prowadzonych na stacji paliw BP położonej w Rybniku u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Żorskiej Pokaż
100/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
97/2017 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w Rybniku Pokaż
94/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Józefa w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz Pokaż
91/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt., robinia akacjowa - 3 szt., przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Jóżefa w Rybniku Pokaż
88/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 sztuka, topola berlińska - 6 szt., przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
85/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
82/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Chabrowej 8A w Rybniku Pokaż
79/2017 2016-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Chabrowej 8A w Rybniku Pokaż
76/2017 2017-01-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. N r RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowa 109 Pokaż
72/2017 2017-01-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w Rybniku Pokaż
69/2017 2016-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w Rybniku Pokaż
66/2017 2017-01-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w Rybniku Pokaż
63/2017 2016-12-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w Rybniku Pokaż
60/2017 2017-01-11 zgłoszenia Zgłoszenie 7 zbiorników podziemnych na olej napędowy, 3 dystrybutorów do załadunku cystern drogowych i 1 dystrybutora do tankowania lokomotyw, 1 dystrybutora do górnego załadunku cystern drogowych Pokaż
54/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
51/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika, udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na " Pokaż
37/2017 2016-12-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów wykonywany przez Pana Pawła Wieczorek i Pana Zenona Wieczorek, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej ZEF Firma Usług Komunalnych z Rybnika Pokaż
34/2017 2017-01-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
31/2017 2016-12-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
28/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
25/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
21/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
18/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
14/2017 2017-01-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A. Pokaż
11/2017 2016-12-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
8/2017 2016-12-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
5/2017 2016-12-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
2/2017 2016-12-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
990/2016 2016-12-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z częścią usługową przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
987/2016 2016-12-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniem Pokaż
984/2016 2016-12-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
981/2016 2016-12-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
978/2016 2016-12-28 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniem" Pokaż
975/2016 2016-12-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w Rybniku Pokaż
971/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Prowadzący transport odpadów - Beata Kuna JOBEX SPED-TRANS Pokaż
968/2016 2016-12-27 decyzje Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
965/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzji Zmiana w zakresie prowadzącego instalację na KOPEX S.A., ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice Pokaż
962/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A. Pokaż
959/2016 2016-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
956/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
953/2016 2016-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
950/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód dla Powiatowego Zarządu Dróg- Rydułtowy Pokaż
947/2016 2016-12-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w Rybniku Pokaż
944/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w Rybniku Pokaż
941/2016 2016-12-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku Pokaż
938/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku Pokaż
935/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Pokaż
932/2016 2016-12-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
929/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku Pokaż
926/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku Pokaż
923/2016 2016-12-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
920/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
917/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
914/2016 2016-12-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego "METAL-CERAM" I. Janas-Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak położonego przy ul. Zygmunta Starego 21 w Rybniku Pokaż
910/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
907/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
904/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w Rybniku Pokaż
901/2016 2016-08-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w Rybniku Pokaż
898/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w Rybniku Pokaż
895/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w Rybniku Pokaż
892/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w Rybniku Pokaż
889/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w Rybniku Pokaż
886/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w Rybniku Pokaż
883/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w Rybniku Pokaż
880/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
877/2016 2016-12-13 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach" Pokaż
875/2016 2016-08-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej Pokaż
871/2016 2016-12-07 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
868/2016 2016-11-22 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
865/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w Rybniku Pokaż
862/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w Rybniku Pokaż
859/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w Rybniku Pokaż
855/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w Rybniku Pokaż
852/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w Rybniku Pokaż
849/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w Rybniku Pokaż
846/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w Rybniku Pokaż
843/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w Rybniku Pokaż
840/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w Rybniku Pokaż
837/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w Rybniku Pokaż
834/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Poremby w Rybniku Pokaż
831/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Poremby w Rybniuk Pokaż
828/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w Rybniku Pokaż
825/2016 2016-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w Rybniku Pokaż
822/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
819/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
816/2016 2016-12-06 wnioski o wydanie decyzji Działania w ramach stacji paliw BP położonej w Rybniku przy ul. Żorskiej/Sienkiewicza Pokaż
813/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
809/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
806/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
801/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku Pokaż
798/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku Pokaż
795/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
792/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
789/2016 2016-11-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
785/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
782/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
779/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w Rybniku Pokaż
776/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w Rybniku Pokaż
773/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
770/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
767/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w Rybniku Pokaż
764/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w Rybniku Pokaż
761/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
759/2016 2016-11-29 postanowienia Sprostowanie oczywistej omyłki dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego w dniu 26.07.2016 r. Sego Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
756/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
751/2016 2016-11-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
748/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
745/2016 2016-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
742/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
739/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
736/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
733/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w Rybniku. Pokaż
730/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Stawowej w Rybniku Pokaż
727/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Stawowej w Rybniku Pokaż
724/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
721/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
718/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w Rybniku Pokaż
715/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w Rybniku Pokaż
712/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku Pokaż
709/2016 2016-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku Pokaż
706/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w Rybniku Pokaż
703/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w Rybniku Pokaż
700/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w Rybniku Pokaż
696/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w Rybniku Pokaż
693/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w Rybniku Pokaż
690/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w Rybniku Pokaż
687/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w Rybniku Pokaż
684/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w Rybniku Pokaż
681/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
678/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
675/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
672/2016 2016-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
669/2016 2016-11-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotycząca dodania nowych rodzajów odpadów dopuszczonych do transportu Pokaż
667/2016 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody w związku z korzystaniem ze stawu Pokaż
666/2016 2016-11-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych na terenie Stacji Paliw BP w Rybniku, przy ul. Żorskiej/Sienkiewicza Pokaż
665/2016 2016-11-28 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach" Pokaż
664/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
663/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4 Pokaż
662/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
661/2016 2016-11-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
660/2016 2016-11-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
659/2016 2016-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
658/2016 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (przepust w rejonie ul. Żorskiej i Karola Miarki) Pokaż
657/2016 2016-11-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
656/2016 2016-11-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
655/2016 2016-11-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
654/2016 2016-11-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
653/2016 2016-11-17 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
652/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 na RUE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 1 Pokaż
651/2016 2016-11-21 wnioski o wydanie decyzji Pozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w Rybniku Pokaż
650/2016 2016-11-22 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
649/2016 2016-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11 Pokaż
648/2016 2016-11-07 decyzje Zbieranie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11 Pokaż
647/2016 2016-11-15 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
646/2016 2016-11-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniat Pokaż
645/2016 2016-11-14 inne dokument Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
644/2016 2016-11-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów z terenów będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
640/2016 2016-11-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
639/2016 2016-10-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o.o na RUE Sp. z o.o Pokaż
638/2016 2016-10-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI", prowadzonego przez Stawowy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czarnej 22 Pokaż
637/2016 2016-11-10 decyzje Decyzja -odmowa nakazania wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom Pokaż
636/2016 2016-10-10 decyzje Odmowa zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych w produkcji nawozu mineralno-organicznego Pokaż
635/2016 2016-11-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
634/2016 2016-10-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z utrzymaniem instalacji (linie kolejowe wraz z infrastrukturą i związanymi z nimi obiektami) w sprawności technicznej Pokaż
633/2016 2016-10-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana siedziby adresata decyzji Pokaż
632/2016 2016-11-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
631/2016 2016-10-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
630/2016 2016-10-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
629/2016 2016-10-31 zgłoszenia Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
628/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
627/2016 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzji Działania opisane we wniosku dotyczą diagnostyki i ładowania akumulatorów Pokaż
626/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
625/2016 2016-10-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
624/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10 Pokaż
623/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
622/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10 Pokaż
621/2016 2016-10-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
620/2016 2016-10-20 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
619/2016 2016-10-28 decyzje Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.08.2013 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego Pokaż
618/2016 2016-10-28 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (decyzji z dnia 19.11.2015 r.) Pokaż
617/2016 2016-10-27 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6.08.2014 r.- na szczególne korzystanie z wód w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
616/2016 2016-10-27 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie prowadzącego istalację Pokaż
615/2016 2016-09-30 decyzje Wygaszenie na wniosek Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z Warszawy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielonego wcześniejszemu prowadzącemu salon samochodowy wraz z serwisem tj. Magro International Sp.z o.o. z Rybnika Pokaż
614/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI" Pokaż
613/2016 2016-10-31 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wdonoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzanie ścieków szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
612/2016 2016-10-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
611/2016 2016-10-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
610/2016 2016-10-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Pokaż
609/2016 2016-10-13 inne dokument Opinia sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania Pokaż
608/2016 2016-10-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
607/2016 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
606/2016 2016-10-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
605/2016 2016-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana nazewnictwa produkowanego podłoża rekultywacyjnego Pokaż
604/2016 2016-09-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Dodanie nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu Pokaż
603/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
602/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
601/2016 2016-10-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
600/2016 2016-10-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
599/2016 2016-10-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji Stacji Paliw Nr 70542 w Rybniku, przy ul. Kotucza 51 Pokaż
597/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego nr Ek-I.6341.26.2015 Pokaż
596/2016 2016-09-26 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032 w Rybniku przy, ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
594/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla PGG SP. z o.o., KWK Chwałowice-nr Ek-I.6341.26.2015 Pokaż
593/2016 2016-08-23 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
592/2016 2016-09-22 wnioski o wydanie decyzji Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
591/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
590/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
589/2016 2016-10-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
588/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
587/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
586/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
585/2016 2016-09-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
584/2016 2016-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
583/2016 2016-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
582/2016 2016-09-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
581/2016 2016-09-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
580/2016 2016-09-28 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
579/2016 2016-09-27 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
578/2016 2016-09-23 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
577/2016 2016-09-23 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
576/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
575/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
574/2016 2016-09-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
573/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
572/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4 Pokaż
571/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
570/2016 2016-09-21 projekty polityk, strategii, planów lub programów Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
569/2016 2016-09-26 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnoprawnego Pokaż
568/2016 2016-08-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
567/2016 2016-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
566/2016 2016-09-20 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
565/2016 2016-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
564/2016 2016-08-17 decyzje Odmowa udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
563/2016 2016-09-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczali ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
560/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i budowa urządzeń wodnych w związku z odwodnieniem stanowisk przeglądu samolotów przy dk 935 Pokaż
557/2016 2016-09-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
555/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
554/2016 2016-09-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
553/2016 2016-08-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przbudowę urządzenia wodnego - budowa przepustu na rowie przepustu Pokaż
551/2016 2016-08-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
550/2016 2016-08-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
549/2016 2016-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
548/2016 2016-05-23 decyzje Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
547/2016 2016-08-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
546/2016 2016-06-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
545/2016 2016-07-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na transport odpadów Pokaż
544/2016 2016-07-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
543/2016 2016-08-09 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
542/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26. Pokaż
541/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
540/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12. Pokaż
538/2016 2016-08-17 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi Pokaż
537/2016 2016-08-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
536/2016 2016-08-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
535/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
534/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
533/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
532/2016 2016-08-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
531/2016 2016-08-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
530/2016 2016-08-11 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
529/2016 2016-08-11 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
528/2016 2016-07-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku Pokaż
527/2016 2016-06-17 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku Pokaż
526/2016 2016-07-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 3 szt., żywotnik zachodni - 12 szt. w Rybniku – Zamysłowie Pokaż
525/2016 2016-06-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., żywotnik zachodni – 12 szt. Pokaż
524/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
523/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
520/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
519/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
518/2016 2016-07-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
517/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
516/2016 2016-07-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2010 r. o znaku Ek I-7640/00005/10, udzielającej Fabryce Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „SYGNAŁY” S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 pozwolenia na wprowadzanie Pokaż
515/2016 2016-07-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2008 r. o znaku Ek I-7640/00005/08, udzielająca firmie Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Antoni Woźniczka pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zakładu zlokalizowanego w Ry Pokaż
514/2016 2016-07-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – Gotartowicach Pokaż
513/2016 2016-04-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – Gotartowicach Pokaż
512/2016 2016-07-25 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środoiwsko Pokaż
511/2016 2016-07-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych dla inwestycji przy ul. Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
510/2016 2016-07-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie powolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód Pokaż
507/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
506/2016 2016-06-17 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
505/2016 2016-06-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
504/2016 2016-07-08 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
503/2016 polityki, strategie, plany lub programy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
502/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
501/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
500/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
499/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
498/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
495/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
494/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
493/2016 2016-06-27 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
492/2016 2016-06-23 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych Pokaż
491/2016 2016-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z obiektu handlowego Pokaż
490/2016 2016-06-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego- mostu drogowego w gminie Godów Pokaż
489/2016 2016-06-22 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie Pokaż
488/2016 2016-05-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
487/2016 2016-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
485/2016 2016-06-17 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych Pokaż
483/2016 2016-06-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
482/2016 2016-06-16 postanowienia postanowienie o sprostowaniu omyłki Pokaż
481/2016 2016-06-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wód Pokaż
480/2016 2016-06-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
479/2016 2016-06-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
478/2016 2016-06-13 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na przejście linią kablową nad wodami powierzchniowymi Pokaż
477/2016 2016-06-03 zgłoszenia Stacje energetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV Pokaż
476/2016 2016-06-03 zgłoszenia Stacje energetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV Pokaż
475/2016 2016-06-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
474/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
473/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
472/2016 2016-06-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
471/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
470/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
469/2016 2016-06-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
468/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
467/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na staw w dz. Zebrzydowice Pokaż
466/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
465/2016 2016-06-06 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie ścieków deszczowych do wód z terenu inwestycji przy ul. Stawowej w Rybniku Pokaż
464/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
463/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
462/2016 2016-05-25 inne dokument Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
461/2016 2016-05-12 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
460/2016 2016-06-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie odcinka rowu Pokaż
459/2016 2016-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
458/2016 2016-06-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
457/2016 2016-04-26 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
456/2016 2016-05-02 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
455/2016 2016-04-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
454/2016 2016-04-27 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
452/2016 2016-05-25 decyzje Decyzja legalizacyjna urządzenie wodne Pokaż
451/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
450/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
449/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
448/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
447/2016 2016-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
445/2016 2016-05-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
444/2016 2016-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnego na wykonanie wylotu ścieków opadowych oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych do wód Pokaż
443/2016 2016-05-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
442/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
441/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
440/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
439/2016 2016-04-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w Godowie Pokaż
438/2016 2016-04-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
437/2016 2016-04-28 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
436/2016 2016-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku linią kablową-ul. Rudzka Pokaż
435/2016 2016-05-13 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego Pokaż
434/2016 2016-05-11 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
433/2016 2016-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wody powierzchniowej Pokaż
432/2016 2016-04-26 zgłoszenia Zgłoszenie wykonania pomostu pływającego Pokaż
431/2016 2016-04-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
430/2016 2016-05-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków opadowych do cieku powierzchniowego Pokaż
429/2016 2016-05-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja wygaszająca pozwolenie zintegrowanego dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65. Pokaż
428/2016 2016-03-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
427/2016 2016-04-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
426/2016 2016-05-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
425/2016 2016-05-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65. Pokaż
424/2016 2016-04-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
423/2016 2016-04-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
422/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
421/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
420/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: żywotnik zachodni – 2 szt., jałowiec wirginijski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
419/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: żywotnik zachodni – 2 szt., jałowiec wirginijski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
418/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku-Golejowie Pokaż
417/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku-Golejowie Pokaż
416/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
415/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
414/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: wierzba iwa – 1 szt., świerk pospolity – 2 szt. w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
413/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: wierzba iwa – 1 szt., świerk pospolity – 2 szt. w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
412/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1szt., sosna zwyczajna – 1 szt., czeremcha amerykańska – 4 szt., dąb szypułkowy – 13 szt., brzoza brodawkowata – 34 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
411/2016 2016-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1szt., sosna zwyczajna – 1 szt., czeremcha amerykańska – 4 szt., dąb szypułkowy – 13 szt., brzoza brodawkowata – 34 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
410/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
409/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
408/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
407/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
406/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Ligocie Pokaż
404/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku 11 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna czarna – 3 szt., sosna zwyczajna – 7 szt.w Rybniku-Kłokocinie Pokaż
403/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna czarna – 3 szt., sosna zwyczajna – 7 szt. w Rybniku-Kłokocinie Pokaż
402/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta w Rybniku-Wielopolu Pokaż
401/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta w Rybniku-Wielopolu Pokaż
400/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
399/2016 2016-01-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
398/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
397/2016 2016-02-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
396/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
395/2016 2016-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
394/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
393/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
392/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., sosna czarna – 1 szt. w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
391/2016 2016-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., sosna czarna – 1 szt. w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
390/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba mandżurska w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
389/2016 2016-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba mandżurska w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
388/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
387/2016 2016-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
386/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
385/2016 2016-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
384/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
383/2016 2016-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
382/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący – 1 szt., sosna zwyczajna – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
381/2016 2016-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący – 1 szt., sosna zwyczajna – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
380/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
379/2016 2016-01-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
378/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Kamieniu Pokaż
377/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Kamieniu Pokaż
376/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
375/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
374/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
373/2016 2016-02-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
372/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
371/2016 2016-02-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
370/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
369/2016 2016-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
368/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: cyprysik Lawsona – 1 szt., żywotnik zachodni – 7 szt. w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
367/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: cyprysik Lawsona – 1 szt., żywotnik zachodni – 7 szt. w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
366/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w Rybniku-Rybnickiej Kuźni Pokaż
365/2016 2016-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w Rybniku-Rybnickiej Kuźni Pokaż
364/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach Pokaż
363/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach Pokaż
362/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., wierzba biała – 1 szt., brzoza brodawkowata – 2szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
361/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., wierzba biała – 1 szt., brzoza brodawkowata – 2szt w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
360/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Smolnej Pokaż
359/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Smolnej Pokaż
358/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Hibnera w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
357/2016 2016-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Hibnera w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
356/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 2 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Smolnej Pokaż
355/2016 2016-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 2 szt., świerk pospolity – 3 szt.drzew w Rybniku-Smolnej Pokaż
354/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1szt., świerk kłujący - 1szt. w Rybniku-Śródmieściu Pokaż
353/2016 2016-02-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gautnków: klon jawor - 1szt., świerk kłujący - 1szt. w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
352/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ul. Kilińskiego 32 w Rybniku-Smolnej Pokaż
350/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., modrzew europejski – 2 szt., świerk pospolity – 2 szt., świerk kłujący – 6 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
348/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity pryz ul. Przemysłowej 3 w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
345/2016 2016-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku-Północy Pokaż
344/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
343/2016 2016-03-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
342/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: cis pospolity – 1 szt., żywotnik zachodni – 1 szt., świerk pospolity – 1szt., daglezja zielona – 2 szt., modrzew europejski – 2 szt., sosna zwyczajna – 2szt. w Rybniku - Wielopolu Pokaż
341/2016 2016-04-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: cis pospolity – 1 szt., żywotnik zachodni – 1 szt., świerk pospolity – 1szt., daglezja zielona – 2 szt., modrzew europejski – 2 szt., sosna zwyczajna – 2szt., w Rybniku - Wielopolu Pokaż
340/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: świerk pospolity - 4szt., sosna zwyczajna - 18szt. w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
339/2016 2016-04-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunków świerk pospolity - 4 szt. i sosna zwyczajna - 18 szt. w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
338/2016 2016-04-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
337/2016 2016-04-20 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód -odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
336/2016 2016-04-21 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
335/2016 2016-04-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
334/2016 2016-04-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
333/2016 2016-03-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
332/2016 2016-04-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
331/2016 2016-03-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
330/2016 2016-04-14 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
329/2016 2016-04-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z budynków wielorodzinnych do cieku wodnego Pokaż
328/2016 2016-04-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowu Pokaż
326/2016 2016-04-08 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
325/2016 2016-04-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do kanalizacji Pokaż
324/2016 2016-03-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
323/2016 2016-03-31 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wód podziemnych Pokaż
322/2016 2016-03-31 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
321/2016 2016-03-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
320/2016 2016-03-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
319/2016 2016-03-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją: Budowa odwodnienia terenów w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Żorach Pokaż
318/2016 2016-03-24 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
317/2016 2016-02-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów Pokaż
316/2016 2016-01-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
315/2016 2016-03-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych istniejącymi wylotami Pokaż
314/2016 2016-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
313/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
312/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
311/2016 2016-03-08 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na likwidację dwóch studni w Rybniku przy ul. Robotniczej Pokaż
310/2016 2016-02-17 decyzje Wygaszenie decyzji Pokaż
309/2016 2016-02-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku, przy ul. Poligonowej Pokaż
308/2016 2016-03-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1 szt., wierzba babilońska - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., topola chińska - 2 szt., modrzew europejski - 7 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
307/2016 2016-03-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1 szt., wierzba babilońska - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., topola chińska - 2 szt., modrzew europejski - 7 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
306/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
305/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
304/2016 2016-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: Sosna wejmutka - 3 szt., sosna zwyczajna - 13 szt. w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
303/2016 2015-11-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: sosna wejmutka - 3 szt., sosna zwyczajna - 13 szt. w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
302/2016 2016-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Grabowni Pokaż
301/2016 2016-03-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Grabowni Pokaż
300/2016 2016-03-03 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 105 w Rybniku - Wielopolu Pokaż
299/2016 2015-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej 105 w Rybniku - Wielopolu Pokaż
298/2016 2016-03-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew przy ulicach: 1 Maja, Buchalików i Szyb Marcin w Rybniku Pokaż
297/2016 2015-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew przy ulicach: 1 maja, Buchalików i Szyb Marcina w Rybniku Pokaż
296/2016 2015-12-23 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
295/2016 2016-03-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 25 sztuk drzew przy ulicach Kupieckiej i Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
294/2016 2015-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicach Kupieckiej i Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
293/2016 2016-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew przy ulicach Przewozowej i Pod Hałdą w Rybniku - Chwałowicach z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
292/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew przy ulicy Przewozowej i Pod Hałdą w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
291/2016 2016-03-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
290/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
289/2016 2016-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia an usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 4 szt., sosna zwyczajna - 1 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
288/2016 2016-02-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 4 szt., sosna zwyczajan - 1 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
287/2016 2016-03-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 104 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 5 szt., czeremcha amerykańska - 52 szt., jarząb pospolity - 47 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
286/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 104 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 5 szt., czeremcha amerykańska - 52 szt., jarząb psopolity - 47 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
285/2016 2016-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
284/2016 2015-12-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
283/2016 2015-12-28 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
282/2016 2016-03-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania przepustu drogowego i przebudowy rowu w związku z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej - ul. Żorskiej w rejonie Ronda Boguszowickiego Pokaż
281/2016 prognozy oddziaływania na środowisko PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA RYBNIKA OBEJMUJĄCEJ DWA TERENY W REJONIE ULIC STRĄKOWSKIEJ i FRONTOWEJ (MPZP 23) Pokaż
280/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
279/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
278/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
277/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
276/2016 2016-02-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
275/2016 2016-02-24 postanowienia Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
274/2016 2016-02-24 decyzje Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku Świerk kłujący odm. sina, w Rybniku - Smolna Pokaż
273/2016 2016-02-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dot. wydania zezwolenia na ususnięcie 1 drzewa, gatunku Świerk kłujący odm. sina, w Rybniku - Smolna Pokaż
272/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Kamieniu Pokaż
271/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczacy wydania zezwolenia an usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Kamieniu Pokaż
270/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wiąz szypułkowy w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
269/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wiąz szypułkowy w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
268/2016 2016-02-23 decyzje Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2006 r. Pokaż
267/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku: czeremcha amerykańska - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
266/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: czeremcha amerykańska - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
265/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Przemysłowej w Rybniku - Ligocie Pokaż
264/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Przemysłowej w Rybniku - Ligocie Pokaż
263/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk serbski w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
262/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk serbski w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
261/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
260/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
259/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Meksyku Pokaż
258/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dzrew drzew gatunku świerk pospolity i 17,00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Meksyku Pokaż
257/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: olsza czarna - 1 szt., klon pospolity - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
256/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna - 1 szt., klon pospolity - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
255/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 4 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
254/2016 2016-02-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
253/2016 2015-11-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 4 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
252/2016 2016-02-19 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
251/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Północy Pokaż
250/2016 2015-11-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Północy Pokaż
249/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
248/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamyłowie Pokaż
247/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk serbski - 1 szt., sosna czarna - 2 szt., sumak octowiec - 5 szt., przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
246/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk serbski - 1 szt., sosna czarna - 2 szt., susmak octowiec - 5 szt., przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
245/2016 2016-02-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
244/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski w Rybniku - Wieloolu Pokaż
243/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski w Rybniku - Wielopolu Pokaż
242/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zielonej 2 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
241/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zielonej 2 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
239/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 2 szt., olsza czarna - 3 szt., wierzba krucha - 5 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
238/2016 2016-02-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: sosna czarna - 1 szt., sosna zwyczajna - 1 szt., świerk serbski - 1 szt. w Rybniku - Nieodbczycach Pokaż
237/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: sosna czarna - 1 szt., sosna zwyczajna - 1 szt., świerk serbski - 1 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
236/2016 2016-02-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. w Rybniku - Smolnej Pokaż
235/2016 2016-02-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1szt., daglezja zielona - 1 szt. w Rybniku - Smolnej Pokaż
234/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę naliczoną na usunięcie drzew przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
233/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., olsza czarna - 1 szt., robinia akacjowa - 1 szt., przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
232/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1 szt., świerk kłujący - 1 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
231/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1szt., świerk kłujacy - 1 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
230/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 2 sztuki, cyprysik Lawsona - 1 szt., żywotnik zachodni - 2 szt. w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
229/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 2 szt., cyprysik Lawsona - 1 szt., żywotnik zachodni - 2 szt., w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
228/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
227/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku jodła pospolita w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
226/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
225/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
224/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
223/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
222/2016 2016-02-08 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
221/2016 2016-02-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
220/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 12 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., sosna zwyczajna - 4 szt., brzoza brodawkowata - 7 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
219/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., sosna zawyczajna - 4 szt., brzoza brodawkowata - 7 stz. w Rybniku - Ligocie Pokaż
218/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: glediczja trójciernista - 1szt., lipa drobnolistna - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., surmia bignoniowa - 1 szt., robinia akacjowa - 2 szt. w Rybniku - Śródmieściu. Pokaż
217/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: glediczja trójciernista - 1szt., lipa drobnolistna - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., surmia bignoniowa - 1 szt., robinia akacjowa - 2 szt. w Rybniku - Śródmieściu. Pokaż
216/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
215/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
214/2016 2016-02-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
213/2016 2016-02-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przekroczenia rzeki Nacyny siecią wodociągową Pokaż
212/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie drzewa gatunku glediczja trójciernista przy ulicy Miejskiej 16 w Rybniku Pokaż
211/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie drzewa gatunku glediczja trójciernista przy ulicy Miejskiej 16 w Rybniku Pokaż
210/2016 2016-01-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
209/2016 2016-02-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
208/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
207/2016 2016-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
206/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
205/2016 2015-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 7 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
204/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Północy Pokaż
203/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zywczajna w Rybniku - Północy Pokaż
202/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., świerk pospolity - 4 szt. przy ulicy Orzepowickiej 16 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
201/2016 2015-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., świerk pospolity - 4 szt. przy ulicy Orzepowickiej 16 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
200/2016 2016-02-09 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
199/2016 2016-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
198/2016 2016-02-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
197/2016 2015-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący przy ulicy Kłokocińskiej 78B Pokaż
196/2016 2016-02-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
195/2016 2015-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
194/2016 2016-02-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Patriotów 46A w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu Pokaż
193/2016 2015-10-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Patriotów 46A w Rybniku - Boguszowicach - Osiedlu Pokaż
192/2016 2016-01-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
191/2016 2016-02-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
190/2016 2016-02-01 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
189/2016 2016-02-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
188/2016 2016-02-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
187/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: głóg jednoszyjkowy - 1 szt., topola balsamiczna - 1 szt., glediczja trójciernista - 2 szt. przy ulicach Jeana Chalotta 8 i Bolesława Chrobrego 13 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
186/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunkków: głóg jednoszyjkowy - 1 szt., glediczja trójciernista - 2 szt przy ulicach Jeana Chalotta 8 i Bolesława Chrobrego 13 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
185/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola czarna - 1 szt., topola berlińska - 10 szt. przy ulicy Dworcowej 3A w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
184/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola czarna - 1 szt., topola berlińska - 10 szt. przy ulicy Dworcowej 3A w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
183/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: lipa drobnolistna - 1 szt., topola balsamiczna - 2 szt. przy ulicy Dworek 5A w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
182/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: lipa drobnolistna - 1 szt., topola balsamiczna - 2 szt. przy ulicy Dworek 5A w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
181/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna -1 szt., wierzba krucha -1 szt., topola czarna - 1 szt., jarząb pospolity -2 szt., lipa drobnolistna -4 szt. przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku - Północy Pokaż
180/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 9 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna -1 szt., wierzba krucha -1 szt., topola czarna -1 szt., jarząb pospolity - 2szt., lipa drobnolistna -4 szt. przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku - Północy Pokaż
179/2016 2016-02-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
178/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: wierzba babilońska - 1 szt., topola balsamiczna - 1 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
177/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: wierzba babilońska - 1 szt., topola balsamiczna - 1 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
176/2016 2016-02-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa i krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedlu Pokaż
175/2016 2015-12-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa i krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedlu Pokaż
174/2016 2016-02-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Ligocie Pokaż
173/2016 2015-12-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Ligocie Pokaż
172/2016 2016-02-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku topola osika w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
171/2016 2016-02-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola osika w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
170/2016 2016-01-21 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w pasie ul. Kraszewskiego w Pszowie Pokaż
169/2016 2016-02-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski- 1 szt., olsza czarna - 1 szt., topola osika - 1 szt., dąb czerwony - 12 szt., brzoza brodawkowata 33 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
168/2016 2015-10-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski- 1 szt., olsza czarna - 1 szt., topola osika - 1 szt., dąb czerwony - 12 szt., brzoza brodawkowata 33 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
167/2016 2016-02-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
166/2016 2015-10-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
165/2016 2016-02-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., klon jawor - 1 szt. przy ulicy gen. Janke Waltera 5 w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
164/2016 2015-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., klon jawor - 1 szt. przy ulicy Janke Waltera 5 w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
163/2016 2016-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: robinia akacjowa - 1 szt., brzoza brodawkowata - 1 szt., topola osika - 13 szt. przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
162/2016 2015-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: robinia akacjowa - 1 szt., brzoza brodawkwoata - 1 szt., topola osika - 13 szt. przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
161/2016 2016-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 2 szt., sosna zwyczajna - 4 szt. w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
160/2016 2015-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 2 szt., sosna zwyczajna - 4 szt. w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
159/2016 2016-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku cyprysik Lawsona w Rybniku - Północy Pokaż
158/2016 2015-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku cyprysik Lawsona w Rybniku - Północy Pokaż
157/2016 2016-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: klon pospolity - 1 szt., jesion wyniosły - 1 szt. w Rybniku - Meksyku Pokaż
156/2016 2015-10-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: klon pospolity - 1 szt., jesion wyniosły - 1 szt. w Rybniku - Meksyku Pokaż
155/2016 2016-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Grabowni Pokaż
154/2016 2015-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Grabowi Pokaż
153/2016 2016-02-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
152/2016 2015-10-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
151/2016 2016-02-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1 szt., jodła kalifornijska - 1 szt. w Rybniku - Ochojcu Pokaż
150/2016 2015-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1 szt., jodła kalifornijska - 1 szt. w Rybniku - Ochojcu Pokaż
149/2016 2016-02-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Golejowie Pokaż
148/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Golejowie Pokaż
147/2016 2016-02-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Golejowie Pokaż
146/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Golejowie Pokaż
145/2016 2016-02-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Kamieniu Pokaż
144/2016 2015-10-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Kamieniu Pokaż
142/2016 2016-02-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
141/2016 2016-02-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku sosna czarna w Rybniku - Golejowie Pokaż
140/2016 2016-01-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
139/2016 2015-10-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Rybniku - Golejowie Pokaż
138/2016 2016-02-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
137/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
136/2016 2016-02-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
135/2016 2015-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
134/2016 2016-01-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
133/2016 2016-01-12 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
132/2016 2016-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Przemysłowej 35 w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
131/2016 2015-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkwoata przy ulicy Przemysłowej w Rybniku - Paruszowcu - Piaschach Pokaż
130/2016 2016-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
129/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
128/2016 2016-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunków: sosna czarna - 1 szt., świerk kłujący - 1 szt. w Rybniku - Popielowie Pokaż
127/2016 2015-10-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 20, 00m2 krzewów w Rybniku - Popielowie Pokaż
126/2016 2016-02-03 decyzje Wydanie zezwalania na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: cyprysik groszkowy - 1 szt., świerk kłujący - 2 szt., sosna zwyczajna - 6 szt., świerk pospolity - 6 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
125/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: cyprysik groszkowy - 1 szt., świerk kłujący - 2 szt., sosna zwyczajna - 6 szt., świerk pospolity - 6 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
124/2016 2016-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
123/2016 2015-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
122/2016 2016-02-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Meksyku Pokaż
121/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Meksyku Pokaż
120/2016 inne dokument Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
119/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
118/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Chwałęcicach Pokaż
117/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
116/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Chwałęcicach Pokaż
115/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Chwałęcicach Pokaż
114/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Popielowie Pokaż
113/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Popielowie Pokaż
112/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Popielowie Pokaż
111/2016 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Popielowie Pokaż
110/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., sosna czarna - 3 szt. w Rybniku - Smolnej Pokaż
109/2016 2015-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., sosna czarna - 3 szt. w Rybniku - Smolnej. Pokaż
108/2016 2016-01-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
107/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., sosna czarna - 4 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
106/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., sosna czarna - 4 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
105/2016 2016-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła koreańska w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
104/2016 2015-10-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła koreańska w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
103/2016 2016-01-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk serbski - 2 szt., jodła pospolita - 3 szt., sosna czarna - 2 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
102/2016 2015-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk serbski - 2 sztuki, jodła pospolita - 3 szt., sosna czarna - 2 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
101/2016 2016-01-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
100/2016 2015-09-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 stzuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Paruszowcu - Paiski Pokaż
99/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku - Ligocie Pokaż
98/2016 2015-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku - Ligocie Pokaż
97/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
96/2016 2015-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
95/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Rybnickiej Kuźni Pokaż
94/2016 2015-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Rybnickiej Kuźni Pokaż
93/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 2 szt., sosna zwyczajna - 4 szt przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni z odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
92/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 2 szt., sosna zwyczajna - 4 szt. przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku Rybnickiej Kuźni Pokaż
91/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
90/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
89/2016 2016-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., modrzew europejski - 3 szt w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
88/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 stuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., modrzew europejski - 3 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
87/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 2 szt., sosna zwyczajna - 5 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
86/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 2 szt., sosna zwyczajna - 5 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
85/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Stodołąch Pokaż
84/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Stodołach Pokaż
83/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
82/2016 2015-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 11 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
81/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunków: dąb czerwony-1 szt., jesion wyniosły-1 szt., wierzba iwa-1 szt., jarząb pospolity-3 szt., brzoza brodawkowata-6 szt., topola berlińska -7 szt. w Rybniku - Popielowie Pokaż
80/2016 2015-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunków: dab czerowny-1 szt., jesion wyniosły-1 szt., wierzba iwa-1 szt., jarząb pospolity - 3 szt., brzoza brodawkowata-6 szt., topola berlińska - 7 szt. w Rybniku - Popielowie Pokaż
79/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Ochojcu Pokaż
78/2016 2015-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Ochojcu Pokaż
77/2016 2016-01-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji Hydrotech S.A. w Rybniku, przy ul. Poligonowej 21 Pokaż
76/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
75/2016 2015-09-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
74/2016 2016-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
73/2016 2015-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
72/2016 2016-01-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
71/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
70/2016 2016-01-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
69/2016 2015-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
68/2016 2016-01-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska w Rybniku - Smolnej Pokaż
67/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska w Rybniku - Smolnej Pokaż
66/2016 2016-01-25 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
65/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzewa gatunków: dąb syzpułkowy modrzew europejski, , topola osika, wierzba iwa., czeremcha amerykańska, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata w Rybniku - Smolnej Pokaż
64/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew gatunków: dąb syzpułkowy modrzew europejski, , topola osika, wierzba iwa., czeremcha amerykańska, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata w Rybniku - Smolnej Pokaż
63/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku - Ligocie Pokaż
62/2016 2015-10-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku - Ligocie Pokaż
61/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
60/2016 2015-10-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
59/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
58/2016 2015-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Jastrzębskiej 11 w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
57/2016 2015-12-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
56/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
55/2016 2015-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
54/2016 2015-12-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pokaż
53/2016 2016-01-25 decyzje Decyzja administracyjna umarzająca opłatę naliczoną za usunięcie drzew gatunków: lipa drobnolistna - 1 szt., klon pospolity - 2 szt. w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
52/2016 2015-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie 3 sztuk gatunków: lipa drobnolistna - 1 szt., klon pospolity - 2 szt. drzew w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
51/2016 2016-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk pospolity - 1 szt. w Rybniku - Popielowie Pokaż
50/2016 2015-09-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk pospolity - 1 szt. w Rybniku - Popielowie Pokaż
49/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna w Rybniku - Chwałęcicach z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
48/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna w Rybniku Chwałęcicach Pokaż
47/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunków: topola osika - 3 szt., czeremcha amerykańska - 15 szt., brzoza brodawkowata - 20 szt., sosna zwyczajna - 82 szt. w Rybniku - Ochojcu Pokaż
46/2016 2015-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunków: topola osika - 3 szt., czeremcha amerykańska - 15 szt., brzoza brodawkowata - 20 szt., sosna zwyczajna - 82 szt w Rybniku - Ochojcu Pokaż
45/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
44/2016 2015-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
43/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., daglezja zielona - 2 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
42/2016 2015-10-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., daglezja zielona - 2 szt w Rybniku - Ozrepowicach Pokaż
41/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk syberyjski w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
40/2016 2015-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk syberyjski w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
39/2016 2016-01-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 szt., jodła kalifornijska - 1 szt., sosna czarna - 2 szt. w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
38/2016 2015-11-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 szt., jodła kalifotnijska - 1 szt., sosna czarna - 2 szt. w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
37/2016 2016-01-22 decyzje Decyzja administracyjna umarzająca opłatę naliczoną za usunięcie 21 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., topola osika - 4 szt., wierzba iwa - 6 szt., kasztanowiec biały - 7 szt. przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni Pokaż
36/2016 2015-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie 21 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 4 sztuki, topola osika - 4 sztuki, wierzba iwa - 6 szt., kasztanowiec biały - 7 szt przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni Pokaż
35/2016 2016-01-21 decyzje Decyzja administracyjna umarzająca opłatę naliczona za usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: robinia akacjiwa - 1 szt., olsza czarna - 8 szt. przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
34/2016 2015-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie drzew gatunków: robinia akacjowa - 1szt., olsza czarna - 8 szt. przy ulicy Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
33/2016 2016-01-21 decyzje Decyzja administracyjna umarzająca opłatę naliczoną za usunięcie drzewa gatunku świerk serbski przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku Pokaż
32/2016 2015-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie drzewa gatunku świerk serbski przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku Pokaż
31/2016 2016-01-21 decyzje Decyzja administracyjna umarzająca opłatę naliczoną za usunięcie 15 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
30/2016 2015-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie 15 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Maroko - Nowiny Pokaż
29/2016 2016-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Północ Pokaż
28/2016 2015-09-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna zwyczjana w Rybniku - Północ Pokaż
27/2016 2016-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
26/2016 2015-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., sosna zwyczajna - 2 szt. w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
25/2016 2015-12-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer położonej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
24/2016 2016-01-15 decyzje zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód Pokaż
23/2016 2015-12-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
22/2016 2015-12-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
21/2016 2015-12-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
20/2016 2016-01-14 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich Pokaż
19/2016 wnioski o wydanie decyzji wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku Pokaż
18/2016 2015-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku Pokaż
17/2016 2015-12-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane wydane Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26. Pokaż
15/2016 2015-12-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane wydane Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65, na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Pokaż
7/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni i na szczególne korzystanie z wód (pobór wody podziemnej) Pokaż
6/2016 2015-12-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Hydrotech S.A., ul. Poligonowa 21 w Rybniku Pokaż
5/2016 2016-01-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
4/2016 2015-12-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
3/2016 2015-11-02 decyzje Odmowa udzielenia zezwolenia Pokaż
2/2016 2015-12-09 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
1/2016 2015-12-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu pod zjazdem z drogi publicznej wraz z umocnieniem dna rowu Pokaż
598/2015 2015-11-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
597/2015 2015-12-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (przebudowę rowu) i szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych) Pokaż
596/2015 2015-12-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
595/2015 2015-12-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnego na szczególne korzystanie z wód w związku z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Żorach Pokaż
594/2015 2015-12-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
593/2015 inne dokument Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
592/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
591/2015 2015-11-17 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
590/2015 2015-12-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
589/2015 2015-12-21 zgłoszenia Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
588/2015 2015-12-18 zgłoszenia Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
587/2015 2015-12-17 zgłoszenia Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
586/2015 2015-12-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
585/2015 2015-12-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do rowu w związku z odwodnieniem ul. Kraszewskiego w Pszowie Pokaż
584/2015 2015-11-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pokaż
583/2015 2015-11-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pokaż
582/2015 2015-11-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego Pokaż
581/2015 2015-12-16 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wody Pokaż
580/2015 2015-12-22 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
579/2015 2015-12-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
578/2015 2015-12-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
577/2015 2015-12-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w Rybniku przy ul. Milenijnej Pokaż
576/2015 2015-12-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
575/2015 2015-11-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
574/2015 2015-12-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji dla centrum logistycznego "EKO" Sp.J. Pokaż
572/2015 2015-12-18 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
570/2015 2015-12-10 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
568/2015 2015-12-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
567/2015 2015-12-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
562/2015 2015-12-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1 szt. z gatunku Brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 114/16 położonej przy ul. Wiejskiej w Rybniku. Pokaż
561/2015 2015-11-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku Brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 114/16 , położonej przy ul. Wiejskiej w Rybniku. Pokaż
560/2015 2015-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
559/2015 2015-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzią w Rybniku, przy ul. Rymera o wydanie decyzyj na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
557/2015 2015-11-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji Wrębowa Spółka z o.o. w Rybniku przy ul. Rymera 19 Pokaż
556/2015 2015-11-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji paliw Lotos w Rybniku, ul. Gliwicka 31 Pokaż
555/2015 2015-11-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
554/2015 2015-11-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
553/2015 2015-11-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
551/2015 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Zakładu Produkcji, Remontów i Montaży Maszyn i Urządzeń w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
549/2015 2015-10-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
548/2015 2015-10-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
547/2015 2015-10-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
546/2015 2015-10-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznej na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. Pokaż
545/2015 2015-11-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Rettig Heating Sp. z o.o Pokaż
544/2015 2015-11-19 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód w związku z rekultywacją osadników mułowych Holona II i Holona III Pokaż
543/2015 2015-11-13 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1033, ul. Sosnowa 5 Pokaż
542/2015 2015-11-17 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 24442 Rybnik Maroko Nowiny, przy ul. Orzepowickiej 15 a w Rybniku Pokaż
541/2015 2015-11-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
540/2015 2015-11-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
538/2015 2015-11-17 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o., ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik Pokaż
537/2015 2015-09-25 decyzje Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjnego "Piotrowice II" Sp. z o.o. Pokaż
535/2015 2015-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o.o. Pokaż
534/2015 2015-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji- Pokaż
533/2015 2015-11-06 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
532/2015 2015-11-10 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
531/2015 2015-11-06 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystania z wód Pokaż
530/2015 2015-11-06 postanowienia Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek-I.6341.28.2015 Pokaż
529/2015 2015-11-06 postanowienia Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek-I.6341.32.2015 Pokaż
528/2015 2015-09-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Kolberga 65 Pokaż
527/2015 2015-10-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
526/2015 2015-11-02 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne dla WSS nr 3 w Rybniku na odprowadzanie ścieków opadowych Pokaż
524/2015 2015-10-29 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
522/2015 2015-10-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni s3 oraz na szczególne korzystanie z wó w postaci poboru wody podziemnej Pokaż
521/2015 2015-10-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni oraz na szczególne korzystanie z wód (pobór wody podziemnej) Pokaż
519/2015 2015-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
518/2015 2015-10-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawów EDF Pokaż
517/2015 2015-10-29 decyzje Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
516/2015 2015-10-26 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
515/2015 2015-10-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
513/2015 2015-09-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
512/2015 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią wodociągową nad ciekiem wodnym Pokaż
511/2015 2015-10-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
510/2015 2015-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
509/2015 2015-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
508/2015 2015-10-13 zgłoszenia Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji stacji bazowej Polkomtel Sp. z o.o. BT_20166 Rybnik Kotucza, ul. Zebrzydowicka 3 Pokaż
507/2015 2015-10-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej EmiTel Sp. z o.o. TON Rybnik, ul. Podmiejska Pokaż
506/2015 2015-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie terenów pomiędzy ul. Żorską i Wodną w Rybniku Pokaż
505/2015 2015-10-12 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
504/2015 2015-10-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
503/2015 2015-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1007B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8 Pokaż
502/2015 2015-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
501/2015 2015-09-30 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
500/2015 2015-09-24 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwska Pokaż
498/2015 2015-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dla Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
497/2015 2015-09-01 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
496/2015 2015-09-24 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
494/2015 2015-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S3 - oraz na szczególne korzystanie z wód (pobór wody podziemnej) Pokaż
493/2015 2015-06-30 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
492/2015 2015-09-23 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
491/2015 2015-09-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
490/2015 2015-08-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia Pokaż
489/2015 2015-09-21 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
488/2015 2015-09-17 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
486/2015 2015-08-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
485/2015 2015-07-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji odpylania na terenie zakładu TESCO STEEL sp. z o.o., ul. Brzezińska Pokaż
484/2015 2015-08-31 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
483/2015 2015-09-15 decyzje Decyzja na usunięcie drzew Pokaż
482/2015 2015-08-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Produkcyjnego "PIOTROWICE" w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 71 Pokaż
481/2015 2015-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o usunięcie drzew Pokaż
480/2015 2015-09-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
478/2015 2015-09-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
477/2015 2015-08-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
475/2015 2015-09-04 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji "Budowa domu spokojnej staroście w Rybniku przy ul. Zwonowickiej Pokaż
474/2015 2015-08-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
473/2015 2015-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
472/2015 2015-09-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
471/2015 2015-08-21 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
470/2015 2015-08-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2480/117, położonej przy ulicy Górnośląskiej 110A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
469/2015 2015-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2480/117, położonej przy ulicy Górnośląskiej 110A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
468/2015 2015-07-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
467/2015 2015-08-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk pospolity rosnących na terenach działek o numerach 2015/125 i 2016/125 przy ul. Kłokocińskiej 46J w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
466/2015 2015-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk pospolity, rosnących na terenach działek o numerach 2015/125 i 2016/125 przy ul. Kłokocińskiej 46J w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
465/2015 2015-08-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku kasztanowiec biały rosnący na terenie działki nr 4475/115 położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 15A w Rybniku Pokaż
464/2015 2015-06-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku kasztanowiec biały, rosnący na terenie działki o numerze 4475/115, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 15A w Rybniku. Pokaż
463/2015 2015-08-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek 1878/117, 1877/117, położonych przy ul. Rajskiej 17A w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
462/2015 2015-08-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek: 1877/117, 1878/117, położonych przy ul. Rajskiej 17A w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
461/2015 2015-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
460/2015 2015-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 4475/115, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku. Pokaż
459/2015 2015-08-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 4475/115, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku. Pokaż
458/2015 2015-08-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
457/2015 2015-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 50,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1914/18, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 12 w Rybniku. Pokaż
456/2015 2015-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 50,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1914/18, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 12 w Rybniku. Pokaż
455/2015 2015-08-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
454/2015 2015-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 4497/269, położonej przy ulicy Fryderyka Chopina 10 w Rybniku. Pokaż
453/2015 2015-05-25 decyzje Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 4497/269, położonej przy ulicy Fryderyka Chopina 10 w Rybniku. Pokaż
452/2015 2015-08-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
451/2015 2015-08-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
450/2015 2015-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2648/300, położonej przy ulicy Żwirowej 14A w Rybniku - Popielowie. Pokaż
449/2015 2015-05-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2648/300, położonej przy ulicy Żwirowej 14A w Rybniku - Popielowie. Pokaż
448/2015 2015-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1680/1, położonej przy ulicy Łanowej 18 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
447/2015 2015-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1680/1, położonej przy ulicy Łanowej 18 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
446/2015 2015-08-25 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
445/2015 2015-08-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1293/9, położonej przy ulicy Wrzosowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
444/2015 2015-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1293/9, położonej przy ulicy Wrzosowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
443/2015 2015-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 140/19, położonej przy ulicy Pawła Semana 2C w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
442/2015 2015-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 140/19, położonej przy ulicy Pawła Semana 2C w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
441/2015 2015-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia an usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 697/147, położonej przy ulicy Szczęść Boże 4 w Rybniku. Pokaż
440/2015 2015-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia an usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 697/147, położonej przy ulicy Szczęść Boże 4 w Rybniku. Pokaż
439/2015 2015-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 10,00 m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 237/172 i 2634/171, położonych przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
438/2015 2015-05-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 10,00 m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 237/172 i 2634/171, położonych przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
437/2015 2015-08-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
436/2015 2015-08-19 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach 863/26, 2259/26, 601/117, 481/114 położonych przy ulicach Małachowskiego i Boguszowickiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
434/2015 2015-08-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
433/2015 2015-08-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i 6,00 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1575/151, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 86 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
432/2015 2015-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i 6,00 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1575/151, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 86 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
431/2015 2015-08-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2146/290, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka 37 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
430/2015 2015-05-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2146/290, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka 37 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
429/2015 2015-08-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2017/42, położonej przy ulicy Granicznej w Rybniku. Pokaż
428/2015 2015-05-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2017/42, położonej przy ulicy Granicznej w Rybniku. Pokaż
427/2015 2015-08-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 678/58, położonej przy ulicy Golejowskiej 25 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
426/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 678/58, położonej przy ulicy Golejowskiej 25 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
425/2015 2015-08-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2158/290, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka 53 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
424/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2158/290, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka 53 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
423/2015 2015-08-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1349/301, położonej przy ulicy Wiślanej 29 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
422/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1349/301, położonej przy ulicy Wiślanej 29 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
421/2015 2015-08-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3483/293, położonej przy ulicy Arki bożka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
420/2015 wnioski o wydanie decyzji to samo Pokaż
419/2015 2015-08-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3483/293, położonej przy ulicy Arki bożka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
418/2015 2015-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1901/255, położonej przy ulicy Miodowej 15 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
417/2015 2015-05-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1901/255, położonej przy ulicy Miodowej 15 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
416/2015 2015-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 0, 50 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 40, położonej przy ulicy Dworskiej 4 w Rybniku - Chwałęcicach Pokaż
415/2015 2015-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 0, 50 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 40, położonej przy ulicy Dworskiej 4 w Rybniku - Chwałęcicach Pokaż
414/2015 2015-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1735/99, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku. Pokaż
413/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1735/99, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku. Pokaż
412/2015 2015-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2801/147, położonej przy ulicy Poprzecznej 14 w Rybniku Pokaż
411/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2801/147, położonej przy ulicy Poprzecznej 14 w Rybniku Pokaż
410/2015 2015-08-12 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
409/2015 2015-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 177/18, 184/18 i 185/18, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
408/2015 2015-05-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 177/18, 184/18 i 185/18, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
407/2015 2015-08-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7,50 m2 krzewów , rosnących na terenie działki o numerze 2757/54, położonej przy ulicy Wita Stwosza 13 w Rybniku Pokaż
406/2015 2015-05-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie 7,50 m2 krzewów , rosnących na terenie działki o numerze 2757/54, położonej przy ulicy Wita Stwosza 13 w Rybniku. Pokaż
405/2015 2015-08-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1259/87, położonej przy ulicy Chwałowickiej 87 w Rybniku Pokaż
404/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1259/87, położonej przy ulicy Chwałowickiej 87 w Rybniku Pokaż
403/2015 2015-08-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 626/9, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 35 w Rybniku Pokaż
402/2015 2015-05-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 626/9, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 35 w Rybniku Pokaż
401/2015 2015-08-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2981/94, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 2 w Rybnik Pokaż
400/2015 2015-07-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2981/94, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 2 w Rybnik Pokaż
399/2015 2015-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 11,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 640/25, położonej przy ulicy Fabrycznej 47 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
398/2015 2015-07-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 640/25, położonej przy ulicy Fabrycznej 47 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
397/2015 2015-08-13 decyzje Wydanie decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie usunięcia drzewa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 341/36, położonej przy ulicy Topolowej 21A w Rybniku Pokaż
396/2015 2015-07-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 341/36, położonej przy ulicy Topolowej 21A w Rybniku Pokaż
395/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
394/2015 2015-05-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
393/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 602/21, położonej przy ulicy Szybowcowej 67 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
392/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 602/21, położonej przy ulicy Szybowcowej 67 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
391/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1656/111, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 4 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
390/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1656/111, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 4 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
389/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnących na terenie działki o numerze 948/30, położonej przy ulicy Dolnej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
388/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnących na terenie działki o numerze 948/30, położonej przy ulicy Dolnej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
386/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 802/80, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
385/2015 2015-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 802/80, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
384/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 4201/241, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 33 w Rybniku. Pokaż
383/2015 2015-08-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 4201/241, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 33 w Rybniku. Pokaż
382/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki o numerze 2873/238, położonej przy ulicy Długiej 21B w Rybniku Pokaż
381/2015 2015-07-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki o numerze 2873/238, położonej przy ulicy Długiej 21B w Rybniku Pokaż
380/2015 2015-08-12 decyzje Wydanie decyzji umarzającej postępowanie, dotyczące usunięcia drzewa rodzaju świerk, rosnącego na terenie działki o numerze 724/44, położonej przy ulicy Mokrej 6 w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
379/2015 2015-07-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący usunięcia drzewa rodzaju świerk, rosnącego na terenie działki o numerze 724/44, położonej przy ulicy Mokrej 6 w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
378/2015 2015-08-11 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
377/2015 2015-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 POŚ Pokaż
376/2015 2015-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 POŚ Pokaż
375/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na trenie działki o numerze 922/12, położonej przy ulicy Kuźnickiej 27 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
374/2015 2015-05-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na trenie działki o numerze 922/12, położonej przy ulicy Kuźnickiej 27 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
373/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1921/175, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 14 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
372/2015 2015-05-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1921/175, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 14 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
371/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2679/237 i 3183/237, położonych przy ulicy Włościańskiej 106 w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
370/2015 2015-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2679/237 i 3183/237, położonych przy ulicy Włościańskiej 106 w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
369/2015 2015-08-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu ścieków opadowych oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków opadowych do wód Pokaż
368/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 1646/23, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego 1 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
367/2015 2015-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 1646/23, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego 1 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
366/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 462/148, położonej przy ulicy Dworek 18A w Rybniku Pokaż
365/2015 2015-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 462/148, położonej przy ulicy Dworek 18A w Rybniku Pokaż
364/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2280/236, położonej przy ulicy Wolnej 54 w Rybniku Pokaż
363/2015 2015-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2280/236, położonej przy ulicy Wolnej 54 w Rybniku Pokaż
362/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1989/148, zlokalizowanej przy ulicy Szczęść Boże 37A w Rybniku. Pokaż
361/2015 2015-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1989/148, zlokalizowanej przy ulicy Szczęść Boże 37A w Rybniku. Pokaż
360/2015 2015-08-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4475/14, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Widok 2 w Rybniku Pokaż
358/2015 2015-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 562/15, położonej przy ulicy Józefa Szulika 26 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
357/2015 2015-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 562/15, położonej przy ulicy Józefa Szulika 26 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
356/2015 2015-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1501/107, położonej przy ulicy Liściastej 20 w Rybniku Pokaż
355/2015 2015-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1501/107, położonej przy ulicy Liściastej 20 w Rybniku Pokaż
354/2015 2015-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew i 21,00 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 539/84, położonej przy ulicy Frontowej 36B w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
353/2015 2015-05-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew i 21,00 m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 539/84, położonej przy ulicy Frontowej 36B w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
352/2015 2015-08-07 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
351/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 20, położonej przy ulicy Miejskiej 12 Pokaż
350/2015 2015-07-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 20, położonej przy ulicy Miejskiej 12 Pokaż
349/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2213/19, położonej na Osiedlu Krakusa 42 w Rybniku Pokaż
348/2015 2015-04-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2213/19, położonej na Osiedlu Krakusa 42 w Rybniku Pokaż
347/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1985/19, na Osiedlu Krakusa 34 w Rybniku Pokaż
346/2015 2015-07-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1985/19, na Osiedlu Krakusa 34 w Rybniku Pokaż
345/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 12,00 m2 krzewów, rosnących przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku Pokaż
344/2015 2015-07-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 12,00 m2 krzewów, rosnących przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku Pokaż
343/2015 2015-08-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód w związku z budową osiedla mieszkaniowego ul. Wolna w Rybniku Pokaż
342/2015 2015-07-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
341/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego przy ulicy Zawiszy Czarnego 38 w Rybniku Pokaż
340/2015 2015-06-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
339/2015 2015-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego przy ulicy Zawiszy Czarnego 38 w Rybniku Pokaż
338/2015 2015-06-16 decyzje Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
337/2015 2015-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnącego przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
336/2015 2015-06-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnącego przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
335/2015 2015-07-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
334/2015 2015-08-06 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
333/2015 2015-07-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
332/2015 2015-07-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
331/2015 2015-07-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
330/2015 2015-08-04 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
329/2015 2015-08-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego przy ulicy 1 Maja 51 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
328/2015 2015-08-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego przy ulicy 1 Maja 51 w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
327/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego przy ulicy Rybackiej 76 w Rybniku Pokaż
326/2015 2015-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego przy ulicy Rybackiej 76 w Rybniku Pokaż
325/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących przy ulicy Franciszka Pilarczyka 2 w Rybniku Pokaż
324/2015 2015-05-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących przy ulicy Franciszka Pilarczyka 2 w Rybniku Pokaż
323/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Zagrodniki 11 w Rybniku Pokaż
322/2015 2015-05-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących przy ulicy Zagrodniki 11 w Rybniku Pokaż
321/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących przy ulicy Szybowcowej w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
320/2015 2015-05-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących przy ulicy Szybowcowej w Rybniku - Gotartowicach Pokaż
319/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk psopolity, rosnącego przy ulicy Zuchów 6A w Rybniku Pokaż
318/2015 2015-05-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk psopolity, rosnącego przy ulicy Zuchów 6A w Rybniku Pokaż
317/2015 2015-08-04 decyzje Zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego przy ulicy Zuchów w Rybniku Pokaż
316/2015 2015-05-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego przy ulicy Zuchów w Rybniku Pokaż
315/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących przy ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku Pokaż
314/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących przy ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku Pokaż
313/2015 2015-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących przy ulicy Cystersów 35A w Rybniku Pokaż
312/2015 2015-06-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Cystersów 34A Pokaż
311/2015 2015-07-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowychz warsztatu samochodowego Auto-Odnowa, Łaziska Górne, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
310/2015 2015-07-09 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
309/2015 2015-06-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
308/2015 2015-07-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
306/2015 2015-07-16 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
305/2015 2015-07-27 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
304/2015 2015-07-23 wnioski o wydanie decyzji Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. z instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku, przy ul. Poligonowej Pokaż
303/2015 2015-07-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzenia wodnego-rekultywacja osadników Holona II i III Pokaż
302/2015 2015-07-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A na pylonie reklamowym w Rybniku, ul. Zebrzydowicka Pokaż
300/2015 2015-07-13 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2381 Rybnik Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
298/2015 2015-07-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie ścieków opadowych z odwodnienia osiedla mieszkaniowego przy ul. Wolnej do ziemi. Pokaż
297/2015 2015-07-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie ścieków opadowych-inwestycja ul. Zwonowicka Pokaż
295/2015 2015-07-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie ścieków opadowych z terenu firmy Transgór Pokaż
294/2015 2015-07-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. BT24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21 Pokaż
293/2015 2015-07-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
292/2015 2015-07-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
291/2015 2015-07-02 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
290/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19 Pokaż
289/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
288/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
286/2015 2015-07-07 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
285/2015 2015-06-26 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
284/2015 2015-07-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
283/2015 2015-06-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
282/2015 2015-06-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
280/2015 2015-04-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
279/2015 2015-07-02 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
278/2015 2015-06-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku, przy ul. Poligonowej Pokaż
277/2015 2015-06-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
276/2015 2015-05-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
275/2015 2015-07-02 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
274/2015 2015-07-01 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
273/2015 2015-06-22 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
272/2015 2015-06-22 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
271/2015 2015-06-17 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
270/2015 2015-06-17 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
269/2015 2015-06-16 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
268/2015 2015-06-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Auto-Odnowa S. Lipina na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
267/2015 2015-06-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
266/2015 2015-06-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
265/2015 2015-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
264/2015 2015-06-09 decyzje Decyzja zezwalająca usunięcie drzew Pokaż
263/2015 2015-05-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu cmentarza komunalnego Pokaż
262/2015 2015-06-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
261/2015 2015-06-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
260/2015 2015-06-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem w Gaszowicach przy ul. Rybnickiej Pokaż
259/2015 2015-06-08 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
257/2015 2015-06-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
254/2015 2015-06-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
253/2015 2015-05-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT-22637 Radoszowy w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260 Pokaż
252/2015 2015-06-01 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
251/2015 2015-05-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
250/2015 2015-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
249/2015 2015-05-25 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT-20558 Rybnik Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
248/2015 2015-05-26 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
245/2015 2015-05-21 decyzje Decyzja odnośnie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i 5, 00m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2619/30, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wandy 11 w Rybniku. Pokaż
244/2015 2015-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i 5, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2619/30, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wandy 11 w Rybniku. Pokaż
243/2015 2015-05-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 27, 50 m2 krzewów. Pokaż
242/2015 2015-03-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 27, 50 m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2619/30, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wawelskiej 33 i 35 w Rybniku. Pokaż
241/2015 2015-05-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
238/2015 2015-05-18 postanowienia Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
237/2015 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
236/2015 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
235/2015 2015-05-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
234/2015 2015-05-14 decyzje Wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
233/2015 2015-05-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT-22105 Rybnik West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22 Pokaż
232/2015 2015-05-05 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej BT22106 Rybnik Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1 Pokaż
231/2015 2015-05-06 decyzje Pozwolenie wodnoprawne Pokaż
230/2015 2015-04-27 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2381 Rybnik Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej Pokaż
228/2015 2015-05-04 decyzje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
226/2015 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
225/2015 decyzje zmiana pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
224/2015 2015-04-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
223/2015 2015-04-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1023_B, ul. Chwałowicka 13 Pokaż
222/2015 2015-04-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1007_B, ul. Wyzwolenia 8 Pokaż
221/2015 2015-04-15 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1015_B, ul. Zebrzydowicka 3 Pokaż
220/2015 2015-04-14 wnioski o wydanie decyzji Analiza możliwości rozwiązań i opracowanie koncepcji zasilania w energię elektryczną SN stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu VII wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem pozwolenia na budowę Pokaż
219/2015 2015-04-03 wnioski o wydanie decyzji wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
218/2015 2015-04-08 wnioski o wydanie decyzji wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
217/2015 2015-04-20 decyzje wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
216/2015 2015-04-02 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1006_A w Rybniku, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej Pokaż
215/2015 2015-03-26 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1017_E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61 a Pokaż
214/2015 2015-04-07 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1007_B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8 Pokaż
213/2015 2015-03-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowicka 13 Pokaż
212/2015 2015-03-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1032_D w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
211/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 19 (tereny przy ulicach: Gotartowickiej, Hutniczej) Pokaż
210/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 13 (Golejów) Pokaż
209/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (Orzepowice) Pokaż
208/2015 2015-04-02 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Zwycięstwa Pokaż
207/2015 2015-03-31 decyzje umorzenie postępowania Pokaż
206/2015 2015-03-31 decyzje umorzenie postępowania Pokaż
205/2015 2015-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pokaż
204/2015 2015-02-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z myjnią samochodową zlokalizowaną na stacji paliw BP, położonej w Rybniku przy ul. Sybiraków 1 Pokaż
203/2015 2015-02-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działalność dotyczy punktu skupu złomu położonego w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 61F Pokaż
202/2015 2015-01-26 wnioski o wydanie decyzji Przetwarzanie odpadów metodą kompostowania w Rybniku na działce nr 159/1 Pokaż
201/2015 2015-03-27 postanowienia Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
200/2015 2015-03-31 decyzje Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej wysokiego napięcia – 110 kV relacji Chwałowice – Szyb Marklowice na obszarze projektowanej bryły rekultywacyjnej w rejonie Mośnika w Rybniku Chwałowicach w przęsłach 12-13-14-15-16 przy ul. Radziejowskiej Pokaż
199/2015 2015-03-18 wnioski o wydanie decyzji Szczególne korzystanie z wód- odproiwadzanie ścieków przemysłowych do urzxądzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
198/2015 2015-03-27 wnioski o wydanie decyzji wykonanie urzxądzenia wodnego Pokaż
197/2015 2015-03-26 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Pochyłej Pokaż
196/2015 2015-03-27 postanowienia Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Chwałowice-Szyb Marklowice na obszarze projektowanej bryły rekultywacyjnej w rejonie Mośnika w Rybniku Chwałowicach w przęsłach 12-13-14-15-16 przy ul. Radziejowskiej Pokaż
195/2015 2015-03-25 decyzje szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych Pokaż
194/2015 2015-03-23 wnioski o wydanie decyzji Przejście kablem energetycznym pod ciekiem wodnym Pokaż
193/2015 2015-03-24 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Wrzosowej Pokaż
192/2015 2015-03-24 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Wrzosowej Pokaż
191/2015 2015-03-23 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Skowronków Pokaż
190/2015 2015-03-23 decyzje wykonanie urządzenia wodnego i szczególnekorzystanie z wód Pokaż
189/2015 2015-03-20 decyzje Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Piaskowej 11 Pokaż
188/2015 2014-12-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Piaskowej 11 Pokaż
187/2015 2015-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wykonanie urządzenia wodnego i szczególnekorzystanie z wód Pokaż
186/2015 2015-03-16 wnioski o wydanie decyzji Budowa dwumasztowego elektrycznego wyciągu do nart wodnych wraz elementami towarzyszącymi zlokalizowanego w obrębie stawu za kąpieliskiem "Ruda" w Rybniku Pokaż
185/2015 2015-03-18 decyzje Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki przy ul. Milenijnej w Rybniku Pokaż
184/2015 2015-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki przy ul. Milenijnej w Rybniku Pokaż
183/2015 2015-03-11 wnioski o wydanie decyzji Budowa linii technologicznej do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych metodą FuelCal w celu wyprodukowania polepszaczy gleby lub nawozów mineralno-organicznych OrCal w Rybniku przy ul. Rycerskiej Pokaż
182/2015 2015-03-17 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Dobosza Pokaż
181/2015 2015-03-09 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1022_B w Rybniku, przy ul. Żorska 56 Pokaż
180/2015 2015-03-09 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1003_A w Rybniku, przy ul. Chrobrego 8 Pokaż
179/2015 2015-02-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielniana 14 Pokaż
178/2015 2015-03-12 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Ks. Jana Pojdy Pokaż
177/2015 2015-02-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1007_B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8 Pokaż
176/2015 2015-02-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1035_E w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
175/2015 2015-03-12 decyzje odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
174/2015 2015-03-09 decyzje Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej, zabudowa komory śrutowniczej i kabino-suszarki lakierniczej do malowania konstrukcji stalowych w Rybniku przy ul. Rymera Pokaż
173/2015 2015-03-09 decyzje Pobór wód podziemnych Pokaż
172/2015 2015-03-02 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Błękitnej Pokaż
171/2015 2015-02-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez KWK Chwałowice na terenach będących we władaniu Kompanii Węglowej S.A. - rejon zakładu głównego, w części podziemnej zakładu, rejon zrekultywowanego osadnika Żeberko oraz dawnego osadnika Starzykowiec Pokaż
170/2015 2015-02-27 decyzje szczególne korzystanie z wód Pokaż
169/2015 2015-02-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez KWK Jankowice na terenach będących we władaniu Kompanii Węglowej S.A. - rejon zakładu głównego, szybu IV oraz osadników mułowych przy Rejonie "Północ". Pokaż
168/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (tereny przy ulicach: Gliwickiej i Karłowicza, Gotartowickiej, Hutniczej) Pokaż
167/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (teren przy ulicach: Gajowej, Zebrzydowickiej i Budowlanych) Pokaż
166/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (teren pomiędzy ulicą Kotucza, Zebrzydowicką i Raciborską) Pokaż
165/2015 2015-02-12 wnioski o wydanie decyzji Wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
164/2015 2015-01-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, położonym w Rybniku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 B Pokaż
163/2015 2015-02-18 wnioski o wydanie decyzji Budowa czwartej linii do produkcji grzejników surowych w Rettig Heating Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej w Rybniku Pokaż
162/2015 2015-02-19 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Dworskiej Pokaż
161/2015 2015-02-23 decyzje Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej na działkach z indywidualnym układem rozsączania na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Ogrodowej i Wiśniowej w Żernicy Pokaż
160/2015 2015-02-20 wnioski o wydanie decyzji wykonanie urządzenia wodnego i szczególnekorzystanie z wód Pokaż
159/2015 2015-02-13 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Wiosennej Pokaż
158/2015 2015-02-13 decyzje Wykonanie / likwidacja urządzeń wodnych Pokaż
157/2015 2015-01-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów w rejonie ul. Podmiejskiej (elektrownia w Rybniku) oraz przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
156/2015 2015-01-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 117 Pokaż
155/2015 2015-01-21 decyzje Pokaż
154/2015 2015-02-09 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1006_A w Rybniku, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie1 Pokaż
153/2015 2015-02-12 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Granicznej Pokaż
152/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (Orzepowice) Pokaż
151/2015 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (Ochojec) Pokaż
150/2015 2015-02-10 decyzje Wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie ścieków opadowych w związku z realizacją przedsięwzięcia w Połomi Pokaż
149/2015 2015-02-09 postanowienia uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia Pokaż
148/2015 2015-01-30 wnioski o wydanie decyzji Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Chwałowice-Szyb Marklowice na obszarze projektowanej bryły rekultywacyjnej w rejonie Mośnika w Rybniku Chwałowicach w przęsłach 12-13-14-15-16 przy ul. Radziejowskiej Pokaż
147/2015 2015-02-09 decyzje zmiana pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
146/2015 2015-02-09 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka Pokaż
145/2015 2015-02-02 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Czecha Pokaż
144/2015 2015-02-02 zgłoszenia Aktualizacja instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr Ryb1514_E w Rybniku, przy ul. Sportowej 109 Pokaż
143/2015 2015-02-02 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1025_B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
142/2015 2014-10-07 projekty polityk, strategii, planów lub programów Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
141/2015 projekty polityk, strategii, planów lub programów Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 (Golejów) Pokaż
140/2015 2015-01-22 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 11 Pokaż
139/2015 2014-09-25 projekty polityk, strategii, planów lub programów Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku -projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
138/2015 2015-02-05 wnioski o wydanie decyzji Szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wody Pokaż
137/2015 2015-02-05 decyzje szczególne korzystanie z wód Pokaż
136/2015 2015-01-28 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26 Pokaż
135/2015 2015-01-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji 3 stanowisk spawalniczych na terenie Zakładu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
134/2015 2015-01-28 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1024_B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 112 Pokaż
133/2015 2015-01-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1021_A w Rybniku, przy ul. Żorskiej 2 Pokaż
132/2015 2015-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane z eksploatacją myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw BP w Rybniku przy ul. Sybiraków 1 Pokaż
131/2015 2014-12-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Unieszkodliwianie odpadów prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku przy ul. Rycerskiej Pokaż
130/2015 2014-12-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Odzysk odpadów prowadzony na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku przy ul. Rycerskiej Pokaż
129/2015 2014-12-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania w zakresie przetwarzania odpadów dotyczą wytwarzania kruszywa w mobilnych urządzeniach usytuowanych przy ul. Dzrymały Pokaż
128/2015 2014-12-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie oraz przetwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem przy ul. Rymera 19 zakładu zajmującego się produkcją odlewów, usługami modelarskimi, obróbką cieplna i mechaniczną. Pokaż
127/2015 2014-12-08 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie oraz przetwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem przy ul. Rymera 19 zakładu zajmującego się produkcją odlewów, usługami modelarskimi, obróbką cieplna i mechaniczną. Pokaż
126/2015 2014-11-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie oraz przetwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem Zakładu Odlewniczego MODELFORM Sp. z o.o. Pokaż
125/2015 2014-12-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pokaż
124/2015 2014-11-07 decyzje Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1786/436, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 59 w Rybniku - Grabowni. Pokaż
123/2015 2014-12-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pokaż
122/2015 2014-12-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów w punktach skupu złomu w Rybniku przy ul.Sosnowej, ul. Jastzrębskiej i ul. ! Maja 57 - Skup Met Przemysław Sobik Pokaż
121/2015 2014-11-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem zakładu Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Golejowskiej 73 B Pokaż
120/2015 2014-11-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów prowadzone przez EDF Ekoserwis Sp z o.o. w elektrowni w Rybniku Pokaż
119/2015 2014-11-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów P.H.U. TEKO Katarzyna Przybyłek prowadzone w Rybniku przy ul. Frontowej 10 Pokaż
118/2015 2014-12-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbiranie odpadów na terenie Zakładu Dostaw Nosników Energetycznych w Rybniku przy ul. Przemysłowej 1 Pokaż
117/2015 2014-11-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów prowadzone w Rybniku przy ul. Patriotów Pokaż
116/2015 2014-11-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku u zbiegu ul. Morwowej i ul. Podmiejskiej przez "OLMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa Pokaż
115/2015 2014-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pokaż
114/2015 2014-12-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Raciborskiej 219A Pokaż
113/2015 2015-01-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznych na terenie Greif Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
112/2015 2015-01-27 zgłoszenia Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Mościckiego Pokaż
111/2015 2015-01-27 postanowienia Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej na działkach z indywidualnym układem rozsączania na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ull. Ogrodowej i Wiśniowej w Żernicy Pokaż
110/2015 2015-01-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB1001_F, ul. Podmiejska Pokaż
109/2015 2015-01-21 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020, ul. Dworek 38 Pokaż
108/2015 2015-01-21 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. Nr 53640, ul. Gliwicka 190 Pokaż
107/2015 2015-01-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1031_B, ul. Kłokocińska 51 Pokaż
106/2015 2015-01-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowa 5 Pokaż
105/2015 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej Orange Polska S.A. Rybnik Nr5957 Rybnik Piaski, ul.Przemysłowa 8 Pokaż
104/2015 2014-12-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. NrBT-24370 Rybnik Ochojec w Rybniku, przy ul. Rybnickiej Pokaż
103/2015 2015-01-26 projekty polityk, strategii, planów lub programów Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
102/2015 2014-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1194/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 18 w Rybniku Pokaż
101/2015 2014-12-31 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1194/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 18 w Rybniku Pokaż
100/2015 2014-10-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty za usunięcię 3 sztuk dzrew i 7, 00m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 319/78 i 321/73, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jarzębinowej w Rybniku Pokaż
99/2015 2015-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2671/117, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Teofila Brzozy 34 w Rybniku - Kamieniu Pokaż
98/2015 2014-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2671/117, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Teofila Brzozy 34 w Rybniku - Kamieniu Pokaż
97/2015 2015-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola Androcoggin, rosnących na terenie działki o numerze 2490/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w Rybniku Pokaż
96/2015 2015-01-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola Androcoggin, rosnących na terenie działki o numerze 2490/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w Rybniku Pokaż
95/2015 2015-01-16 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 25, 00m2 krzewów gatunku cyprysik Lawsona, rosnących na terenie działki o numerze 823/101, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 45A w Rybniku Pokaż
94/2015 2014-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25, 00m2 krzewów gatunku cyprysik Lawsona, rosnących na terenie działki o numerze 823/101, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 45A w Rybniku Pokaż
93/2015 2015-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2718/48, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adolfa Dygasińskiego 29D w Rybniku – Radziejowie Pokaż
92/2015 2014-10-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2718/48, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adolfa Dygasińskiego 29D w Rybniku – Radziejowie Pokaż
91/2015 2015-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 15, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 448/4, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Frontowej 82B w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
90/2015 2014-10-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 15, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 448/4, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Frontowej 82B w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
89/2015 2015-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3195/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej 27 w Rybniku Pokaż
88/2015 2014-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3195/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej 27 w Rybniku Pokaż
87/2015 2015-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na terenie działki o numerze 1594/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 34 w Rybniku Pokaż
86/2015 2014-10-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1594/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 34 w Rybniku Pokaż
85/2015 2015-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2095/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 35B w Rybniku Pokaż
84/2015 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2095/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 35B w Rybniku Pokaż
83/2015 2015-01-14 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 987/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 28 w Rybniku – Boguszowicach Pokaż
82/2015 2014-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 987/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 28 w Rybniku – Boguszowicach Pokaż
81/2015 2015-01-14 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 811/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej 21 w Rybniku Pokaż
80/2015 2014-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 811/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej 21 w Rybniku Pokaż
79/2015 2015-01-14 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 432/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 41C w Rybniku – Kłokocinie Pokaż
78/2015 2014-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotycący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 432/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 41C w Rybniku – Kłokocinie Pokaż
77/2015 2015-01-14 wnioski o wydanie decyzji Umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie 123 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1284/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku Pokaż
76/2015 2014-10-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie 123 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1284/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku Pokaż
75/2015 2015-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39E w Rybniku Pokaż
74/2015 2014-10-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39E w Rybniku Pokaż
73/2015 2015-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 103 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 631/109 i 1333/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
72/2015 2014-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 103 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 631/109 i 1333/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
71/2015 2015-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 948/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek 27 w Rybniku Pokaż
70/2015 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 948/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek 27 w Rybniku Pokaż
69/2015 2015-01-09 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 4 w Rybniku Pokaż
68/2015 2014-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 4 w Rybniku Pokaż
67/2015 2015-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1153/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 140 w Rybniku – Zebrzydowicach Pokaż
66/2015 2014-10-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1153/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 140 w Rybniku – Zebrzydowicach Pokaż
65/2015 2015-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2947/267, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Rejtana 32 w Rybniku Pokaż
64/2015 2015-01-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1714/101, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej 1A w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
63/2015 2014-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1714/101, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej 1A w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
62/2015 2015-01-05 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2784/346, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku Pokaż
61/2015 2014-09-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2784/346, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku Pokaż
60/2015 2015-01-05 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1998/225, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 44D w Rybniku - Wielopolu Pokaż
59/2015 2014-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1998/225, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 44D w Rybniku - Wielopolu Pokaż
58/2015 2015-01-05 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 948/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 215 w Rybniku – Golejowie Pokaż
57/2015 2014-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 948/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 215 w Rybniku – Golejowie Pokaż
56/2015 2015-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 579/34, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 1 Maja 33 w Rybniku – Chwałowicach Pokaż
55/2015 2014-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 579/34, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 1 Maja 33 w Rybniku – Chwałowicach Pokaż
54/2015 2015-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1115/216, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 16K w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
53/2015 2014-10-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1115/216, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 16K w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
52/2015 2015-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenach działek stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
51/2015 2014-12-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenach działek stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
50/2015 2015-01-19 wnioski o wydanie decyzji Umorzenie opłaty za usunięcię 3 sztuk dzrew i 7, 00m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 319/78 i 321/73, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jarzębinowej w Rybniku Pokaż
49/2015 2014-10-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1840/207, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 19 B w Rybniku Pokaż
48/2015 2015-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1840/207, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 19 B w Rybniku Pokaż
47/2015 2014-09-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 40, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1126/134, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 433D w Rybniku Pokaż
46/2015 2015-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 40, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1126/134, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 433D w Rybniku Pokaż
45/2015 2014-12-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1483/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ogrodowej 6b w Rybniku Pokaż
44/2015 2014-10-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1105/247, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 12E w Rybniku Pokaż
43/2015 2015-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1105/247, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 12E w Rybniku Pokaż
42/2015 2014-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2518/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kasztanowej 27A w Rybniku Pokaż
41/2015 2015-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2518/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kasztanowej 27A w Rybniku Pokaż
40/2015 2014-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczcy wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1563/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 40 w Rybniku Pokaż
39/2015 2015-01-21 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1563/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 40 w Rybniku Pokaż
38/2015 2014-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 708/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Armii Ludowej 26 w Rybniku Pokaż
37/2015 2015-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 5, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 708/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Armii Ludowej 26 w Rybniku Pokaż
36/2015 2014-11-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1131/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku – Wielopolu Pokaż
35/2015 2015-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1131/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku – Wielopolu Pokaż
34/2015 2014-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2349/94, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Piasta 4 w Rybniku Pokaż