Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-19 01:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 13:03
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-08-18 12:59
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-08-18 12:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 12:55
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-08-18 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-18 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podział
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18 12:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18 11:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Or.0050.536.2017
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18 11:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.104.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 11:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18 11:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.104.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 11:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.104.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 11:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.109.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 10:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.109.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 10:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-08-18 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-08-18 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-08-18 09:34
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu oferta Stowarzyszenia Jarmark Kultury na zadanie Plenerowe rozgrywki szachowe
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2017-08-18 09:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-08-18 09:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.112.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18 07:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-18 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-18 01:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.112.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 17:58
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkaln
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 17:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Sportowychw Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 17:14
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2017-08-17 17:09
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2017-08-17 17:08
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.81.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 16:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-17 15:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieogran
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-17 15:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 15:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 15:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EW
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2017-08-17 14:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 14:33
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.25.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17 12:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.25.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17 12:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Sprzątaczka
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 12:14
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.95.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 12:10
Radni
Opis: Publikacja dokumentu Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 11:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 11:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-17 10:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.98.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 10:39
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1251
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-08-17 09:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.100.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 09:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.100.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 09:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 09:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.100.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17 09:19
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:25
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów mo
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 08:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i nastę
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17 08:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13124
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13125
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13126
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13127
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13128
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13130
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13131
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 08:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie PRO_UCH/13129
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17 07:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Robotnik Gospodarczy w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-17 01:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-16 11:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-16 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-16 01:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-15 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-15 01:00
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1249
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-14 14:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1247
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-14 14:11
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1250
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-14 13:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-14 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-14 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-14 13:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-14 13:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 12:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 12:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-14 11:59
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-14 11:57
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-08-14 10:50
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-08-14 10:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-14 09:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-14 09:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-14 09:15
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-14 09:02
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-14 09:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-14 08:35
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wyborze wykonawcy - renowacja mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej znajdującej się przy u
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-08-14 07:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-14 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-13 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-12 01:00
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.90.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 12:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.108.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 12:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.108.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 12:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 12:41
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wyborze wykonawcy - renowacja mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej znajdującej się przy u
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-08-11 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podział
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-11 11:44
Druki i mapy przeglądowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-08-11 11:39
Druki i mapy przeglądowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2017-08-11 11:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-11 11:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzc
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-11 11:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.94.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 11:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 11:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 10:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-11 10:54
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.96.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 10:54
Prezydent i Zastępcy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Kuczera Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-11 10:35
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) dnia 2017-08-11 10:30
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-08-11 10:22
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-08-11 10:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 09:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 08:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udziele
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-11 08:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-11 08:12
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.53.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-11 08:01
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-08-11 07:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-08-11 07:43
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-08-11 07:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-08-11 07:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-11 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-11 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 16:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 16:38
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-08-10 15:57
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-08-10 15:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.4.2017 z dnia 27.07.2017 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-08-10 15:53
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 14:14
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 13:54
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 13:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Karina Abrahamczyk -Zator
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-10 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 13:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 12:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-10 12:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.92.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 11:51
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-10 09:44
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-10 09:44
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2017-08-10 08:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.106.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 08:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.106.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 08:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Ry
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-10 08:33
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-10 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-10 01:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-08-09 14:58
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-08-09 14:58
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.107.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-09 14:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-09 14:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Pia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.107.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 14:13
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Serwis platformy wdrożonej w ramach projektu OSKAR
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-08-09 13:58
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa drabiny ratowniczej aluminiowej dla OSP Rybnik-Wielopole
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-08-09 11:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.93.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-09 10:54
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-09 10:38
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-09 10:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-09 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-09 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.94.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 15:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.94.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 15:15
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-08-08 15:05
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-08-08 15:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.105.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 13:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.105.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 13:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 13:28
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.95.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 12:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybn
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:32
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.104.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:31
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:31
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie IMI.271.69.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 12:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.104.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 12:29
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:26
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:25
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:24
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:20
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:19
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:17
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:16
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-08 11:49
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-08 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-08 11:48
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-08 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 11:44
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 11:44
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.72.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 11:22
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.95.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 11:11
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 11:10
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.95.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 11:10
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu korekta oświadczenia majątkowego Gawliczek Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:45
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu korekta oświadczenia majątkowego Gawliczek Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:41
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:27
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:27
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:26
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:25
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:25
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 10:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu K
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 10:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświato
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-08 10:02
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:32
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:32
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:28
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-08 09:25
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:04
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:04
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:02
Oświadczenia majątkowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-08 09:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-08-08 08:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-08 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-08 01:00
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2017-08-07 14:52
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2017-08-07 14:44
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-08-07 11:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-07 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 10:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-07 09:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-07 09:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-07 09:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 485/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-07 09:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-07 09:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-07 08:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-07 08:20
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-07 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-06 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-05 01:00
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2017-08-04 12:32
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2017-08-04 12:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.103.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 12:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.103.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 12:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowyc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 12:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01-06.2017
Opublikował: Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) dnia 2017-08-04 12:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA DLI.3.6621.19.2017.ML.12 dot. przebudowy ul Kotu
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2017-08-04 11:55
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.82.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-04 11:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-04 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-04 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-04 11:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-04 11:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 10:48
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.90.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 10:13
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-04 10:09
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-04 10:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:34
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:28
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:15
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2017-08-04 08:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.101.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 08:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 08:09
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.101.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 08:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położon
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-04 07:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.74.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-04 07:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-04 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-04 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.85.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 17:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.82.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 17:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.85.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 17:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 16:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-03 16:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-03 16:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-03 16:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-03 15:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-03 15:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-03 15:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.24.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-03 14:54
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.24.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-03 14:53
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-03 14:47
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 12:48
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-78007
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 12:46
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie 2017-78007
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 12:45
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-03 12:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-03 11:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podział
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-03 10:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych o
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-03 10:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-03 10:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rea
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-08-03 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-03 07:53
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-03 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-03 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-03 01:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Tomas Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-02 13:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-08-02 12:41
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.84.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-02 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 11:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 11:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 11:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 11:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-02 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-08-02 10:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-02 10:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 10:28
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 10:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-08-02 10:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:21
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:19
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-02 10:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.86.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-02 09:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.86.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-02 09:27
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-08-02 09:17
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-08-02 09:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.78.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-02 07:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-02 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-02 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-01 15:22
Archiwum ankiet
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 15:09
Archiwum ankiet
Opis: Usunięto stronę
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-01 14:37
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-08-01 14:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 14:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 14:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 14:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.99.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 14:13
Turystyka i rekreacja
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:59
Turystyka i rekreacja
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:59
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:56
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:56
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:56
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:55
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:55
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:54
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:53
Walory inwestycyjne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:52
Historia Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:51
Historia Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:50
Miasto
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:49
Miasto
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w d
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-01 13:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 13:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 13:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.87.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 13:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesi
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 13:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-01 10:43
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2017-08-01 10:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyznania nieruchomości zamiennej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-01 10:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu nabycia nieruchomości
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-01 10:12
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-08-01 10:05
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-08-01 09:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-01 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 09:12
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-08-01 09:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-08-01 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-08-01 01:00
Konsultacje
Opis: Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-07-31 15:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-31 14:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-31 14:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-31 14:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-31 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 12:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 12:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.83.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-31 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-31 11:05
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-07-31 09:35
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2017-07-31 09:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.98.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-31 09:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: 1) Zagospodarowanie tere
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-31 09:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.98.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-31 09:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: 1) Zagospodarowanie tere
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-31 09:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-31 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-31 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-30 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-29 01:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-28 12:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-28 12:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:49
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.91.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-28 12:39
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-28 12:37
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:34
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:16
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 12:10
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-28 12:02
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-28 11:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru Podinspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-28 11:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:37
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:21
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:16
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-28 11:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.77.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-28 10:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-28 08:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-28 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-28 08:08
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Sybiraków
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-28 08:08
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-28 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-28 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-28 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-28 01:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-27 17:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na z
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-27 17:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-27 17:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:23
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:22
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:21
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1246
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-27 17:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.96.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.96.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.96.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 17:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno – Elek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.96.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 17:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:31
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-27 16:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i robotami towarzysząc
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-27 14:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.21.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-27 14:04
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.21.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-27 14:03
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-27 14:02
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-27 11:59
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-27 11:58
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-27 11:56
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.81.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-27 11:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-27 10:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-27 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-27 10:07
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-27 10:07
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-27 09:03
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-27 09:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-27 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-27 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.94.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zad. 1) Roboty remontowe w Gimnazjum nr 12 w Rybniku dzielnicy Niewiadom Zad. 2) Roboty ogólnobudowl
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.92.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.92.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.92.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.94.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 15:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 15:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 14:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania:Zadanie 1) Z
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 14:41
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Publikacja
Opublikował: Paweł Wąsik (Podinspektor E-I) dnia 2017-07-26 13:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-07-26 13:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.65.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 12:58
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2017-07-26 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzania 479/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 11:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 11:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 10:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 10:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 10:04
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.88.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 10:02
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1205
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 10:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 10:01
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1244
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 09:53
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1245
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 09:43
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1237
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 09:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-26 09:28
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1221
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 09:13
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1198
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rybnik na lata 2017-2019
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-26 09:06
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1213
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 08:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1226
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1241
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-26 08:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.79.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-26 08:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remon
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-26 08:12
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-26 07:59
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-26 07:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-26 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-26 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ulicy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-25 14:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.77.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 12:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-07-25 09:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.93.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 09:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.93.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 09:12
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane: 1) Wymiana s
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 09:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-25 08:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-25 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-25 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-25 01:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyda
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-24 12:52
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-24 12:00
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-24 11:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-24 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-24 11:15
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-24 11:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.82.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-24 09:58
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.82.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-24 09:57
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-24 09:56
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-24 08:32
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-24 08:30
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.58.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-24 08:20
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-24 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-24 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-23 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-22 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia nr 478/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie udzieleni
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 12:47
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.57.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-21 12:35
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.20.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-21 12:26
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.20.2017
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-21 12:25
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-21 12:23
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-07-21 11:42
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2017-07-21 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:35
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:34
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:34
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:27
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Raciborskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-21 08:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 08:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 08:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne prz
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela m
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 07:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-21 06:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-21 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-21 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.68.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-20 17:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 17:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 16:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 16:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 16:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 16:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 16:24
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Zlecenie zorganizowania konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie prz
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-20 16:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 16:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 16:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-07-20 14:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-07-20 14:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-07-20 14:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I) dnia 2017-07-20 14:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.18.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-20 14:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-20 13:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-20 11:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 11:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu oferta na wyk. tablicy pamiątkowej
Opublikował: Teresa Tomalla (Główny Specjalista IMI-I) dnia 2017-07-20 10:25
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: 588 dnia 2017-07-20 08:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu odwołania konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym or
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 08:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym o
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-20 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-20 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-20 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 15:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.89.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 15:22
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice S
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 15:21
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.90.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 15:12
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 15:10
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-19 14:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-19 14:32
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-07-19 14:03
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewelina Walczak (Inspektor Fn) dnia 2017-07-19 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-07-19 13:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.77.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 13:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 12:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulow
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-19 11:37
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1239
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-19 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 294/2017 z dnia 5 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przyg
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-19 08:24
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.72.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 07:47
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru Młodszy Referent w Wydziale Podatków, Referacie Wymiaru Podatków
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-07-19 07:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-19 07:40
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-19 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-19 01:00
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-07-18 15:03
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2017-07-18 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-18 14:32
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-18 14:32
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-18 13:42
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-18 13:42
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-18 11:35
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-18 11:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.41.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-18 11:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-18 10:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.61.2017
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-07-18 09:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.85.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-18 09:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.85.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-18 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyb
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-18 09:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-18 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-18 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-18 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom in
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-17 15:29
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-17 15:03
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-17 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-17 15:02
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-17 15:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 14:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-17 13:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia Rybnickiemu Uniwersytetowi Dziecięcemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowej 27, dotacj
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-17 13:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.86.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 13:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.86.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 13:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; term
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 13:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.84.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 12:07
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.84.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 12:03
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.84.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 12:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowy ulicy Mruli. Zad. 2: P
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-17 12:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-17 11:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Zarządzenie Prezydenta Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-17 11:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-17 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-17 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-16 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-15 01:00
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjny
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2017-07-14 13:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomoc
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-14 13:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.83.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania: 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszyc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 12:48
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.83.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 12:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: 588 dnia 2017-07-14 10:56
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kuboszka 2 B/3
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:38
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Cierpioła 2B/11
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:37
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 25/12
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:27
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:27
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:27
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:25
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:25
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 08:07
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Astronautów 1 B/9 - wykaz na 24.07.2017 (bez uw)
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 08:06
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Astronautów 1 B/9 - wykaz na 24.07.2017 (bez uw)
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-14 08:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.65.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 08:05
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.65.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 08:04
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-14 08:02
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-14 08:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.65.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 08:01
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania (4 zadani
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-14 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-14 07:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 433/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przy
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-14 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-14 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-14 01:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-13 17:57
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-13 17:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.66.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-13 17:16
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1204
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 17:06
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-07-13 16:30
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-07-13 16:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-13 16:18
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-13 16:18
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.71.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-13 11:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-13 11:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-13 11:04
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1192
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 10:15
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1193
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 10:10
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1193
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 10:09
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1193
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 10:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1192
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 10:06
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1197
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 09:58
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie RM4/1194
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-07-13 09:53
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Realizacja badań środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika.
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-07-13 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-13 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-13 01:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 15:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.54.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 15:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-12 15:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-12 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz"
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-12 13:43
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Roczna kontrola zbiornika wodnego Paruszowiec na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowla
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-07-12 13:35
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Publikacja zamówienia na bip
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-07-12 13:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 13:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.81.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 13:16
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-12 12:33
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-12 12:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.51.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 11:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 11:32
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.78.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 11:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 10:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 10:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 10:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 10:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 09:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 09:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 09:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obsz
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 08:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) dnia 2017-07-12 08:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.36.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-12 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-12 08:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-12 06:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.63.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-11 14:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-11 14:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-07-11 13:46
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2017-07-11 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or) dnia 2017-07-11 12:32
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-11 12:14
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-11 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-11 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-11 11:05
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.49.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-11 10:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:16
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:16
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:16
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:16
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:15
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-11 10:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-11 09:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-11 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-11 07:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-11 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-11 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-11 01:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa kserokopiarek i czytników kart
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-10 13:44
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu Korekta oświadczenia majątkowego - Tomas Beata
Opublikował: Grzegorz Kocur (Samodzielny Referent Z-II) dnia 2017-07-10 12:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu Korekta oświadczenia majątkowego - Tomas Beata
Opublikował: Grzegorz Kocur (Samodzielny Referent Z-II) dnia 2017-07-10 12:26
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa wyposażenia medycznego dla Urzędu Miasta Rybnika.
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-07-10 11:49
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa wyposażenia ergonomicznego
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2017-07-10 11:43
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-10 11:06
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2017-07-10 11:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-10 10:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania Zespołu do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-10 10:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-10 09:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-10 09:55
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Piechoczek (Inspektor PS-II) dnia 2017-07-10 08:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mi
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-10 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-10 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-10 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-09 01:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-08 01:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:42
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie na BIP - Renowacja pomnika przy ul. Rudzkiej dz. Stodoły
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2017-07-07 12:41
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:35
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicac
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-07 12:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:19
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 12:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 11:40
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.75.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 11:39
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-07-07 11:15
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2017-07-07 11:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.75.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 10:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 10:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 09:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-07 09:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-07 09:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-07 09:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 08:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 08:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.67.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 08:30
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-07 08:28
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-07 08:28
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-07 08:27
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2017-07-07 08:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.70.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 08:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.64.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-07 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-07-07 07:58
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - data publikacji w dniu 07.07.2017 r.
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-07-07 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-07-07 07:53
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży- data publikacji w dniu 07.07.2017 r.
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2017-07-07 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-07 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-07 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-06 17:22
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.78.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-06 17:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.78.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-06 17:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-06 17:17
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 16:36
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 16:36
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 16:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 16:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 15:59
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 15:59
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 15:58
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 15:58
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.19.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-07-06 15:03
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.19.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-07-06 14:57
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie Kd.210.14.2017
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-07-06 14:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu Młodszy Referent
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-07-06 14:47
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2017-07-06 14:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu określenia składu osobowego Zespołu do Spraw Nadzoru Właścicielskiego Spółek Komunalnych Miasta Rybn
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-06 13:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-06 12:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-06 12:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-06 12:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-06 11:58
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-06 09:34
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Kuboszka 2 B/3- ogłoszenie I przetargu (po nowej wycenie)
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 09:15
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Cierpioła 2 B/11- ogłoszenie I przetargu
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 08:58
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Chrobrego 25/12 ogłoszenie I przetargu
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2017-07-06 08:58
Pracownicy
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Bonk Tadeusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-07-06 08:26
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przes
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Inspektor Kd) dnia 2017-07-06 07:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-06 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-06 01:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-05 15:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-05 15:04
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:55
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:55
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:55
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 13:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanym
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 13:44
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.80.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 13:44
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:31
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:31
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:31
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:31
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:30
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:30
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:29
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:29
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:29
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:29
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) dnia 2017-07-05 13:27
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 13:27
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.74.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 13:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.39.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 12:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.52.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 11:33
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 10:20
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.66.2017
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 09:11
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 09:07
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 09:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.73.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 09:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.73.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 08:54
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:48
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:47
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zbycia lokali mieszkalnych
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:38
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:37
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:36
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 08:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2017 rok
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-05 08:30
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:28
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 08:12
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 07:45
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 07:44
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 07:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.69.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-05 07:38
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 07:32
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-05 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2017-07-05 06:00
Dane teleadresowe
Opis: Synchronizacja z ESOD
Opublikował: dnia 2017-07-05 01:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany zarządzenia nr 37/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinanso
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-04 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-04 15:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-04 15:18
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 15:01
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-07-04 14:34
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 13:48
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 13:48
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 13:48
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: 0 dnia 2017-07-04 13:47
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 13:37
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 13:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-04 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-04 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-04 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2017-07-04 12:45
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 12:30
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 12:29
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 12:25
Wykaz rejestrów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2017-07-04 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu zmiany Zarządzenia 44/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia2016 roku w sprawie prowadze
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-07-04 12:16
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-04 11:33
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2017-07-04 11:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.76.2017
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-07-04 11:24
Rejest zawiera 46841 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 39565 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż