Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-12 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-12 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-12 09:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-12 09:12
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Sprzedaż mieszkań
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Sprzedaż mieszkań
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Sprzedaż mieszkań
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Sprzedaż mieszkań
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-12 07:49
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-12 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-11 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-11 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-11 14:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-11 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:39
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:39
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:31
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:31
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 14:30
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 13:40
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 13:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-11 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-11 10:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11 10:28
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-12-11 09:17
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-12-11 09:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11 08:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-11 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-11 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-10 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-09 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-12-08 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-12-08 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-12-08 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-12-08 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-12-08 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-08 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-08 10:55
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-08 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-08 09:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-08 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08 09:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-08 09:45
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-08 09:43
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-08 09:42
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-08 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-08 08:24
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-08 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-08 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-08 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjaln
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 17:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 17:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 17:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 17:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 17:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:48
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:46
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:25
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-12-07 15:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 15:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 15:41
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-12-07 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 15:02
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:32
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:32
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-12-07 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 13:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 13:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-07 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-07 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07 11:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 11:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-07 10:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-07 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:55
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:54
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:51
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-07 09:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-07 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 09:18
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07 09:18
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-07 09:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:06
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:05
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:02
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-07 09:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-07 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 14:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 14:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 12:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-06 12:31
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-06 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-06 12:26
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-06 12:26
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:14
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:13
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:12
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:12
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:10
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-06 10:09
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 09:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 09:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-06 09:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-06 09:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 09:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-06 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 08:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-06 08:40
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-06 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 15:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 14:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu korekta oświadczenia majątkowego Karwot Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-12-05 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-12-05 14:51
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 14:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-12-05 14:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 13:57
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 13:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:38
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizo
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizo
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 13:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-05 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-12-05 13:30
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-12-05 13:13
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-12-05 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-12-05 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 12:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 11:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:33
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:30
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:29
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-05 10:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 08:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-05 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 08:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-05 08:23
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-05 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-05 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-04 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-04 14:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-04 14:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-12-04 14:17
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji, Referacie Transportu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-04 13:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-12-04 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 13:14
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-12-04 13:09
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-12-04 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-12-04 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 11:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 11:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-12-04 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2017-12-04 09:46
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-04 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-04 09:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 09:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 09:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 09:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-04 09:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-04 08:27
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:22
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:15
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:13
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-04 08:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:12
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-04 08:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-04 08:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-04 08:09
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-04 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-04 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-04 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-04 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-03 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-02 01:00
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 13:12
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 13:12
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-01 13:08
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-01 13:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-01 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-01 12:56
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-01 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-01 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 12:34
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 12:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-01 11:57
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-12-01 11:57
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 11:34
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:19
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:16
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:13
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:13
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Wyboistej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-12-01 11:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-01 10:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-01 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-01 10:16
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 10:06
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-12-01 10:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-01 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-01 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-01 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-12-01 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-01 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-01 09:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-01 09:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-12-01 09:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (konty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-01 09:25
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-01 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-12-01 08:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-12-01 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-12-01 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-11-30 17:57
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-11-30 17:57
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 17:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 17:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-30 17:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-30 17:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-30 17:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-30 17:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-30 17:09
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-30 17:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 16:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 16:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 16:13
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 16:13
Kontrole przedsiębiorców - Wydział Komunikacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 16:02
Kontrole przedsiębiorców - Wydział Komunikacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 15:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2017-11-30 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2017-11-30 14:20
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Rzecznik Prasowy
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-30 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-30 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-30 13:37
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-30 13:37
Kontrole przedsiębiorców - Wydział Komunikacji
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-30 13:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 13:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 11:52
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-30 11:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-30 09:12
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-30 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-11-30 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 07:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-30 07:48
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-30 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-30 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na teren
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:15
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:14
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:14
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-29 12:51
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-29 12:51
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 12:25
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-11-29 11:40
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-11-29 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor BRKS) dnia 2017-11-29 10:39
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-29 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 10:15
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 09:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 09:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-29 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-29 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 09:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-29 09:05
Składy osobowe
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-29 08:26
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW) dnia 2017-11-29 08:16
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-11-29 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-29 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-29 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 14:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 14:39
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików) - rozdzielnik
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2017-11-28 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2017-11-28 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-11-28 12:24
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-11-28 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-28 11:15
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-28 11:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-28 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-28 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-28 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-28 08:06
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-28 08:06
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-28 08:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-28 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-28 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-28 01:00
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:24
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:23
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 15:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 15:02
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-11-27 14:59
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-11-27 14:58
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 14:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-27 13:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 12:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 12:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-27 11:28
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-11-27 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-27 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 09:43
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-27 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-27 09:20
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-27 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 08:54
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-27 08:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-27 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-26 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-25 01:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe materiały plastyczne
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:58
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:55
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe materiały plastyczne
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:54
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:54
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:53
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:51
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o uruch. post. - materiały plastyczne
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:50
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o uruch. post. - materiały plastyczne
Opublikował: Hanna Lach-Musioł (p.o. Kierownika Biura BRKS) dnia 2017-11-24 12:50
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:49
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-24 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-24 12:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 11:45
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 11:21
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-24 11:15
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-24 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 11:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 11:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-24 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-24 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-24 09:56
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-24 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-24 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 09:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 09:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 09:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-11-24 09:41
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-24 08:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-24 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-24 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-11-24 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-11-24 08:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-11-24 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 07:13
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-24 07:13
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-24 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-23 16:05
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-23 16:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-23 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-23 13:22
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-11-23 13:16
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-11-23 13:15
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-11-23 12:43
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-11-23 12:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-11-23 12:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-23 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-23 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-23 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-23 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 12:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-23 11:46
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szymańska Halina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-23 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 11:17
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 10:58
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 10:58
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 10:39
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 10:37
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 10:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-11-23 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-11-23 10:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-23 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-23 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-23 09:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-23 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:55
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-23 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:54
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:53
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-23 09:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 09:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 09:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 09:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-23 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-23 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-23 09:00
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-11-23 09:00
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-11-23 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-23 08:57
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-23 07:52
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-23 07:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-11-23 07:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-23 07:37
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-23 07:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 07:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 07:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 07:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-23 07:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-23 01:00
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-22 15:25
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2017-11-22 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 15:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 15:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 15:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-22 14:11
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-11-22 14:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-22 12:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-22 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:16
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-22 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:31
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Budowa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy N
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 11:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 11:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:29
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-22 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-22 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-22 09:38
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:15
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:15
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:14
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 08:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-22 08:39
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-11-22 08:32
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-11-22 08:30
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-11-22 08:30
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-11-22 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-11-22 08:11
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) dnia 2017-11-22 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-22 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 15:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 15:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 14:22
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 14:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 14:18
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-11-21 14:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-11-21 14:04
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1: Wy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 13:53
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowan
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2017-11-21 13:52
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 13:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 13:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-21 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-21 13:09
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-11-21 11:53
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-11-21 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-11-21 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 11:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 11:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 11:12
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-21 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-21 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-21 09:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-21 09:10
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-21 07:54
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-21 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-21 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-20 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-11-20 15:23
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-11-20 14:59
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-11-20 14:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 13:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 13:34
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-11-20 13:09
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-11-20 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-11-20 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 10:40
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 10:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-20 10:39
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół - sesja 19 października 2017 r.
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-11-20 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-11-20 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-20 09:28
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Granek Jerzy
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-20 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-20 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-20 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-20 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-20 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-11-20 08:06
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 20 października do 16 listopada 2017
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-11-20 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 07:48
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 07:48
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-11-20 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-20 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-19 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-18 01:00
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-17 12:57
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-17 12:56
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-17 12:56
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-17 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-11-17 12:54
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-11-17 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-11-17 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 11:56
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 11:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Gitner (Referent Ar-III) dnia 2017-11-17 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 10:36
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-17 09:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2017-11-17 09:02
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 08:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-17 08:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 08:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 08:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-17 08:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-17 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-17 07:31
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-11-17 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-17 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 22:10
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 22:10
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-16 17:21
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-16 17:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-16 17:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-11-16 17:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 16:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 16:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 16:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 16:36
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 16:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 14:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-16 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-11-16 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 14:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 12:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-16 11:35
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-11-16 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-11-16 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-16 09:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 08:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 08:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-16 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-11-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-11-16 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-11-15 15:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-11-15 15:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-11-15 13:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 13:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 13:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-15 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-15 12:31
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:31
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:30
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:30
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:29
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-15 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-11-15 12:28
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-11-15 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-11-15 11:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-11-15 11:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-11-15 11:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-11-15 11:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-15 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-11-15 10:07
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-11-15 09:49
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-11-15 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-11-15 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Strączek (Samodzielny Referent Fn) dnia 2017-11-15 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-15 09:44
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-15 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-15 09:43
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-15 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2017-11-15 09:43
Rejest zawiera 51242 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 43908 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż