Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 12:46
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 12:46
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:12
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:03
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół- sesja 18 stycznia 2018 r.
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-16 10:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-16 09:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-16 06:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 22:29
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 22:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-15 17:35
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-15 17:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 17:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 17:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 17:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 17:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 16:42
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 15:56
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 15:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 13:58
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 12:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-15 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-15 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 12:07
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 12:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Alicja Gawliczek (Podinspektor Km-III) dnia 2018-02-15 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Gawliczek (Podinspektor Km-III) dnia 2018-02-15 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:43
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:43
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-15 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-15 10:09
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-15 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-15 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:49
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:48
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania (2 zadania)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-15 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-15 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-15 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-15 09:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-15 09:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-15 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-15 09:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-15 08:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-15 08:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-15 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-15 07:49
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-15 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 14:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 14:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-02-14 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-14 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmen
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-14 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-14 10:24
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent w Biurze Kultury
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-14 10:24
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:48
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:48
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-14 09:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-14 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:35
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:35
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:31
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-13 15:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 15:07
Działalność lobbingowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:26
Działalność lobbingowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:17
Działalność lobbingowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:12
Działalność lobbingowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:12
Działalność lobbingowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 14:06
Opłata skarbowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-02-13 12:38
Opłata skarbowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-02-13 12:38
Opłata skarbowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-02-13 12:37
Opłata skarbowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-02-13 12:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2018-02-13 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2018-02-13 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2018-02-13 12:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2018-02-13 12:31
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 11:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-13 11:16
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-02-13 10:57
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-02-13 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-02-13 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:55
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:54
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:51
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-13 10:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-13 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-13 08:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-13 08:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-13 08:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-13 08:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-13 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:27
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-12 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:48
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:48
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-12 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-12 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2018-02-12 08:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2018-02-12 08:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-09 11:54
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-09 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-09 11:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-09 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 10:59
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 10:59
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:25
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:23
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:23
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-09 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 10:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 10:11
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-09 09:48
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-09 09:47
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-09 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-09 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-09 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:58
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:58
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:51
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy Kuboszka 2 B/3
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:43
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu VI przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/11
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:27
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/9
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-02-09 08:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-09 07:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-09 07:50
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-09 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-09 07:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-09 07:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-09 07:49
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-09 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:42
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-02-08 17:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 17:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-08 17:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2018-02-08 16:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 16:38
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 16:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2018-02-08 16:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 16:23
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 16:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-08 15:49
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-08 15:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 14:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-08 14:06
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-08 14:04
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 13:12
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-08 12:18
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-08 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-02-08 12:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-08 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:15
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:15
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:10
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:10
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:06
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Promocji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-08 11:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:13
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-02-08 09:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:13
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:05
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:54
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:48
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-08 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-08 08:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-08 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 15:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 15:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 15:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 15:13
Przyjmowanie skarg i wniosków
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-02-07 14:47
Przyjmowanie skarg i wniosków
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-02-07 14:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 10:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 10:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-07 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:43
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 prz
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:43
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:40
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:40
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 prz
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 09:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-07 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-02-07 09:03
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2018-02-07 08:59
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2018-02-07 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-07 08:06
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-07 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-07 07:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 07:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 07:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-07 07:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-07 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-06 15:27
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-06 15:27
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-06 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2018-02-06 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 13:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-06 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-06 12:04
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-06 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-06 11:31
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-06 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-06 09:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-06 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-05 15:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-05 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-05 11:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-05 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-05 10:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-05 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-05 07:58
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-05 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-05 07:56
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-05 07:56
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-05 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-05 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-05 07:47
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-05 07:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-05 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:25
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-02-02 12:19
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-02-02 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:48
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:47
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych g
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 09:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 09:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podzi
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-02 08:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 08:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-02 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:06
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:04
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:04
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:03
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:01
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu odwołanie V przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-02 07:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-02 07:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-02 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-01 18:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2018-02-01 18:08
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-01 17:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-02-01 17:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 17:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-01 17:03
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-01 17:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-02-01 16:30
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-02-01 16:30
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-02-01 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 15:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 15:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 15:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 15:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-02-01 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-01 15:48
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-02-01 15:48
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-02-01 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 15:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 15:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 13:59
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 13:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:41
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:38
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:35
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-01 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 13:34
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-02-01 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:14
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 13:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 11:51
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 11:51
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 11:50
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-01 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 09:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-02-01 08:41
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-02-01 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-02-01 08:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-02-01 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 15:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 13:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 13:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-31 10:27
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-31 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-31 09:39
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 08:22
Statystyki
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-31 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-31 07:57
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-31 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-31 07:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-31 07:54
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-01-31 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Witoszek (Młodszy Referent Inf-I) dnia 2018-01-30 15:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 14:55
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-30 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-30 13:57
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-30 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-30 12:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-30 12:21
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-30 12:21
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Podinspektor w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-30 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-30 12:12
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-01-30 12:04
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-01-30 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-01-30 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:49
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:45
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:43
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:40
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:40
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:39
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:39
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:37
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:34
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:34
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:33
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:33
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:31
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:24
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:21
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śród
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-30 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:01
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:01
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:00
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:58
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:57
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:56
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-30 10:56
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-01-30 10:10
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-01-30 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-01-30 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-30 09:51
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-30 09:51
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-30 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-30 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-30 09:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-30 09:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-30 09:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-30 08:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-30 08:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-30 08:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-30 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-01-30 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:13
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:12
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 15:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:52
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:52
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:49
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:46
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:45
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:44
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:44
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:43
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:42
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:42
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:41
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:41
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 14:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 14:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-29 14:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-01-29 14:27
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent (Pracownik ds. realizacji projektu "Z matematyką na ty. Edukacja ma
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-29 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-01-29 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 13:34
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:10
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:10
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:08
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:08
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:03
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:03
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:29
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:28
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:27
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-29 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:23
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:20
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:19
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:19
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:17
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:17
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:08
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:07
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:00
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 10:58
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 10:35
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-01-29 10:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-29 09:09
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-29 08:51
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-29 08:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 08:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 07:44
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-29 07:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-29 07:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-29 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-01-29 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 13:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:09
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:09
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-01-26 13:06
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:50
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:49
Konsultacje statutów dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:45
Konsultacje statutów dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:38
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:34
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:29
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 12:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:02
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:00
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:59
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-01-26 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Teresa Tomalla (Główny Specjalista IMI-I) dnia 2018-01-26 11:34
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu oferta na zakup oczyszczaczy powietrza
Opublikował: Teresa Tomalla (Główny Specjalista IMI-I) dnia 2018-01-26 11:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:29
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-01-26 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:28
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-01-26 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-01-26 11:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-26 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-01-26 11:03
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-01-26 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 10:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-26 09:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-26 09:40
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2018-01-26 08:53
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2018-01-26 08:45
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 08:31
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-01-26 08:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-01-26 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-01-26 06:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-25 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-25 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-25 14:59
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-01-25 14:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-25 14:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-01-25 14:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-01-25 13:41
Rejest zawiera 53820 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 47085 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż