Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-09-05 10:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-27 14:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-27 14:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-27 14:50
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.58.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-27 14:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.39.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-27 13:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-27 13:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-27 08:49
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-27 08:21
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.62.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-27 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części hol
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-27 08:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-27 08:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-27 01:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-26 15:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-26 14:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-26 14:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-26 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla któ
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-26 14:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół S
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-26 14:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-26 14:15
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-26 14:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-26 14:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-26 14:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Za
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-26 12:59
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-26 12:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Publiczne ogłoszenie, art. 10 kpa, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 5902/8
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-26 12:28
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-26 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-26 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-26 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-26 09:53
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Renowacja mogiły żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Rudzkiej
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-06-26 09:27
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-26 09:06
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-26 09:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-26 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-26 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-25 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-24 01:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-23 13:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.59.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-23 12:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-23 11:55
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-06-23 10:59
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-06-23 10:59
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.18.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-23 10:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.18.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-23 10:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Robotnik gospodarczy
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-23 10:44
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 09:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-06-23 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 08:19
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 08:19
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołowskiej 11
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:56
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wisławy Szymborskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:56
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:55
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:53
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wisławy Szymborskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:52
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołowskiej 11
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:50
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu V przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Rudzkiej 96
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:48
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu V przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:48
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenie V przetargu- Krzywoustego kompleks
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-23 07:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-23 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-06-22 21:18
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-06-22 21:17
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-22 17:39
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-05-25
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 16:23
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miasta z dnia 2017-05-18
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 16:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Furmanek (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-22 16:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Furmanek (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-22 16:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Furmanek (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-22 16:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Weronika Furmanek (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-22 16:03
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 15:56
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 15:55
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-59607
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 14:30
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-59607
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 14:29
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-62322
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 14:22
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-61036
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 14:20
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-22 13:35
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-22 13:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-22 12:54
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-59607
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 12:49
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1230
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 12:21
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.48.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-22 12:18
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1236
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 12:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1238
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-22 12:04
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 19 maja do 22 czerwca 2017 roku
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-06-22 11:54
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 19 maja do 22 czerwca 2017 roku
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-06-22 11:41
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-22 11:26
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-22 11:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-22 11:17
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-22 10:37
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-22 10:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym- Gerard Gąsiorowski
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-06-22 09:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-22 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-22 08:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.36.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-22 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-22 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu komisji przetargowej- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w bu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-21 14:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-21 11:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-06-21 11:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.71.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-21 10:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-06-21 09:34
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-06-21 09:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.48.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-21 09:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.48.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-21 09:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-21 08:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-21 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-21 01:00
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-06-20 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-20 15:05
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-20 15:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 13:50
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.44.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 13:30
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 13:26
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.45.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 13:03
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 12:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 12:46
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 12:43
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-20 12:13
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-20 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-20 11:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-20 11:12
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-20 11:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-20 10:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-20 10:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-20 10:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-20 08:57
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-20 01:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-19 15:24
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 14:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.74.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 14:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.74.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 14:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.74.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 14:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania (3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 14:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-19 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-19 12:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 12:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.66.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 11:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 11:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 11:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 11:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym d
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-19 11:30
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA pn. Moje ta
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-19 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-19 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-19 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-18 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-17 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-16 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 11:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 11:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-16 10:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-16 10:28
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-16 10:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-16 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Towarzystwu Sportowemu „Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-16 09:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 09:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 09:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 09:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 09:30
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-16 09:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 08:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-16 08:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej d
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-16 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-16 01:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-15 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-15 01:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13121
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 15:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.59.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.75.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad. 1) Zagospodarowani
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.75.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-14 15:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 15:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-14 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-14 14:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.17.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-14 14:39
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.17.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-14 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-14 14:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-14 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-14 14:34
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-14 14:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-14 14:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13121
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 14:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek D
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-14 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-14 14:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-14 14:10
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-14 13:31
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-14 13:29
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-14 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13103
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:29
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-14 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13111
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13112
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13110
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13106
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13105
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13120
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13118
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:14
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13099
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13119
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13104
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 13:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13108
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 13:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13113
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13116
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13107
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13109
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13114
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13115
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13117
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-14 12:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13103
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13102
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-14 12:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-14 12:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na z
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-14 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-14 10:47
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-14 10:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-14 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-14 09:55
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-14 09:55
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 09:45
Wykazy nieruchomości
Opis: dodano
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 09:44
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 09:43
Przetargi na nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 09:00
Przetargi na nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 09:00
Przetargi na nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 08:59
Przetargi na nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-06-14 08:59
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-14 08:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-14 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 15:24
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-13 15:23
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.62.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 14:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 14:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 13:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-13 13:57
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-13 13:11
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-13 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-13 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-13 10:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odwołania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-13 10:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-13 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-13 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 15:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-12 15:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 15:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 15:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 14:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 13:56
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.40.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 13:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-12 13:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-12 13:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-12 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2018 rok i wieloletnią prognozą finansową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-12 13:06
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-12 12:34
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-12 12:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-12 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-12 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-12 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-12 11:47
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-12 11:19
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-06-12 11:17
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-12 10:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.73.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 10:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55,
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.73.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: 1) Gimnazjum nr 10; remont sanitariatów, 2)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:39
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: 1) Gimnazjum nr 10; remont sanitariatów ucz
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-12 09:29
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-12 08:54
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-12 08:45
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-12 08:13
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017- 2018 zadania publicznego w obszarze p
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-12 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-12 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-12 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-11 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-10 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-09 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odwołania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-09 13:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-09 12:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-09 12:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.45.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-09 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-09 11:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.16.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:28
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.16.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:27
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Inspektor
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:26
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.15.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.15.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:10
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 11:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-09 11:01
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.14.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 10:57
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.14.2017
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 10:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Podinspektor
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2017-06-09 10:54
Druki i mapy przeglądowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-06-09 10:07
Druki i mapy przeglądowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-06-09 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-09 08:55
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-09 08:55
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kołodziej Ewa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-06-09 08:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-09 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-09 01:00
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niew
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-08 17:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-08 15:08
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-06-08 14:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 14:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.56.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 14:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.56.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 14:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 13:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 13:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 13:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 13:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 13:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-08 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-08 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-08 11:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-06-08 11:44
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Protokół kontroli podatkowej za okres 02/2013-01/2014
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-06-08 10:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-08 10:04
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Protokół kontroli podatkowej za okres 12/2011-01/2013
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-06-08 09:49
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Podatek od towarów i usług za okresy od grudnia 2011 r. do stycznia 2013 r.
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-06-08 08:45
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-08 08:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-08 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-08 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-08 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niew
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-07 15:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podział
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-07 14:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-07 13:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-07 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-06-07 13:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1235
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-06-07 12:07
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-07 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-07 09:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-07 09:47
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-07 09:47
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-07 09:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-07 09:03
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Skaba Dariusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-06-07 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-07 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-06-06 15:24
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-06-06 15:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-06-06 15:23
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-06-06 15:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.71.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 14:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.71.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 14:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.71.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 14:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes”
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 14:37
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-06 13:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Przeniesienie pozwolenia na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Przeniesienie pozwolenia na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:53
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-06 13:14
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-06-06 13:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Przeniesienie pozwolenia na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Przeniesienie pozwolenia na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-06 13:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.59.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 12:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-06 11:23
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-06-06 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:35
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:35
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:33
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-06-06 10:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 09:13
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 09:08
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-06 08:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-06 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 15:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 15:10
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 14:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 14:33
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Pomoc Administracyjna w Wydziale Promocji
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-05 14:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-06-05 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-05 12:12
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-06-05 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla D
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-05 11:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2017-06-05 10:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2017-06-05 10:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.39.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 10:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2017-06-05 10:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2017-06-05 10:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek M
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-05 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-05 09:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-05 09:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-05 08:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-05 08:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-05 08:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-05 08:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Ry
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 08:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 08:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-05 08:08
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-05 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-05 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-04 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-03 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:37
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.13.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-02 13:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:15
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-02 13:13
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:06
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.13.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-02 13:05
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-06-02 13:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 13:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie IMI.271.21.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 12:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 12:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 12:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2017-06-02 12:51
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.48.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 12:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-02 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-02 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-02 11:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-02 11:42
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 11:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.33.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 11:22
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja sieci urzędu - dostawa przełącznika sieciowego oraz bramek VOIP
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-06-02 11:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.66.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 10:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 10:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.66.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 10:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.45.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-02 10:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-02 09:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-06-02 08:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-02 08:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-06-02 08:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podział
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-02 08:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-02 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 08:00
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 08:00
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 07:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-06-02 07:59
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja sieci Urzędu - dostawa przełącznika sieciowego oraz bramek VOIP
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-06-02 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-02 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-02 01:00
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mazur Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-06-01 17:47
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mazur Iwona cofnięcie upoważnienia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-06-01 17:44
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Ni
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-01 17:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" na zadanie - Trening i udział w zawodach
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-06-01 16:37
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych.
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2017-06-01 16:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-01 16:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 16:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.37.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 16:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizac
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-01 14:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiąz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-01 14:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-01 13:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-06-01 13:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-01 13:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-01 13:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-06-01 12:02
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-06-01 10:53
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-06-01 10:52
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.58.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 10:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-06-01 09:50
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lach - Musioł Hanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-06-01 09:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-01 09:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 08:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 08:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-01 08:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-01 08:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-06-01 08:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-06-01 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-06-01 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-06-01 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:28
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:26
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-05-31 14:10
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.62.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-31 14:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-05-31 12:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Młodszy Referent w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Środowiska
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-05-31 12:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opublikował: Sebastian Witek (Inspektor Ar-III) dnia 2017-05-31 12:44
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przes
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-05-31 12:36
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-05-31 12:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Ry
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-31 11:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania:Zadanie 1) G
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-31 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-31 10:51
Informacje o pomocy publicznej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:32
Informacje o pomocy publicznej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-53495
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:29
Umorzenie podatków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:20
Umorzenie podatków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-31 08:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-53502
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-53497
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-53495
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-05-31 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-31 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-31 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieśc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieśc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 15:37
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa pilarek spalinowych dla jednostek OSP m. Rybnika
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-05-30 15:23
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa zestawów narzędziowych dla jednostek OSP m. Rybnika
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-05-30 15:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-30 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-05-30 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-05-30 15:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 14:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 13:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.58.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 13:09
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Dodano
Opublikował: Daria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I) dnia 2017-05-30 13:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-30 13:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-30 12:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-30 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 12:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 12:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-30 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-30 12:11
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-30 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-30 12:06
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-30 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-30 11:47
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-30 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powierzenia stanowiska dyrektorów rybnickich szkół
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-30 10:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-30 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-30 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.30.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-29 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-29 12:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 12:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 12:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Modernizacja
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 12:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 12:31
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-29 10:26
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-29 10:04
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-29 10:03
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-29 09:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kul
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-29 09:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybni
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-29 09:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odwołania Pani Janiny Czaji ze stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-29 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-29 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-29 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-28 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-27 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Rybnika ds. Ochotniczych Straży Pożarnych
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 12:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 340/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 12:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK ZA OKRES 01-03.2017
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-05-26 11:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1223
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1216
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:56
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1200
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:52
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1228
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:26
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1231
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:23
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1212
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:19
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1225
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 11:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2017
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 10:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 10:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 10:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybni
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 10:19
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-05-26 10:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 316/2017 z dnia 11 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 09:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej - Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 09:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 181/2017 z dnia 17 marca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-26 09:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-26 09:37
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-26 09:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-26 09:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-26 09:24
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-26 09:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13101
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-26 08:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 233/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu p
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-26 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-26 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-26 01:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienian
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-05-25 17:48
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.45.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 17:34
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 17:33
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 17:15
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 17:14
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 16:02
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 16:01
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 15:59
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 15:58
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 15:57
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.12.2017
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd) dnia 2017-05-25 15:57
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-25 15:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.12.2017
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd) dnia 2017-05-25 15:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Pomoc administracyjna
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd) dnia 2017-05-25 15:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 15:30
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Referacie
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-05-25 14:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-25 13:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-25 13:13
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-05-25 12:55
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-05-25 12:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-25 12:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użytkowania pojazdów przekazanych do dyspozycji Urzędu Miasta Rybnika w związku z budową Regionalnej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-25 12:36
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 12:35
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-25 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-25 11:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-25 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-25 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-25 08:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-25 08:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w składzie osobowym komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-25 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-25 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-25 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 15:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 15:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-05-24 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent Ar-III) dnia 2017-05-24 15:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-24 13:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Przekazanie obowiązków przez Skarbnika Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-24 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Przekazanie obowiązków przez Zastępcę Skarbnika Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-24 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Przekazanie obowiązków przez Naczelnika Wydziału Podatków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-24 12:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 12:31
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.40.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 10:46
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 09:57
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-05-24 09:25
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-05-24 09:25
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.44.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 08:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.44.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-24 08:08
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-24 01:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 300/2017 z dnia 9 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przyg
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-23 15:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków „R-GAW” z siedzibą w Rybniku przy ul. Głogowe
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-23 15:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Zarządzenie Prezydenta_ Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku p
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-23 15:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 287/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-23 15:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 15:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 15:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 14:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 14:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie „projek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 14:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13098
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 14:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13095
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 14:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13094
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 13:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13091
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 13:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13090
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 13:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13089
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 13:50
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-23 13:40
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-23 13:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13093
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 12:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13092
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 12:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13096
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13097
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-23 11:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 10:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-23 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-23 10:20
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-23 10:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-23 09:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-23 09:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-23 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 15:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 15:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 15:24
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zakup UPS - opis przedmiotu, formularz ofertowy i wzór umowy
Opublikował: Piotr Górka (Zastępca Naczelnika Wydziału Inf-II) dnia 2017-05-22 15:23
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-22 15:21
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-22 15:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 14:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 14:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 14:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 13:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 13:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-22 11:46
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-22 11:46
Jakość w Urzędzie
Opis: Publikacja dokumentu test zxarz
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2017-05-22 11:42
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-05-22 11:31
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-05-22 11:30
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.58.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 11:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 11:05
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 10:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-22 10:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-22 10:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.59.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 09:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.59.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 09:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-22 09:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-22 07:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-22 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-21 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-20 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 12:22
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXV z sesji Rady Miasta z dnia 2017-04-27
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-19 11:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 11:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 11:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 11:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 11:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 11:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13046
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-19 11:10
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 10:49
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 10:04
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 10:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 10:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 10:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-19 09:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 09:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-19 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2017-05-19 09:16
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-19 09:08
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-19 09:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13101
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-19 08:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofer
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-19 07:46
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 28 kwietnia do 18 maja 2017 roku
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-05-19 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-19 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-19 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-18 21:53
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-18 21:53
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-05-18 19:53
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-05-18 19:53
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-18 16:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zago
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zago
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:31
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:31
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:31
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z usta
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z usta
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 15:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 14:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 14:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 14:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 14:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscoweg
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscoweg
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscoweg
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscoweg
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-05-18 12:29
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-18 10:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-18 08:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetw
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 08:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetw
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-18 08:26
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-18 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.39.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-17 12:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.39.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-17 12:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyb
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-17 12:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.48.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-17 11:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-17 10:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-17 10:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-17 09:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-17 08:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zbycia nieruchomości
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-17 08:13
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-17 01:00
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-05-16 16:19
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-05-16 16:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 14:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 14:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowic
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 14:21
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 14:18
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 14:07
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Kon
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadom
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 275/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie służby
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-16 13:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-16 13:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1232
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-16 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2016 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 13:08
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.62.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 12:58
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wysokości stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika niepublicznym szkoł
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im.
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:21
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-05-16 12:19
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-05-16 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-05-16 12:03
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1220
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-16 11:08
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.56.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 09:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudow
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 09:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.56.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 09:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego na zadanie Mistrzostwa Świata Seniorów Modeli F1E Turd
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-05-16 08:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.27.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-16 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-16 01:00
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:30
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:29
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:28
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 15:28
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:27
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:26
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:25
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:24
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.30.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 15:23
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.37.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 15:15
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 15:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 15:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 15:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 15:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Instalacja sieci teleinformatycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania:Zad. 1) Dzi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 14:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 14:46
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 14:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 13:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.60.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 13:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Instalacja sieci teleinformatycznej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 13:35
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 12:29
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 12:28
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 12:27
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:36
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:35
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:33
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:32
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:32
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1227
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-15 11:32
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:31
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:30
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1229
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-15 11:28
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:26
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:06
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:05
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:03
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-15 11:02
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-05-15 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-15 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-15 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-15 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-15 10:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-15 09:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 173/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określeni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-15 08:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-15 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-15 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-14 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-13 01:00
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-12 12:40
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-05-12 12:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-12 11:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-12 11:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-12 11:51
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 11:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji wraz z re
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 11:34
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 11:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-12 10:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-05-12 10:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-12 10:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-12 10:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-12 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-05-12 10:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyznania nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-12 08:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 07:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-12 07:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-12 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-12 01:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III) dnia 2017-05-11 17:24
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1234
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 16:04
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-05-11 15:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-05-11 15:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13100
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13095
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13094
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13091
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13090
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13089
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13093
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13092
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13097
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13096
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13097
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 14:26
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-11 14:21
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-05-11 14:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Komisji ds zniszczenia druków ścisłego zarachowania (formularzy) służących do wydawania d
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-11 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-11 13:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-11 13:36
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 13:33
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-05-11 13:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-11 11:32
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-11 11:30
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:26
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:25
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:21
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:20
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:18
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 11:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-11 11:14
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 10:01
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-05-11 09:43
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-11 09:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-11 09:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części hol
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-11 08:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-05-11 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-05-11 01:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej –
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 15:38
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 15:38
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.55.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-05-10 13:47
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-05-10 13:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.36.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 13:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-05-10 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-05-10 13:05
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-05-10 13:05
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 12:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.44.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 12:38
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Stowarzyszenia Ochrony Zabytków "R-GAW" na zadanie pn. Schron CHROBREGO - czy wie
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-05-10 11:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-05-10 09:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.140.2016
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-05-10 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-10 08:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-05-10 08:52
Rejest zawiera 45682 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 37755 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż