NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH Urzędu Miasta Rybnika w PKO Banku Polskim S.A., na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

  1. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika i każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu (do końca 2016 roku rachunki podane w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu pozostają bez zmian),
  2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do końca 2016 roku rachunki podane w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian),
  3. innych podatków i opłat lokalnych - na rachunek: 98 1020 2528 0000 0702 0434 3455,
  4. opłaty skarbowej - na rachunek: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489,
  5. innych dochodów Urzędu Miasta - dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydania legitymacji, zaświadczenia, licencji, koncesji, wykupu mieszkania komunalnego, wykupu nieruchomości, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, usunięcia drzew i krzewów, przekazania darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta - na rachunek: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497,
  6. dochodów budżetu państwa - wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 11 1020 2528 0000 0002 0434 3521,
  7. dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe - udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Miasta - na rachunek: 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448,
  8. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na rachunek: 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448.

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Internet. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą i okazać decyzję podatkową, co przyspieszy obsługę. Wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny (inny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości) numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje o podatkach i opłatach lokalnych, w tym deklaracje i formularze podatkowe, znajdują sie na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.rybnik.eu) - zakładka "Podatki 2017" oraz "Podatki lokalne".

 
 
Odsłon strony: 49726 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2016-03-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-12-18 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2014-01-13 Korekta redaktorska Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2014-01-02 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2013-12-23 Korekta redaktorska Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2013-12-16 Aktualizacja treści Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II) Pokaż
2013-07-01 Aktualizacja treści Walczak Ewelina (Inspektor Fn-II) Pokaż
2012-01-02 Aktualizacja treści Walczak Ewelina (Podinspektor Fn-II) Pokaż
2011-03-15 Aktualizacja treści Tkocz Łukasz (Inspektor Fn-I) Pokaż
2011-02-02 Korekta redaktorska Walczak Ewelina (Podinspektor Fn-II) Pokaż
2011-01-05 Aktualizacja treści Walczak Ewelina (Podinspektor Fn-II) Pokaż
2011-01-03 Aktualizacja treści Walczak Ewelina (Podinspektor Fn-II) Pokaż
2010-03-26 Korekta redaktorska Walczak Ewelina (Referent Fn-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Walczak Ewelina (Referent Fn-II) Pokaż