Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach, przy ul. Dolne Prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-23 16:22
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Zorychta Michał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 14:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Polska Mirela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 14:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integra
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13070
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13074
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13071
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13073
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13072
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Holona Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 11:51
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 11:25
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:23
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:18
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:10
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:52
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:50
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:10
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej-Roboty drogowe z podziałem na zadania:Zad. 1: Remont nawierzchni asfa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 08:56
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-23 08:41
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-23 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-23 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-22 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-22 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-22 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-22 13:09
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-22 12:48
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-22 12:46
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-22 12:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-22 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2017-03-22 12:22
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.27.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów us
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu wszczęcie postępowania odszkodowawczego Gerard Gąsiorowski, Maria i Jerzy Bartkowiak
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-03-22 11:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:40
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Hawel Jacek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-22 11:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 10:41
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1155
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:15
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1172
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1173
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.163.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 09:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-22 01:00
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specj
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 15:26
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów d
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 15:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:14
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:40
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:18
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:17
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 14:10
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-21 13:54
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-21 13:53
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1125
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 12:55
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1133
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 12:37
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1195
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:48
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1199
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 3
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-21 11:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1184
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-21 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-21 11:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku pn. Konferencja, szkolenia i spotkania
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 11:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13066
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13067
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13059
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13064
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13063
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13065
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13060
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13045
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13058
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13062
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13061
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13057
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13056
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13069
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 09:53
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 09:37
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-21 09:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-21 09:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-21 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-21 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 15:24
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy u
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-P
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnien
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-20 13:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-20 13:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK"
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 13:03
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK"
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 13:02
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.20.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrz
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:05
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 17 lutego do 16 marca 2017 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-03-20 12:05
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku, zadanie pn.: Biesiada Śląska Polsk
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:13
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:05
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:54
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:53
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:52
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:52
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:49
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:49
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:47
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 10:14
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kohut Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-20 10:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bluszcz Janusz zakończenie
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-20 10:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu obsługi Systemu „akcja-reakcja”, służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-20 09:05
Jakość w Urzędzie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 08:25
Jakość w Urzędzie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 08:25
Jakość w Urzędzie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 08:21
Jakość w Urzędzie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-20 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-19 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-18 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-17 13:00
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXI z sesji Rady Miasta z dnia 2017-02-16
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-17 12:41
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-17 11:42
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-17 11:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-17 11:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku s
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-17 10:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-17 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-17 10:13
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-17 09:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-17 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-17 09:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-17 08:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinan
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-17 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-17 08:29
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-17 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-17 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-16 21:16
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-16 21:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16,
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-16 17:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-16 17:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-16 16:32
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-16 15:58
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-16 15:58
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 15:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 179/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-16 15:23
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:14
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:12
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:12
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:10
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 15:10
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.22.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-16 14:39
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-16 14:32
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 14:24
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 14:24
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 14:22
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 14:21
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-16 14:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadas
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-16 13:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-16 13:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-16 12:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-16 12:01
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1188
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-16 11:59
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1182
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-16 10:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.22.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-16 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:40
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:39
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:37
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:36
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:34
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-16 07:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-16 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 15:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 15:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-15 14:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-15 14:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 14:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-15 13:30
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewit
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-03-15 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 12:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 12:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 12:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 12:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 11:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 11:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-15 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-15 11:04
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-15 11:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 06.03.2017 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-15 10:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-15 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-15 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-15 10:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-15 10:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-15 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-15 09:46
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-15 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-15 09:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-15 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-15 01:00
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-26322
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-14 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Zmiana zarządzenia 756/2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegół
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-14 15:25
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-26005
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-14 15:22
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-26005
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-14 15:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-14 15:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w spraw
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-14 13:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-14 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-14 13:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-14 13:00
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę na zakup specjalistycznych środków do czyszczenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-14 12:38
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-14 10:39
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-14 10:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia zadań poszczególnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika związanych z
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-14 09:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki”
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-14 09:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-14 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-13 15:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-13 15:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-13 15:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-13 15:12
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 14:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-13 14:11
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.14.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-13 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-13 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-13 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-13 12:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-13 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 12:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 12:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowla
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 12:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.169.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-13 11:24
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-13 11:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.167.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-13 11:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1128
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-13 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-13 09:53
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-13 09:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-13 08:28
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mandrysz Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-13 07:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-13 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-13 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-12 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-11 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-10 10:50
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, zadanie pn.: Różne krańce Europy, wspólna sprawa
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-10 10:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, d
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-10 10:40
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-10 08:52
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2017-03-10 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-10 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-10 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku, z siedzibą przy ul. P
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-09 17:22
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-09 16:51
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-09 16:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-09 16:08
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-09 16:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-09 13:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-09 13:25
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" w Rybniku pn. Plenerowe wolontarium
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-03-09 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-03-09 13:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-09 12:55
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę_Zad. 1: Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-09 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13066
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13069
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-09 12:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13063
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13064
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13059
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13067
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13065
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13068
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13046
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13060
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13046
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13058
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13045
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13061
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-09 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13062
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13056
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-09 12:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13057
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-09 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-09 12:22
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-09 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-09 12:22
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-09 12:22
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-03-09 11:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-09 11:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.2.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-09 11:26
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1186
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-09 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-09 09:57
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta ŻTK Kontrapunkt - Zielona Wyspa Rybnik...
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-09 09:49
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1143
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-09 09:41
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-03-09 08:55
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-03-09 08:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użytecznoś
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-09 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-09 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-09 01:00
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1183
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-08 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-08 14:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 14:46
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1189
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-08 13:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 13:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 13:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1180
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-08 12:50
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 12:48
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 12:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 12:45
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1190
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-08 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 12:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Jaszczak Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-08 12:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Jaszczak Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-08 12:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.22.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 11:55
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowa
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 10:32
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.2.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-08 10:21
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-08 09:38
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-08 09:33
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-08 09:07
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-08 09:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-08 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-08 08:34
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-08 08:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-08 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-08 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-07 15:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-07 15:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-07 15:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-07 15:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 13:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opraco
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 13:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 13:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 13:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Ko
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św.
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogic
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowaw
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-07 12:15
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Luks Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-07 10:16
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-07 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-07 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-07 08:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udziele
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-07 08:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybn
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-07 08:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 94/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-07 08:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-07 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.140.2016
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 15:34
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Infrastruktury Teleinform
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-03-06 14:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 14:12
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-06 14:04
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 14:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.3.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 13:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia spo
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-06 13:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-06 13:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 12:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 12:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-06 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-06 10:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.201
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-06 10:44
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-06 10:39
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-06 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślaskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.201
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-06 10:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Paś Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-06 10:24
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-03-06 09:33
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-03-06 09:33
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 09:25
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 09:22
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 09:17
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 09:16
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 08:58
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku na zadanie pn. Bliscy sąsiedzi
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 08:58
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-06 08:19
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-06 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-05 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-04 01:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-03-03 13:26
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.14.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 13:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.14.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 12:58
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy: Zadanie 1) ulicy Rud
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 12:57
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy: Zadanie 1) ulicy Rud
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 12:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-03 12:38
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 12:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 12:11
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-03 11:52
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-03 11:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 10:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-03 10:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-03 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-03 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-03 09:49
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia "17-tka" - XV Urodziny "17-tki"
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-03 09:49
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1196
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-03 09:11
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.172.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-03 08:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-03 08:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.160.2016
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-03 08:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku s
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-03 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-03 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-03 01:00
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-03-02 17:11
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-03-02 17:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-02 17:08
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-03-02 17:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Za
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-02 15:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Osiedle Południe 37, dotacji
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 14:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacj
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 14:15
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lach-Musioł Hanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-02 13:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Paś Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-02 13:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu „Zgoda”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Va
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 11:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 11:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik przy ul. Gabrieli Zapolskie
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-02 11:27
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-03-02 09:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-02 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-02 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-01 15:34
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wielopolskiej, i Mikołowskiej w z
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-01 15:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-01 15:16
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu oferta Rybnickiego Towarzystwa Tenisowego na zadanie Przygotowanie do sezonu - treningi na hali teni
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-01 15:13
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-01 15:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek ośw
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Pracownik UM Or) dnia 2017-03-01 11:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla któ
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Pracownik UM Or) dnia 2017-03-01 10:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek ośw
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Pracownik UM Or) dnia 2017-03-01 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-01 07:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-01 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-01 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, z siedzibą w
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-28 14:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1149
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-28 14:50
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1132
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-28 14:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-28 14:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-28 14:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 13:29
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 13:26
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-02-28 11:53
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-02-28 11:44
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 11:43
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-28 11:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-28 10:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM”w Rybniku przy ul. Lompy 10, dota
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-28 10:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM” w Rybniku przy ul. Lompy 10, dot
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-28 10:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM”w Rybniku przy ul. Lompy 10, dota
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-28 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-28 10:40
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-28 10:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-28 10:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie pn. AKADEMIA WAD POSTAWY - II EDYCJA
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-28 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-28 09:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-28 09:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-28 09:25
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-28 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-28 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady” w budynku przy ul. Ś
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-27 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-27 14:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-27 13:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-27 13:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania zespołu miejskiego do spraw opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-27 13:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-27 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-27 12:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-27 12:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-27 10:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-27 10:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-27 10:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-27 10:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-27 10:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-27 10:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-27 10:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-27 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-26 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-25 01:00
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-02-24 13:02
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu oferta PTTK - Ku źródłom
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go M
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-24 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-24 11:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-24 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 10:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-24 10:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-24 10:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-24 10:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-24 10:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-24 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia za
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-24 10:37
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-24 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 09:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-24 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-24 09:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-24 08:53
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań w tr
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-02-24 08:24
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań w tr
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-02-24 08:22
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) pn. Dokąd to Europo?
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-24 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-24 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-24 01:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-23 17:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 16:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 16:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 15:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 15:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 15:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu rozwiązania zespołów zadaniowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-23 14:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustal
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-23 13:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ustalenia cennika opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Z
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-23 13:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnik
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-23 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje p
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-23 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje p
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-23 12:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 12:25
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-23 12:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-23 11:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-23 11:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-23 11:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 11:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 11:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 11:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 11:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 10:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-23 10:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-23 10:07
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-23 09:54
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-23 09:54
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-23 09:53
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-23 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-23 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-23 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-23 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-23 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-02-23 09:23
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 13 stycznia do 16 l
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-02-23 08:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-23 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-22 12:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-22 12:25
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-22 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-02-22 12:17
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-02-22 12:17
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-02-22 11:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13052
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-22 09:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13049
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-22 09:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13032
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-22 09:06
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 09:01
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:37
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:36
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:35
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:35
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:34
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:28
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-22 08:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-22 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.165.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 15:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13051
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13050
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13034
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-21 14:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.163.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 14:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13033
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13054
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13053
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 14:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-21 13:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13038
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13044
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 71/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-21 13:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 13:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 13:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowe
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13043
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA)
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor R) dnia 2017-02-21 13:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13055
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13055
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:15
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-02-21 13:14
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-02-21 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13047
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-21 13:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia "Razem" - Bezpiecznie i aktywnie - Integracyjne półkolonieletnie
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-21 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-21 12:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 12:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 12:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 12:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 12:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 11:09
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.3.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-21 10:53
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.3.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-21 10:49
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-21 10:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 10:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 10:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 10:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-21 10:26
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-21 09:42
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-21 09:42
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.150.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-21 09:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upoś
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-21 09:06
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-02-21 08:55
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-02-21 08:55
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-02-21 08:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-21 01:00
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-20 15:23
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Adamek Stanisława
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-02-20 15:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-20 14:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-20 14:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-20 14:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-20 14:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje p
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-20 13:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul.
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-20 13:33
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szaf
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-20 12:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-20 11:41
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.175.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-20 10:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.168.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-20 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-20 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-20 09:09
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "Zgoda" pn. "Przyroda, Historia i My" - integracja
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-20 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-20 08:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-20 08:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-20 08:20
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-20 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-19 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-18 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieogr
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-17 12:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Punkty opieki d
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-17 11:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 11:14
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.6.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-17 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieogr
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-17 10:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-17 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-17 08:56
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik pn. VI Międzynarodowe Zawody Sp
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-17 08:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-17 08:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-17 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-17 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-02-16 22:47
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-02-16 22:47
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.174.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-16 17:16
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXX z sesji Rady Miasta z dnia 2017-01-12
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-16 17:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-16 17:07
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-16 17:04
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-16 17:03
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-16 15:55
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-16 15:54
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-16 15:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie wyników konkursu ofert-usuwanie pojazdów do 3,5t
Opublikował: Alicja Gawliczek (Podinspektor Km-III) dnia 2017-02-16 13:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-16 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-16 09:43
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.171.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-16 09:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia „Pro-Vita”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-16 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-16 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.160.2016
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 15:01
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, pn. Żyj ekologicz
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-15 14:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-15 13:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-15 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-15 13:39
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-15 13:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 13:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 13:31
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 13:31
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-02-15 13:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 12:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 12:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 11:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 11:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.154.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-15 10:57
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-15 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-15 10:57
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-15 10:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-15 09:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, d
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-15 09:24
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku pn. Trening zapobiegania na
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-15 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-15 09:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.167.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-15 09:22
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM" w Rybniku
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-15 09:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-15 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-15 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu S
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 14:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2017
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 59/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2017 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 59/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2017 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 13:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 13:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.164.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-14 12:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 11:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.169.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-14 11:02
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-02-14 10:36
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-02-14 10:35
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-14 10:21
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-14 10:20
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-14 09:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1177
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-14 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-14 08:47
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Strefy WzW, wolnych z wyboru pn. Strategie działań interwencyjnych i alternatywnych wobec zac
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-14 08:47
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Korzenie.pl na zadanie Wojewódzki konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Zie
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-14 08:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadow
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 08:24
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Klubu Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik na zadanie: Bezpieczna Rybniczanka
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-14 08:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia d
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia d
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-14 08:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-14 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla któ
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-13 15:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.175.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-13 14:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-13 14:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z ad
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-13 14:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-13 14:43
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-13 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-13 12:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-02-13 12:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-13 12:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-13 12:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-13 12:01
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu oferta Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku- DLA DOBRA na zadanie "P
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 11:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-13 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-13 11:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddział
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-13 09:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej o
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-13 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-13 09:11
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-13 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-13 09:10
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-13 09:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny dla dokumentu "Plan zrównoważonej
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-13 08:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1178
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-13 08:22
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 08:07
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibner
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-13 07:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-13 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-13 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-12 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-11 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-10 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Amazonek „Odnowa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. J. i F. Białych 7/109, d
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-10 12:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 09:21
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 09:17
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:50
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:49
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:48
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-10 08:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bluszcz Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-02-10 08:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bluszcz Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-02-10 08:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-10 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-10 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.117.2016
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 18:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.10.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 17:47
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wydruk 140 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych g
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 17:45
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-09 17:33
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-09 17:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wykonania Uchwały nr 474/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:38
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:29
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-09 15:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 15:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-02-09 15:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz.100/23
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-02-09 14:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz. 273/161
Opublikował: Monika Dubiel (Referent G-II) dnia 2017-02-09 14:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-09 14:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-09 13:50
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-09 13:50
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zakup specjalistycznych środków do czyszczenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 13:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13052
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13049
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13032
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13036
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13051
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13050
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13050
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13034
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13033
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13054
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13053
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13044
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13038
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13043
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13047
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-09 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 2
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-09 11:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.172.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-09 09:37
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa" na zadanie Dni Dorsten w Rybniku 20
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-09 09:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-09 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-09 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 13:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 13:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.4.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-08 13:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.4.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-08 13:49
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Inspektor
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-08 13:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Inspektor
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-08 13:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-08 13:20
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Infrastruktury Teleinformatycznej
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-08 13:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-08 13:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-08 13:14
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-08 12:58
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-02-08 12:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Pows
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-08 12:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-08 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibnera” na „ks
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-08 12:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Zarządzenie Prezydenta w sprawie: nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-08 12:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 12:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 12:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 11:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.169.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-08 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 09:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-08 09:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.168.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-08 08:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-08 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-08 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-07 14:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-07 14:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-07 14:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-07 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-07 14:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych pn. Smaki i tradycje regionu
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-07 14:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-07 13:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-07 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-07 12:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-07 12:04
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-07 11:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej: Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewac
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-07 11:49
Składy osobowe
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-07 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-07 09:50
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michalina Kulozik (Młodszy Referent SO-I) dnia 2017-02-07 09:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-07 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-07 09:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.163.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-02-07 09:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia „Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Mia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-07 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-07 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ul.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-06 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” Rybniku, z siedzibą przy ul. Św. Józefa 30,
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-06 13:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-06 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-06 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-06 12:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-06 12:20
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta GKS "Pierwszy" Chwałowice - Sztuka dorastania bez "procentowego" wspomagania
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-06 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-06 10:05
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia "Pro-Vita" pn.
Opublikował: Izabela Małek (Młodszy Referent PS-I) dnia 2017-02-06 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-02-06 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-06 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-06 09:20
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1153
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-06 09:10
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1179
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-06 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-06 08:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Klubowi Piłkarskiemu „Kamień” z siedzibą w Rybniku przy ul. Hotelowej 12, dotacji na dofi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Młodszy Referent Or) dnia 2017-02-06 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-06 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-05 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-04 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-03 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-03 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-03 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-03 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-02-03 11:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześ
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-02-03 10:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JK
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-02-03 09:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-02-03 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-03 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-03 09:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-02-03 09:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-02-03 09:28
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Towarzystwa Tenisowego na zadanie: Uczestnictwo zawodników KS RTT w turniejach Po
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-03 08:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na zadanie: XV Wojewódzki Plenerowy Konkurs Prz
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-03 08:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-03 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-03 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-02 17:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-02 17:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-02 17:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) dnia 2017-02-02 17:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Karol
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-02-02 16:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Wiktor
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-02-02 16:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu zawiadomienie art. 10 kpa Joanna Szeuer z d. Dill
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-02-02 16:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.2.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-02 15:31
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.2.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-02 15:29
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Inspektor
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-02-02 15:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 15:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 14:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 14:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 14:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 14:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla pl
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 14:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Statystyka zdawalności OSK za okres 01-12.2016
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-02-02 13:52
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1174
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-02-02 12:46
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.3.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 12:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-02 10:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-02 10:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 10:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 10:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-02 09:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-02-02 09:52
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Instytut Społeczny Silesia pn. Pikniki na Kampusie
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-02-02 09:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.161.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 09:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organiz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 09:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-02 08:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.169.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-02-02 08:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-02-02 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-02-02 01:00
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-01 14:34
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-02-01 14:34
Rejest zawiera 43689 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 35059 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż