Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-29 01:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 13:40
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedzisk
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 13:37
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 13:37
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 13:18
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.44.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 13:18
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Krakowczyk Mirella
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 13:09
Prezydent i Zastępcy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 13:06
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Student Wojciech
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 13:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kotynia-Gnot Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 13:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Fros Bożena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla pl
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-28 13:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kaszyca Paweł
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 12:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kowol Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 12:58
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na te
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-04-28 12:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Florczyk Ewa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 12:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Berger Kazimierz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 12:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Karwot Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28 12:51
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1206
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-28 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:56
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: (4 zadania)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 11:51
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 11:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.38.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 11:43
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28 11:40
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: A. Zaplecze
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 11:40
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28 11:29
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół nr XXXII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-16
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28 11:28
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.19.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.47.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i t
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28 10:09
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-28 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 09:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 09:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-28 09:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kons
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-04-28 09:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zak
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-28 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-28 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-28 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-27 20:22
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-27 20:21
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Michalczyk Anna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 18:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Jankowska Ewa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 18:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Malerczyk Janina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 17:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kupczyk Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 17:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Geratowska Anita
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 17:55
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Serwotka Irena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 17:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szostakowska Danuta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 17:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kras Ryszard
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 16:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzeni
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-27 16:11
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-27 15:57
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-27 15:55
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 15:49
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.21.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 15:48
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 15:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 15:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 15:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 15:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 15:25
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 15:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-27 14:53
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-27 14:53
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 14:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 14:45
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 14:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 14:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 14:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Cyrulik Pelagia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 14:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Tlołka Małgorzata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 14:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Malinowska Maria
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 12:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 12:50
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Olczak Renata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:42
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:40
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kaczmarczyk Arkadiusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:37
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kajzerek Jerzy
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 11:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 11:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 11:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-27 11:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Brzezinka Renata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Martyna Bogusława
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:24
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szymczak Aleksandra
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Pydyn Jarosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:19
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Paradowska Kamila
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 11:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 10:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 10:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 10:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 10:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-27 10:26
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 08:34
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 08:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Chrószcz Tadeusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bednorz Elżbieta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:25
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:23
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Uchyła Teresa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:21
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 08:19
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-27 08:18
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:18
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Pinoczek Roman
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:15
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kubera Anna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:11
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wróbel Małgorzata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-27 01:00
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-42093
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 15:27
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1215
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 15:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Ibrom Lucyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-26 14:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kostecka Mariola
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 13:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej - Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-26 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie nabycia nieruchomości
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-26 11:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Rugor Lucjan
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Jakubiak Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Benauer Sylwia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Gajner Mirosława
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Ciupek Klaudia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Pysz Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:46
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lampert Daniela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Sylwia Malejka
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:40
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kluba Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Czaja - Holona Ilona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-26 11:26
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Polok Dominika
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:19
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Sikora Jarosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:17
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wojaczek Michał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lach - Opalkowska
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:12
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 11:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-26 11:00
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 10:59
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:14
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Burda Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Florczyk Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:10
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:09
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Grycman Przemysław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:08
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kłodziej Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:06
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Karwot Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany w składzie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Od
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-26 08:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wójcik Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 08:44
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Tarabura Sabina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 08:42
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1222
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 08:38
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1219
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 08:29
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Podleśny Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 08:25
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-26 08:22
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-26 08:21
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Podleśny Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 08:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1217
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 08:12
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:08
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:04
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:04
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:04
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:04
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1224
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-26 08:04
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-26 08:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szarpak-Jondro Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-26 07:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-26 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-26 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-25 15:23
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:32
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:31
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:26
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:25
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:24
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-25 14:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-25 13:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-25 13:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – moderniz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-25 13:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4235.7.2016.MK1.23
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-25 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-25 10:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-25 10:33
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-04-25 09:44
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-04-25 09:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-25 09:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-25 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-25 01:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jed
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-04-24 15:26
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.37.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 15:07
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.37.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 15:06
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 15:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Błażyca Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 15:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lipiński Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kusz Katarzyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:55
Prezydent i Zastępcy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Świerkosz Wojciech
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szymura Bożena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wieczorek Michał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lorenc Helena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:45
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Łaganowska Halina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Czaja Janina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-04-24 14:28
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-04-24 14:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.33.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 14:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.33.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 14:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 14:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 14:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 14:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kryszczyszyn Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 13:46
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-24 13:45
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-24 13:45
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 13:43
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 13:43
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 13:40
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 13:40
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-24 13:36
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-24 13:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:34
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:34
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:33
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:33
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:32
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:32
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:32
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-24 13:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-24 12:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-24 12:38
Prezydent i Zastępcy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Koper Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 11:41
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 11:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 11:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 10:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 10:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-24 10:52
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1211
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 10:02
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1191
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-24 09:17
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Musiał Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 09:05
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-24 09:02
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-04-24 08:37
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-24 08:27
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-24 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-24 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-23 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-22 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-21 12:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-21 12:32
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-21 12:24
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.43.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-21 12:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-04-21 11:56
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla je
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-04-21 11:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnik
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-04-21 10:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-21 09:11
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.36.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-21 09:08
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.36.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-21 09:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Fizia Krystyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-21 08:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-21 07:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-21 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 17:42
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 17:20
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 17:20
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 17:17
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 17:17
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-20 17:14
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-20 17:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harce
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 17:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 17:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 17:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechw
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 16:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Ry
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 16:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Fn.3035.2.2017
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-20 16:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 16:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 16:39
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 16:24
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 16:24
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 16:24
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 16:24
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 16:13
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 16:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-20 15:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-20 15:43
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-20 15:43
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 15:28
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Merta Krystyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 15:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Jurczyk Renata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 15:11
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Tymusz Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 15:10
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Rusin Justyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 15:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybn
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Jul
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gó
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybn
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Cze
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 14:05
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 14:04
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-20 14:03
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-04-20 13:06
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-04-20 13:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Góra Henryka
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 12:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Plisz Zdzisław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-20 12:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-20 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-20 12:30
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-20 12:16
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-04-20 12:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-20 11:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13081
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13079
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13083
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13087
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13080
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13086
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13085
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13082
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13084
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13078
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-20 09:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szcze
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 07:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-20 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-20 07:36
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-20 07:36
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-20 01:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wolny Marian
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 14:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Krzysztoporska Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:56
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mazur Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:53
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:51
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Płaczek Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:49
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Figołuszka Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Stafarczyk Bożena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Za
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-19 13:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-19 11:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-19 11:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-19 11:10
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2017-04-19 10:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Burmistrz Pszczyny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-04-19 10:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Porębska Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 08:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Porębska Iwona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 08:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Krzysztoporska Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 08:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Piontek Aleksandra
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 07:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Krzysztoporska Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-19 07:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-19 07:48
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-19 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-19 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-18 13:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-18 13:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Biurze Skarbnika Miasta oraz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-18 13:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 13:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 13:46
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 13:13
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.40.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-18 13:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.40.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-18 13:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-18 12:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-18 12:38
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wróbel Jerzy
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 12:31
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu 2696
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-18 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-18 11:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-18 11:47
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kucjas Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 11:24
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz
Opublikował: Łukasz Tkocz (Kierownik Biura (14) BI) dnia 2017-04-18 10:32
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 09:53
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Raszczyk Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 09:51
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-04-18 09:45
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-04-18 09:44
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 09:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Świerczyna Adam
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 09:35
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: P
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-18 09:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-18 08:21
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Adamczyk Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 08:18
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-18 07:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Marcol Arkadiusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:59
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-18 07:58
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Werner Elżbieta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Adamczyk Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Front - Sikora Henrietta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Arkadiusz Andrzejewski
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:51
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Chraboł Gabriela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Cichecka Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Stojko Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-18 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-18 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-18 01:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-17 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-16 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-15 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-14 11:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-14 11:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-14 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 09:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 09:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-14 08:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-14 01:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru Młodszy Referent w Wydziale Architektury, Referacie Planowania Przestrz
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-04-13 17:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 17:32
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.3.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-04-13 17:31
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-13 17:21
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-13 17:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.8.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 16:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 16:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-13 16:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-13 16:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 16:25
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-13 14:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-13 14:36
Składy osobowe
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-04-13 14:31
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1187
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-13 14:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia zasad udzielania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom Urzędu Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 14:05
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1207
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-13 14:02
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1202
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-13 13:35
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-04-13 13:10
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-04-13 13:10
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-04-13 12:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do rond
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 12:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 12:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie ortofotomapy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 12:15
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.37.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 12:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określe
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 12:09
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:49
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:47
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:45
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mielczarek Artur
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:43
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mielczarek Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:41
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-13 11:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 10:22
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-13 10:05
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-13 10:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.11.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-13 09:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 09:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-13 09:19
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-04-13 07:45
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-04-13 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-13 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-13 01:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Gliwicki Artur
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-12 15:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Rocznik Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-12 15:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.33.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:43
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.33.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty drogowe z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.31.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 14:31
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.27.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 13:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-12 13:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-12 13:25
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-12 10:42
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-12 10:41
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-12 09:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kocjan Adam
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-12 09:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 07:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 07:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-12 07:52
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-12 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-12 01:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.7.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-04-11 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wykonanie ortofotomapy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-11 15:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.7.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-04-11 15:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-04-11 15:10
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-04-11 15:02
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-04-11 15:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-11 14:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-11 14:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-11 14:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-11 14:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających a
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-11 14:00
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-11 12:05
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-11 12:05
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 11:05
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 11:05
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 11:05
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 11:04
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 10:47
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-11 10:47
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy - Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Haller
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Wystąpienie do PPIS o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Wystąpienie do RDOŚ o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomow
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-11 10:22
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-11 08:44
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Grochla Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-11 08:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-11 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-11 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.22.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 14:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.22.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 14:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.35.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 14:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "za
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 14:37
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1201
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-10 12:31
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Zaik Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-10 12:05
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-10 11:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.2.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 09:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-10 08:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-10 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-10 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-09 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-08 01:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Froehlich Gabriela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-07 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia Nr 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organiz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-07 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-07 11:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-07 11:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia za
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-07 10:47
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja mia
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-04-07 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-07 10:19
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-07 10:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-07 10:03
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-07 09:29
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-07 09:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-07 09:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-07 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej - Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-07 09:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielop
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-07 09:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.26.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-07 09:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na z
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-07 09:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-07 08:56
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.21.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-07 08:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-07 08:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością l
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-07 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-07 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 17:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 17:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 17:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.34.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 17:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej S
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 17:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 17:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 17:25
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S u
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-04-06 16:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek ośw
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-06 15:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznyc
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-06 15:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 13:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 13:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-06 13:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 13:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 13:40
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-06 12:27
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-06 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 11:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 11:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-06 10:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 09:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej pozbawienie kategorii dro
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-06 09:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 08:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 08:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-04-06 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 08:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-06 08:19
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-06 01:00
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-04-05 15:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 15:22
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-04-05 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 15:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 15:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-05 14:21
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-04-05 14:15
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-04-05 14:10
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-04-05 13:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-05 13:39
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Kontrola projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-04-05 13:34
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Kontrola projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku di wymagań stawianych jednostkom KSRG
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-04-05 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:11
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:10
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:05
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-04-05 12:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 149/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r.
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-05 11:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-05 11:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-05 11:08
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-05 10:03
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-05 10:02
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-05 09:58
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-05 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 07:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-05 07:57
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-05 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-05 01:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-04 14:20
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-04-04 14:19
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 13:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.30.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 12:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 12:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.32.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 12:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika zad. 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 12:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-04 11:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego - punkt opieki dziennej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-04 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 10:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 10:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 09:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-04-04 09:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Rodek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2017-04-04 09:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13070
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-04 09:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13074
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-04 09:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13071
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-04 08:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13073
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-04 08:53
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-04-04 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-04 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-04 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-04 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-03 14:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzie
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-03 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu ,,RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Pows
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-03 11:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1209
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-03 11:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1203
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-03 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-04-03 09:54
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-04-03 09:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzel
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-03 09:13
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-03 09:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gze
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-03 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.25.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-03 09:10
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-03 09:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-04-03 09:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-04-03 08:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-04-03 08:42
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-04-03 08:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-04-03 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-03 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-02 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-04-01 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-31 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-31 12:49
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-03-31 12:44
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2017-03-31 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16,
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-31 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-31 12:39
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.20.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 12:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. kpt. L. Janiego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-31 12:27
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-31 12:08
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-31 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-31 11:53
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:29
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:28
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:26
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.1.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 10:23
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:14
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:13
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:02
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2017-03-31 10:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 09:17
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 09:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 09:11
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-31 08:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-31 08:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-31 08:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-31 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-31 01:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-30 20:20
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-30 20:20
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 18:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 17:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 17:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 17:31
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-03-30 17:09
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dariusz Skaba (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) dnia 2017-03-30 17:09
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z teren
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-03-30 16:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 16:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 16:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.28.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 16:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 16:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 16:24
Najczęściej załatwiane sprawy
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-03-30 16:15
Najczęściej załatwiane sprawy
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-03-30 16:15
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2017-03-30 16:13
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 15:56
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 15:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 15:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 15:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Martinus Justyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-30 15:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-30 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-30 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 14:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-30 14:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kloch Bogdan
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-30 14:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-30 12:18
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 12:00
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 12:00
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 11:49
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 11:49
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:16
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:16
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:12
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:12
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:08
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 11:08
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 11:03
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 11:03
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.27.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:53
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:52
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:51
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:50
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:50
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:49
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:49
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-03-30 10:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.169.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 10:35
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 10:25
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 10:25
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-30 10:25
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-30 10:25
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 10:21
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 10:21
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.19.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-30 10:21
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 10:10
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-03-30 10:10
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Warczok Urszula
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-30 10:07
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Zielińska Barbara
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-30 10:04
Komisje Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 09:01
Skład Rady Miasta
Opis: Publikacja
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-30 09:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-30 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-30 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-29 13:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego u
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-29 13:57
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-03-29 13:23
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-29 10:33
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-29 10:32
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.23.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-29 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-29 09:42
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-29 09:42
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Kontrola projektu:Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul.
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-03-29 08:51
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Kontrola projektu:Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul.
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-03-29 08:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-29 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-29 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ul
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-28 14:38
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-28 14:36
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.29.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-28 14:34
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Pojda Aleksander
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-28 13:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Świerczyna Adam
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-28 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-28 12:45
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 12:22
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 12:21
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 12:14
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 12:13
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:39
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:38
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:37
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13077
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13076
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13075
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-28 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-03-28 10:43
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-03-28 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-28 10:32
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-28 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-28 10:29
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-28 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-28 10:28
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-28 10:28
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 10:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-28 10:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik wyścigu kolarskiego Tour de Pol
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-28 08:25
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-28 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-28 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-27 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-27 14:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-27 14:34
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Porszke Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-27 13:59
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Krajczewska Ilona
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-27 13:57
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.30.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 13:07
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatels
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 13:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.30.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 13:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-27 12:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-27 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 12:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 12:16
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja mia
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-03-27 11:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla któ
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-27 11:35
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę_Uzupełnienie stanu kopert, papierów firmowych i wizytówek Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 11:35
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 11:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 11:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 11:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-27 11:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-27 11:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 10:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 10:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 09:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-03-27 09:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 08:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.15.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 08:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 08:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-27 08:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-27 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-26 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-25 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-24 11:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan p
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-03-24 11:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan p
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-03-24 11:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania Dyll Wiktor
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-03-24 11:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.13.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-24 10:25
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-24 08:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.3.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-24 08:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-24 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach, przy ul. Dolne Prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-23 16:22
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Zorychta Michał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 14:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Polska Mirela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 14:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integra
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego n
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 12:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13070
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13074
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13071
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13073
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13072
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-23 12:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Holona Marek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 11:51
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-23 11:25
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:23
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:18
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-03-23 11:10
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:52
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:50
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:10
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2017-03-23 10:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej-Roboty drogowe z podziałem na zadania:Zad. 1: Remont nawierzchni asfa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 08:56
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-23 08:41
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-23 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-23 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-23 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-23 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-22 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-22 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2017-03-22 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-22 13:09
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-22 12:48
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-22 12:46
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-22 12:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-03-22 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2017-03-22 12:22
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.27.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów us
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu wszczęcie postępowania odszkodowawczego Gerard Gąsiorowski, Maria i Jerzy Bartkowiak
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-03-22 11:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.7.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 11:40
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Hawel Jacek
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-03-22 11:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.16.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 10:41
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1155
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:15
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1172
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1173
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-22 10:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.163.2016
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 09:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.4.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-03-22 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-22 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-22 01:00
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specj
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 15:26
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów d
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 15:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.24.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.9.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 15:14
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:41
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:40
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:18
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2017-03-21 14:17
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.5.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 14:10
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-21 13:54
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura (14) BR) dnia 2017-03-21 13:53
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1125
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 12:55
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1133
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 12:37
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1195
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:48
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1199
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 3
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-21 11:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1184
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 11:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-21 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-03-21 11:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku pn. Konferencja, szkolenia i spotkania
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-21 11:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13066
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13067
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13059
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13064
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13063
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13065
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13060
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13045
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13058
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13062
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13061
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13057
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13056
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 10:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13069
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-03-21 09:53
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.12.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-21 09:37
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-21 09:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-03-21 09:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-03-21 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-03-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-03-21 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 15:24
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy u
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-P
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnien
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-03-20 14:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-20 13:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drog
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-03-20 13:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK"
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 13:03
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego ,,RYBNIK"
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 13:02
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.20.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:06
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 17 lutego do 16 marca 2017 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2017-03-20 12:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.17.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrz
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 12:05
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu Oferta Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku, zadanie pn.: Biesiada Śląska Polsk
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-03-20 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:13
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.173.2016
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-03-20 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-03-20 11:05
Rejest zawiera 44563 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 36180 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż