Rachunki bankowe
Rejestr zmian
Formatowanie tekstu: 2015-04-29
Redaktor: Ewelina Walczak (Inspektor Fn-II)
 • Wstecz
 • Drukuj stronę
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH Urzędu Miasta Rybnika w mBank S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

 1. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika i każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu,
 2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. innych podatków i opłat lokalnych - na rachunek: 47 1140 1179 0000 2224 1800 1002,
 4. opłaty skarbowej - na rachunek: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067,
 5. innych dochodów Urzędu Miasta - dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydania legitymacji, zaświadczenia, licencji, koncesji, wykupu mieszkania komunalnego, wykupu nieruchomości, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, usunięcia drzew i krzewów, przekazania darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta - na rachunek: 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003,
 6. dochodów budżetu państwa - wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 36 1140 1179 0000 2224 1800 1006,
 7. dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe - udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Miasta - na rachunek: 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001,
 8. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na rachunek: 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001.

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BREX PL PWMBK

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Internet. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą  i okazać numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę. Wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny (inny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości) numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje o podatkach i opłatach lokalnych, w tym deklaracje i formularze podatkowe, znajdują sie na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.rybnik.eu) - zakładka "Podatki 2014" oraz "Podatki lokalne".

 • Drukuj stronę
 • Wstecz
 • Przewiń do góry
Odsłon strony: 33327
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON